Arhīvs : Augusts, 2005. gads

Eseju krājums par garīgām vērtībām

„Spriediet paši” – tā saucas grāmata, kuras iecere pieder izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai. Grāmatas pirmajā daļā apkopotas latviešu garīgās kultūras klasiķu esejas, bet otrajā – vairāku mūsdienu autoru garīgā doma. Krājumā apkopoti B.Rivžas, K.Skujenieka, O.Zandera, Ž.Ozoliņas, J.Stradiņa, A.Rancānes, O.Spārīša, A.Klotiņa, Z.Skujiņa, A.Līces u.c. raksti. Grāmata liek apjaust zināšanu, kultūras, mākslas un citu garīgo […]