Uzņemšana

Dokumentu pieņemšana līdz 25. augustam.

Tikai šajā augstskolā apgūstamas ekspertu augsti novērtētas un 2013. gadā uz 6 gadiem akreditētas studiju programmas:

ĪPAŠU UZMANĪBU VĒRŠAM UZ TO, KA STUDENTIEM IR IESPĒJAMS MĀCĪBU MAKSU KĀRTOT PA MĒNEŠIEM:

Senāta sēdes protokola Nr.01-12/13 (22.08.2012) Pielikums Nr. 6
Programma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
EUR  EUR
"Bībeles māksla", bakalaurs 1900 (190)
"Bībeles māksla", maģistrs 1900 (190)
"Teoloģija", bakalaurs 1300 (130) 1300 (130)
"Teoloģija", maģistrs 1450 (145)
"Karitatīvais sociālais darbs", bakalaurs 1200 (120) 1200 (120)
"Karitatīvais sociālais darbs", maģistrs 1450 (145)
"Sociālais darbs" 2.līmeņa profesionālā programma 1250 (125) 1250 (125)
"Sociālās uzņēmējdarbības vadība", profesionālais maģistrs 1450 (145)
"Supervīzija", profesionālais maģistrs 1450 (145) 1450 (145)
Mācību maksu iespējams maksāt par visu mācību gadu, par semestri vai pa mēnešiem.

Visām studiju programmām LKrA ir iespējams pieteikties elektroniski, aizpildot Pieteikuma-veidlapu

Pēc Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas Jums ir jāatnāk uz LKrA Studiju daļu, lai apstiprinātu ievadīto datu pareizību. Jāiesniedz:
 • personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) kopija, uzrādot oriģinālu;
 • bakalaura programmu reflektantiem - vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu; centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • maģistrantūras reflektantiem - dokumenti par vidējo un bakalaura izglītību (kopijas, uzrādot oriģinālus),
 • 4 fotogrāfijas,
 • maksa par dokumentu noformēšanu studijām augstskolā 15 EUR.
LKrA Studiju daļas darba laiks: katru darbadienu 10.00 – 17.00. LKrA Studiju daļas vadītāja: Zane Čečiņa, e-pasts akademija@kra.lv. Tālr. 6775 3360

Biežāk uzdotie jautājumi:

 1. Labi pasniedzēji, pārskatāma administrācija un labas bāzes zināšanas daudzveidīgai darbībai. Augsti novērtēta studiju virzienu akreditācija.
 2. Kur dzīvot? - Kopmītnes Akadēmijai nav, taču liela daļa studentu privāti īrē kādu dzīvokli vai istabu Jūrmalā. Jaunā mācību gada sākumā ir daudz piedāvājumu no privātpersonām par salīdzinoši zemu maksu istabai vai pat dzīvoklim (lētāk ir īrēt kopā ar citiem studiju biedriem). Cenas pēc vienošanās ar saimniekiem.
 3. Vai man jābūt kristietim, lai studētu LKrA? - Nav obligāti.
 4. Kādi pakalpojumi ir pieejami studentiem? - Studiju darbam ir iespējams izmantot internetu, izgatavot kopijas, iesiet kursa darbus, izmantot Zinātnisko bibliotēku un lasītavu. Akadēmijā ir kapela.
 5. Kāda ir ikdienas noskaņa Akadēmijā? - Rosīga, pozitīva un atbalstoša. Tā katrā ziņā nav svētulīga, bet rosina kritiski domāt.
 6. Kā iespējams veikt maksājumus par studijām?- Maksājumus par studijām Akadēmijā var veikt gan skaidrā naudā, maksājot par katru mēnesi LKrA grāmatvedībā, gan arī ar bankas starpniecību. LKrA rekvizītus var atrast sadaļā Kontakti.