Arhīvs

Studiju virziens „Sociālā labklājība” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 3. jūlijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti tika akreditēts Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju virziens „Sociālā labklājība”. Šajā studiju virzienā ietilpst četras studiju programmas.

Izlaidums 2013

21. jūnijā LKrA kapelā notika absolventu izlaidums – studijas augstskolas akreditētajās programmās sekmīgi beiguši jaunie mākslinieki, karitatīvie sociālie darbinieki, sabiedrisko attiecību speciālisti un teologi.

Katoļu Baznīcas organizācijas “International Deaconate Center” ģenerālā asambleja

13. – 16. jūnijā Velehradā notika Starptautiskā diakonāta centra (IDC, Vācija) ģenerālā asambleja, kurā piedalījās LKrA rektore Prof. Skaidrīte Gūtmane un Doc. Guntis Dišlers.

Studiju virziena “Māksla” akreditēšana LKrA

5. jūnijā Latvijas Kristīgā akadēmija saņēma studiju virziena „Māksla” akreditāciju uz 6 gadiem. Virzienā iesaistītas divas studiju programmas: akadēmiskā bakalaura studiju programma „Bībeles māksla (altārgelzniecība, sakrālā grafika, ikonu glezniecība)” un akadēmiskā maģistra studiju programma „Bībeles māksla”. Abas programmas novērtētas kā „augstas kvalitātes un ilgtspējīgas”.

Diplomdarbu aizstāvēšana

3. un 4. jūnijā LKrA notika bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana Bībeles mākslā, Karitatīvajā sociālajā darbā un Teoloģijā. Pētnieciskās tēmas studenti bija izraudzījuši starpdisciplinārā tematikā, analizējot teoloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu saskarsmi atbilstoši augstskolas koncepcijai. Piedāvājam nelielu ieskatu darbu aizstāvēsanā. Atgādinām, ka izlaidums plānots 21. jūnijā plkst. 17.00.

LKrA starpdisciplinārās pētniecības institūts reģistrēts

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izsniedzis Reģistrācijas apliecību LKrA struktūrvienībai „Latvijas Kristīgās akadēmijas Starpdisciplinārās pētniecības institūts”. Līdz ar to augstskola ir iekļauta Zinātnisko institūciju reģistrā. Institūta darbības centrā ir teoloģijas un patristiskās antropoloģijas zinātniskā resursa iekļaušana modernu sociālo un humanitāro pētījumu jomās, kā arī attīstīt starpnozaru pētniecību jomā, izmantojot integratīvās teoloģijas metodi. Institūtā strādā četri […]

Tikšanšanās ar Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidentu kardinālu Kurtu Kohu

21. maijā LU Mazajā aulā notika akadēmiskās inteliģences, politiķu un kristīgo konfesiju vadītāju tikšanās ar Romas Katoļu baznīcas kardinālu K.Kohu. Tikšanās kontekstā notika konference “Identitāte un atvērtība”, kurā galveno uzrunu teica augstais viesis. Konferenci atklāja Saeimas spīkere S. Āboltiņa, aizsardzības ministrs A. Pabriks un LU rektors M. Auziņš. Konferencē piedalījās LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane. […]

EZA seminārs par darbavietu atjaunošanu un zaļo ekonomiku

2.-4.maijā LKrA notika mūsu augstskolas un EK organizācijas EZA (Eiropas centrs strādājošo jautājumos, Vācija) starptautisks seminārs „ES politika darbavietu atjaunošanā: zaļās ekonomikas iespējas Baltijas valstīs”. Uzmanības centrā – zaļās ekonomikas aktualitāte un attīstības virzieni Eiropas Savienībā un Baltijas valstīs. Tajā piedalījās Ekonomikas ministrijas, LBAS, LDDK, kā arī augstskolu un pētniecisko centru pārstāvji no Vācijas, Beļģijas, […]

Liesma Ose – profesore

LU Starpaugstskolu profesoru padome 2013. gada 23. aprīlī ievēlēja par profesori LKrA mācībspēku Liesmu Osi

LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane ievēlēta par profesori

Latvijas Universitātes Starpaugstskolu profesoru padome 2013. gada 23. aprīlī ievēlēja LKrA rektori Skaidrīti Gūtmani par profesori.