Iekļaujošā izglītība ES: mācību brauciens uz Dāniju

25.-30.maijā, 2014, LKrA doc. Dace Dolace piedalījās VIAA (Valsts Izglītības attīstības aģentūras) organizētajā ES Mūžizglītības programmas Caurviju apakšprogrammas Mācību braucienā uz Dānijas pilsētu Silkeborgu, lai kopā ar pārējiem 13 dalībniekiem no dažādām ES valstīm iepazītos ar iekļaujošās izglītības procesiem Dānijā un citās ES valstīs. Intensīvajā mācību programmā grupa apguva iekļaujošās izglītības stratēģiju , iepazinās ar Silkeborgas pilsētas domes Skolu psihologu dienesta darbību, ar Silkeborgas Iekļaušanas Centru darbību un metodēm, strādājot ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Grupas diskusijās tika apspriestas pārstāvēto Eiropas valstu iekļaujošās izglītības stratēģijas un galvenās iekļaujošās izglītības problēmas. Diskusijās izvirzījās aktuālākie risināmie jautājumi, kas nodrošina ilgtspējīgu iekļaušanu izglītības sistēmā: cilvēka vērtības un unikalitātes izpratne kā iekļaušanas pamatpostulāts; spēja izprast un novērtēt izglītojamo dažādību; iekļaušanas metožu izstrāde, apguve un pielietošana (Īrijai šajā ziņā ir praktiski sasniegumi); institūciju, speciālistu un vecāku sadarbība; pedagogu izglītība un tālākizglītība iekļaujošās izglītības paradigmā. Iekļaujošā pieeja ir Eiropas izglītības sistēmas nākotne un tādēļ – arī Latvijas izglītības sistēmas neatliekama aktualitāte.