Latvijas Privāto augstskolu asociācijā

Šā gada 17. janvārī Latvijas Privāto augstskolu asociācija noturēja izbraukuma sēdi Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Senāta zālē tika izskatīti sekojoši jautājumi:
1. Augstākās izglītības likuma projekts;
2. Pasākumi nākošā akadēmiskā gada studentu uzņemšanas sakarā;
3. Par aktivitātēm ārvalstu studentu jautājumā.
LKrA rektore asoc. profesore Sk. Gūtmane iepazīstināja savus kolēģus ar akadēmijas stratēģisko koncepciju. Latvijas Privāto augstskolu asociācijas vadītājs Dr. Aldis Baumanis sveica akadēmiju ar jaunajām telpām un atzina, ka “Kristīgā akadēmija ieņem nopietnu vietu citu Latvijas augstskolu vidū kā kristīgās domāšanas un vērtību attīstītāja Latvijā”. A. Baumanis uzsvēra, “var skaidri redzēt, ka Latvijas Kristīgā akadēmija kā privāta augstskola sekmīgi attīstās”.