Arhīvs : Novembris, 2013. gads

Līdzjūtība Zolitūdes traģēdijā cietušo tuviniekiem

Latvijas Kristīgās akadēmijas studenti, mācībspēki un darbinieki ir sērās kopā ar Zolitūdes traģēdijā cietušo tuviniekiem. Lai gan neviens no mūsu augstskolas nav starp traģēdijā cietušajiem, visu sāpes ir arī mūsu sāpes. Mēs gribam cerēt, ka Latvijas valsts dienesti spēs noskaidrot šīs “masu slepkavības” patiesos cēloņus, lai ierosinātā krimināllieta, dzīvu cilvēku traģēdija nenoslāptu birokrātijas un bezatbildības […]

Tikšanās ar LR bijušo premjeru Valdi Birkavu

26. novembrī plkst. 14.00 augstskolas kapelā paredzēta tikšanās ar mūsu valsts atjaunošanas gadu politiķi, premjeru un ārlietu ministru Valdi Birkavu. Šobrīd V.Birkavs ir biedrības „Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība” (BASP) valdes priekšsēdētājs. Aicinām visus interesentus izmantot šo iespēju dalīties pārdomās un atklātā sarunā par mūsu valsts attīstību pēc neatkarības atjaunošanas, kā arī saistībā ar traģēdiju Zolitūdē, kurā […]

EK INTERUV 2. REĢIONĀLĀ KONFERENCE ROMĀ

6.-7. novembrī, 2013, Itālijas galvaspilsētā Romā notika EK INTERUV 2. reģionālā konference “Kopīgās studiju programmas: starpuniversitāšu sadarbības veicināšana”. LKrA rektore prof. S.Gūtmane piedalījās konferences plenārsēdē un divās darba grupās “Kopīgo studiju programmu menedžments” un “Kopīgo studiju programmu ilgtspējība un kvalitāte”. Konferencē piedalījās 158 dalībnieki – augstskolu rektori, prorektori, starptautisko nodaļu vadītāji.

LKrA SADARBĪBAS LĪGUMS AR STRADIŅA UNIVERSITĀTI

Latvijas Kristīgā akadēmija un Rīgas Stradiņa universitāte ir noslēgušas savstarpējās sadarbības līgumu. Līgums ietver sevī vispusējā savstarpējā sadarbībā ieinteresētu abās augstskolās studējošo apmācību un pētniecisko darbu. Līgumu parakstījuši abu augstskolu rektori.

IZNĀKUSI JAUNA LKrA TEOLOĢIJAS PROF. ILMĀRA HIRŠA GRĀMATA

Tikko (2013 rudenī) iznākusi LKrA teoloģijas profesora Ilmāra Hirša grāmata “Patiesības gara spēkā”. Tā veltīta Svētā Gara izpratnei Trīsvienības kontekstā, kā arī sniegts ieskats Vasarsvētku un harismātisko kustību vēsturē, uzskatos un praksē. Apsveicam ar publikāciju!

SADARBĪBAS LĪGUMS AR KLAIPĒDAS UNIVERSITĀTI

30. oktobrī, 2013, LKrA viesojās Klaipēdas Universitātes (LT) prof. Elvīra Aciene un prof. Indra Dirgeliene. Profesores ieradās KU rektora uzdevumā. Tikšanās centrā – vadlīniju ietveršana turpmākajā augstskolu abpusējās sadarbības līgumā. Sadarbība turpmāk aptvers tādas jomas kā pētniecības konsorcijs karitatīvajā sociālajā darbā, sociālajā uzņēmējdarbībā, ERASMUS PLUS un ERASMUS MUNDUS kopīgajos grādos jaunajam Boloņas procesa ERASMUS Universitāšu […]

ČETRIEM LKrA MĀCĪBSPĒKIEM – PUBLIKĀCIJAS KARITATĪVĀ SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ

Klaipēdas Universitātes (Lietuva) starptautiskas citējamības zinātniskajos rakstos “Tiltai / Bridges / Brucken” 2013. gada 2 (63). laidienā publicētIi četru LKrA mācībspēku raksti: rektores prof. S.Gūtmanes raksts “Methodological paradigm of caritative social work”, doc. G.Dišlera “The long-forgotten relations between social practice and religion”, V.Dolača “Historical constituting characteristics of caritative social work”, doc. D.Dolaces “Problems of supervision […]

LPB STARPTAUTISKĀ KONFERENCE “BAZNĪCA, ĢIMENE, SKOLA”

31. oktobrī, 2013, LKrA rektore prof. S.Gūtmane piedalījās XII starptautiskajā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas konferencē “Baznīca, ģimene, skola” , kas šogad notika Rīgas Domes sēžu zālē. Konferenci atklāja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs un Rīgas mērs N.Ušakovs, tajā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrs V.Dombrovskis, Daugavpils Universitātes rektors prof. A.Barševskis, Romas Katoļu Baznīcas Metropolīts Z.Stankēvičs, […]

TIKŠANĀS AR TALLINAS TEOLOĢIJAS AUGSTSKOLAS REKTORU

25. oktobrī, 2013, LKrA rektore prof. S.Gūtmane tikās ar Tallinas Teoloģijas augstskolas rektoru, Igaunijas ev.lut. Baznīcas māc., prof. Ovi Sanderu. Abu augstskolu vadītāji pārrunāja iespējamās sadarbības vadlīnijas nākotnē: mācībspēku apmaiņu un pētniecības konsorcija izveidi. Tikšanās bija garīga prieka un abpusēji ieinteresētas akadēmiskās kultūras apņemta.

LKRA ABSOLVENTE AIJA TUŅA – JŪRMALAS EIROPAS GADA CILVĒKS 2013

18. oktobrī, 2013, LKrA absolvente jūrmalniece Aija Tuņa saņēmusi titulu “Eiropas Gada cilvēka 2013” (apbalvošanas ceremonija, Aija –otrā no kreisās; Jūrmalas pilsētas Domes arhīva foto). Aija Tuņa vada dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Konkursa komisija atzinīgi novērtējusi viņas nesavtīgo un pašaizliedzīgo darbu, kā arī sniedzot emocionālu atbalstu vecākiem, iedrošinot viņus iesaistīties dažādās sabiedriskās […]