Arhīvs : Janvāris, 2014. gads

ERASMUS/ERASMUS+ koordinatoru seminārs

29.-30. janvārī, 2014, LKrA Jūrmalā notika ERASMUS / ERASMUS+ programmu Latvijas augstskolu institucionālo koordinatoru seminārs, ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Kristīgo akadēmiju. Šī semināra divas dienas iezīmē pāreju no ES Mūžizglītības programmas (2007-2013) uz jauno ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā ERASMUS+, kas tiks īstenota nākamos 7 gadus (2014-2020) […]

“Bērnu aprūpes pamati” – kursa nodarbību sākums 11. janvārī!

11. janvārī sākās profesionālās pilnveides kurss auklītēm “Bērnu aprūpes pamati”. Bērnu veselīgas ēdināšanas speciāliste Daiga Veismane mācīja gatavot garšīgu un veselīgu zivju un dārzeņu ēdienu bērniem. Nākošā nodarbība 18. janvārī. Sīkāk par šo kursu.

LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga introdukcijas 20 gadu atzīmēšana

2013. gada 30. decembrī Rīgas Domā notika pateicības dievkalpojums, atzīmējot LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga introdukcijas 20 gadus. Viņu sveikt bija ieradušies luterāņu mācītāji un prāvesti, pārstāvji no Romas Katoļu un  Adventistu Baznīcām, kā arī Rīgas Domes pārstāvji. Ar savu apsveikumu arhibīskapam svinīgajā notikumā bija ieradusies arī LKrA rektore prof. S.Gūtmane un G.Dišlers. Augstskolas un LELB […]