LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane ievēlēta par profesori

Latvijas Universitātes Starpaugstskolu profesoru padome 2013. gada 23. aprīlī ievēlēja LKrA rektori Skaidrīti Gūtmani par profesori, kā izcilu novērtējot viņas veikumu zinātniskajā pētniecībā un augstskolas koncepcijas izveidē, kā arī zinātniskās publikācijas un starptautisko projektu vadību.