Arhīvs : 23. Jūlijs, 2018. gads

UZMANĪBU! AKREDITĀCIJAS TERMIŅA PAGARINĀJUMS!

Visiem mūsu augstskolas reflektantiem un studējošajiem SVARĪGS JAUNUMS: saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likumā (2018. gada 14. jūlijā, Nr. 132 (6218) studiju virzieni, kuriem akreditācija beidzas 2019. gadā, TIEK PAGARINĀTA: Studiju virzieniem “Māksla” un “Reliģija un teoloģija” – līdz 2022. gada 31. decembrim, Studiju virzieniem “Sociālā labklājība (Sociālais darbs un karitatīvais sociālais darbs)” – līdz 2021. […]