LKrA SADARBĪBAS LĪGUMS AR STRADIŅA UNIVERSITĀTI

Latvijas Kristīgā akadēmija un Rīgas Stradiņa universitāte ir noslēgušas savstarpējās sadarbības līgumu. Līgums ietver sevī vispusējā savstarpējā sadarbībā ieinteresētu abās augstskolās studējošo apmācību un pētniecisko darbu. Līgumu parakstījuši abu augstskolu rektori.