Starptautiska konference Rīgas domē “Bērns – vajadzības – risinājumi”

15. maijā, 2014, Rīgas Domē notika starptautiska konference „Bērns – vajadzības – risinājumi“, ko organizēja SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru, starptautisko organizāciju „OAK Foundation” un Rīgas domes Labklājības departamentu. Konferences galvenā tēma – iekļaujoša sociālā stratēģija un bērnu tiesību un vajadzību aizsardzība bērna ārpusģimenes aprūpē un darbā ar ģimeni. Mūsu augstskolas doc. D.Dolace referātā „Baznīca kā resurss sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem” akcentēja Baznīcas antropoloģisko un karitatīvo pieeju bērna sociālajā iekļaušanā. Konferencē piedalījās vairāk nekā 120 speciālistu no bērnu sociālās aprūpes centriem, bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, kā arī bērnu tiesību aizstāvības speciālisti no Sofijas Universitātes (Bulgārija) un Londonas Universitātes.