Lekciju kurss NBS kapelāniem 6.-7. maijā Liepājā

Turpinot LKrA veiksmīgo sadarbību ar NBS Kapelānu dienestu, 6-7. maijā, 2014, Liepājas Jūras spēku mācību centrā Karostā notika apmācību kursa „Reliģisko uzskatu daudzveidība Latvijā un tās ietekme uz NBS” lekcijas. Lekciju autors LKrA lektors, Tartu universitātes Teoloģijas fakultātes doktorants, mag.theol. M. Solovejs. Kursa dalībnieki bija NBS Kapelānu dienesta kapelāni.