Publikācija

Iznākusi jauna grāmata

2008. gada aprīļa vidū apgāds “Atēna” laidis klajā angļu vatikanologa Eimona Dafija monogrāfiju “Svētie un grēcinieki: pāvestības vēsture”. To no angļu valodas tulkojis LKrA pasniedzējs Guntis Dišlers. Grāmata dzīvā valodā stāsta par pāvesta varas izveidošanos, tās likteņiem līdz mūsu dienām, kā arī sarežģītiem politiskiem, baznīciskiem un garīgiem jautājumiem ilgajā vēsturē. Jāpiebilst, ka tā ir pagaidām […]

Jauna grāmata par Rīgas dievnamiem

19. decembrī Rīgas Lietišķās mākslas un dizaina muzejā notika apgādu “Zinātne” un “Mantojums” kopīgi sagatavotās grāmatas “Rīgas dievnami: Arhitektūra un māksla” atvēršanas svētki. Apjomīgais, turpat 800 lpp. biezais pētījums, pie kura strādājuši pazīstamākie Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas speciālisti, tapis septiņu gadu laikā. Atvēršanas svētkos piedalījās tradicionālo konfesiju vadītāji, mākslas zinātnieki, restauratori, Rīgas vēstures un […]

Sociālais karitatīvais darbs žurnālā

Žurnālā “Sociālais darbinieks” 2008, Nr. 1, publicēts LKrA pasniedzējas Lāsmas Jēgeres raksts “Sociālais karitatīvais darbinieks – zināšanu sabiedrības garam atbilstoša profesija”. Raksta aktualitāti nosaka 2007. gada 20. decembrī LR Saeimas pieņemtie Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kuros pirmoreiz likumdošanas līmenī Latvijas vēsturē ir minēts karitatīvais sociālais darbinieks. Par šo Saeimas lēmumu esam rakstījuši […]

Iznācis profesora Jāņa N. Vēja filozofisko eseju krājums

Vecā gada nogalē apgāds “Zinātne” laida klajā LKrA asoc. profesora, Dr.Phil.Hab. Jāņa Nameiša Vēja eseju krājumu “Darbadienas filozofija”. Grāmatā aplūkota lingvistiski analītiskā filozofija, koncentrējoties galvenokārt uz t.s. Oksfordas analītiķu darbiem. Profesors Jānis N.Vējš ir LKrA mācībspēks kopš 1994. gada, ir studentu iemīļots un kolēģu cienīts zinātnieks ar lielu pedagoģiskā un zinātniskā darba stāžu.

Grāmatas atvēršanas svētki

1. decembrī notika pazīstamā advokāta Andra Grūtupa jaunās, jau agrāk izdaudzinātās grāmatas „Beilisāde” atvēršanas svētki. Grāmata iztirzā 1911. gadā tālaika Krieviju satraukušās A.Juščinska slepkavības izmeklēšanas apstākļus, proti, vai zēnu nogalinājuši ebreji nolūkā iegūt kristiešu asinis. Grāmatas zinātniskais konsultants Vecās Derības un jūdaisma jautājumos ir LKrA docents Guntis Dišlers.

Eseju krājums par garīgām vērtībām

„Spriediet paši” – tā saucas grāmata, kuras iecere pieder izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai. Grāmatas pirmajā daļā apkopotas latviešu garīgās kultūras klasiķu esejas, bet otrajā – vairāku mūsdienu autoru garīgā doma. Krājumā apkopoti B.Rivžas, K.Skujenieka, O.Zandera, Ž.Ozoliņas, J.Stradiņa, A.Rancānes, O.Spārīša, A.Klotiņa, Z.Skujiņa, A.Līces u.c. raksti. Grāmata liek apjaust zināšanu, kultūras, mākslas un citu garīgo […]