Vecā Stendera atceres diena Sunākstē

30. augustā, 2015, Sunākstes luterāņu baznīcā tika svinēta Vecā Stendera atceres diena, dievkalpojumu vadīja māc. Alvis Āboliņš, dziedāja Doma kora solisti. LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane baznīcas sakopšanas talkas iesāka jau tālajā 1978. un 1979. gadā kopā ar LU Filoloģijas fakultātes studentiem – baznīca bija krūmos un nezālēs ieaugusi, izdemolēta, kritušo latviešu karavīru granīta piemiņas plāksne sadauzīta. Vecā Stendera darbošanās latviešu literatūrā, uzraksts uz viņa kapakmens “LATVIS” toreiz atstāja lielu iespaidu uz jauniešiem, starp kuriem bija arī tagad Kristīgās akadēmijas mācībspēki Dace Dolace un Guntis Dišlers. Bija prieks pēc tik daudziem gadiem atgriezties un redzēt sakopto vidi, iekārtoto “Stendera Ābeces taku”, attīrīto vareno ošu gatvi un skaisto, gaišo baznīcu.