Izlaidums 2013

21. jūnijā LKrA kapelā notika absolventu izlaidums – studijas augstskolas akreditētajās programmās sekmīgi beiguši jaunie mākslinieki, karitatīvie sociālie darbinieki, sabiedrisko attiecību speciālisti un teologi.

Īpašu sveicienu pateicībā par sadarbību LKrA absolventiem bija atsūtījis LPB Metropolīts Aleksandrs; to nolasīja igumens Jānis Sičevskis: „Rektorei, pasniedzējiem un studentiem vēlam bagātīgu Dieva svētību, stipru ticību, neatlaidību un sekmes katrā labā darbā, prieku un veselību.” LKrA rektore un mācībspēki savās uzrunās nu jau bijušajiem studentiem uzsvēra Eiropas augstākās izglītības telpas aktualitātes un saskaņotību ar valsts stratēģisko virzību.

Piedāvājam nelielu ieskaitu svētku norisē un – aicinām mācīties!