Ventspils paralēle V

14.-15. maijā, 2014, Ventspils Augstskolā notika ikgadējā konference “Ventspils paralēle”, pulcējot humanitāro zinātņu speciālistus. Jubilejas konferences tematika bija veltīta izglītības jautājumiem – kā tie risināti dažādos laikos. Ventspils Augstskola līdzās ar Liepājas Universitāti rada, uztur un piepilda intelektuālo telpu Kurzemē. Par Ventspils Augstskolu, izglītību šodien un nākotnē runāja Ventspils Augstskolas prorektors K. Krēsliņš, Izglītības pārvaldes vadītājs A. Slavinskis, sociologs A. Kaktiņš, LR Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas vadītāja D. Reizniece – Ozola. Par Kurzemes baznīcu mākslas vērtībām konferencē runāja Zinātņu akadēmijas prezidents prof. Ojārs Spārītis,  bet mūsu augstskolas pasn. Guntis Dišlers konferences pirmās dienas noslēguma sesijā referēja par LELB pirmā arhibīskapa Teodora Grīnberga nozīmi evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsturē saistībā ar aktuāliem garīgās dzīves tematiem.