Eseju krājums par garīgām vērtībām

„Spriediet paši” – tā saucas grāmata, kuras iecere pieder izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai. Grāmatas pirmajā daļā apkopotas latviešu garīgās kultūras klasiķu esejas, bet otrajā – vairāku mūsdienu autoru garīgā doma. Krājumā apkopoti B.Rivžas, K.Skujenieka, O.Zandera, Ž.Ozoliņas, J.Stradiņa, A.Rancānes, O.Spārīša, A.Klotiņa, Z.Skujiņa, A.Līces u.c. raksti. Grāmata liek apjaust zināšanu, kultūras, mākslas un citu garīgo vērtību nozīmi sabiedrības un katra cilvēka dzīves augšupejā. Viena no grāmatas autorēm ir arī LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane.