Dace Dolace

Piedalīšanās Kolpinga Lietišķo zinātņu universitātes konferencē Lietuvā.

23. martā, 2017, Kolpinga Lietišķo zinātņu universitātes (Lietuva, Kauņa) starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Ilgtspējīga sabiedrība – iespējas, perspektīvas” piedalījās trīs LKrA mācībspēki ar referātiem – LKrA rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane, doc. Dace Dolace un lekt. Valters Dolacis. Referāti iesniegti publicēšanai EBSCO zinātniskās datu bāzes indeksētajā konferences izdevumā.

LKrA “Zinātniskie Raksti” – 4.sējums.

Klajā nācis Latvijas Kristīgās akadēmijas “Zinātnisko Rakstu” 4. sējums, tas veltīts karitatīvā sociālā darba inovatīvajam saturam. Sējumā apkopoti raksti, kuru autori ir šajā jomā pieredzējuši speciālisti – Eiropas Diakonāta Centra prezidents Klauss Kīslings (Vācija), Klaipēdas Universitātes prof. Elvīra Aciene un Indre Dirgeliene (Lietuva), Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane, doc. Guntis Dišlers, lekt. Valters […]

Vecā Stendera atceres diena Sunākstē

30. augustā, 2015, Sunākstes luterāņu baznīcā tika svinēta Vecā Stendera atceres diena, dievkalpojumu vadīja māc. Alvis Āboliņš, dziedāja Doma kora solisti. LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane baznīcas sakopšanas talkas iesāka jau tālajā 1978. un 1979. gadā kopā ar LU Filoloģijas fakultātes studentiem – baznīca bija krūmos un nezālēs ieaugusi, izdemolēta, kritušo latviešu karavīru granīta piemiņas plāksne […]

Iekļaujošā izglītība ES: mācību brauciens uz Dāniju

25.-30.maijā, 2014, LKrA doc. Dace Dolace piedalījās VIAA (Valsts Izglītības attīstības aģentūras) organizētajā ES Mūžizglītības programmas Caurviju apakšprogrammas Mācību braucienā uz Dānijas pilsētu Silkeborgu, lai kopā ar pārējiem 13 dalībniekiem no dažādām ES valstīm iepazītos ar iekļaujošās izglītības procesiem Dānijā un citās ES valstīs. Intensīvajā mācību programmā grupa apguva iekļaujošās izglītības stratēģiju , iepazinās ar […]

Starptautiska konference Rīgas domē “Bērns – vajadzības – risinājumi”

15. maijā, 2014, Rīgas Domē notika starptautiska konference „Bērns – vajadzības – risinājumi“, ko organizēja SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru, starptautisko organizāciju „OAK Foundation” un Rīgas domes Labklājības departamentu. Konferences galvenā tēma – iekļaujoša sociālā stratēģija un bērnu tiesību un vajadzību aizsardzība bērna ārpusģimenes aprūpē un darbā ar ģimeni. Mūsu augstskolas […]