Uzņemšana

Tikai šajā augstskolā apgūstamas ekspertu augsti novērtētas un līdz 2021.-2022. gadam akreditētas studiju programmas:

2020./2021/ mācību gadā studentu uznemšana visās studiju programmās sākas no 1. jūlija, pieteikties studijām var līdz 31. augustam.

Uzņemšana e-studijās (datorizētās tālmācības studijās) norit visu gadu.

 

Kā pieteikties?

 1. Aizpildi elektronisko Pieteikuma-veidlapu,
 2. Sagatavo iesniedzamos dokumentus un dodies uz augstskolu.
 3. Noslēdz Līgumu par izglītības iegūšanu.
 4. Līdz Līgumā noteiktajam datumam jāsamaksā “iepazīšanās maksa” un dokumentu noformēšanas maksa 50 EUR. Iepazīšanās maksa tiek iekļauta studiju maksā, taču, ja studijas neuzsāksi, summa atgriezta netiks. Iepazīšanās maksa nav jāmaksā augstskolas absolventiem.
 5. Ja vēlies noslēgt Līgumu par studijām e-studiju formā (datorizētā tālmācība), bet nevari ierasties augstskolā un izdarīt to klātienē – atsūti dokumentu kopijas pa pastu. Vidējās izglītības un uzvārda maiņas dokumentu kopijām (ja nepieciešams) ir jābūt notariāli apstiprinātām. Pases kopijai apstiprinājums nav nepieciešams. Līgumu saņemsi pa pastu un pēc parakstīšanas tas jānosūta atpakaļ uz augstskolu.

Studiju apmaksa

Studiju apmaksa LKrA notiek saskaņā ar augstskolas apstiprinātajiem izcenojumiem (Senāta sēdes protokols Nr. 8 (11.05.2018; studiju maksas stājas spēkā ar 01.07.2018):

Programma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
  EUR  EUR
“Bībeles māksla”, bakalaurs 2000 (200)  
“Bībeles māksla”, maģistrs 2500 (250)  
“Teoloģija”, bakalaurs 1350 (135) 1350 (135)
“Teoloģija”, maģistrs 1500 (150)  
“Karitatīvais sociālais darbs”, bakalaurs 1300 (130) 1300  (130)
“Karitatīvais sociālais darbs”, maģistrs 1550 (155)  
“Sociālais darbs” 2.līmeņa profesionālā programma 1300 (130) 1300 (130)
“Sociālās uzņēmējdarbības vadība”, profesionālais maģistrs 1550 (155)  
“Supervīzija”, profesionālais maģistrs 1550 (155) 1550 (155)
 1. Apmaksa par studijām tiek veikta katru gadu saskaņā ar Studiju līguma Pielikumā norādīto Maksājuma grafiku.
 2. Apmaksu par studijām var veikt vienā, divos vai desmit maksājumos.
 3. Maksājot desmit daļās, tiek piemērots uzcenojums 5% visās studiju programmās.

Kā un kādus valsts galvotos kredītus studenti var saņemt?

LKrA reflektantiem ir iespēja pretendēt uz valsts galvotu studiju kredītu.

Studenti var saņemt divu veidu galvotos kredītus.

Studiju kredīts ir aizdevums maksai par mācībām (arī nepilna laika jeb neklātienes studijām).

Studējošo kredīts ir aizdevums ikdienas tēriņiem līdz 344 EUR mēnesī pilna laika studentiem (līdz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas).

Kā noformēt kredītu?

 1. LKrA Studiju daļā students iesniedz Pieteikumu kredītam ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.
 2. Pēc tam, kad augstskolā saņemts Pieteikuma apstiprinājums, students dodas uz banku, līdzi ņemot pasi.
 3. Students un Galvotājs saņems bankas SMS par kredīta apstiprinājumu ar uzaicinājumu parakstīt Līgumu.
 4. Bankā students (kopā ar Galvotāju) uzrāda pasi, ienākumus apliecinošu dokumentu (VID izziņa vai bankas konta izrakstu par pēdējiem 6 mēnešiem), atver kontu un noslēdz Aizdevuma līgumu.
 5. Students un Galvotājs Līgumu var parakstīt internetbankā.
 6. Lai Studiju kredītu apstiprinātu, secīgi par pēdējo sesiju jāiegūst 75% nepieciešamo kredītpunkt

NB!

Līdz 2020. gada 1. jūnijam studiju un studējošo kredītus ar valsts galvojumu uz 25%+6M EURIBOR likmi izsniegs SEB Banka.

Kāpēc nepieciešams Galvotājs?

Likums paredz, ka kredītiestāde var izsniegt kredītu tikai tad, ja ir saņemts kredīta nodrošinājums – galvojums vai ķīla. Tāpēc ir nepieciešams galvotājs, kas uzņemas  saistības, ja students nevarēs atmaksāt kredītu.

Galvotāja garantija ļauj valstij tās rīcībā esošo finansējumu novirzīt augstākās izglītības attīstībai, nevis studenta neatdoto kredīta saistību dzēšanai.

Kritēriji Galvotājam:

 1. Pilngadīga privātpersona ar regulāriem ienākumiem vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā.
 2. Ja Galvotājam ir kredīti, tad pieļaujamā kredītu maksājumu kopsumma var būt līdz 40% no ienākumiem.

Galvojums nav nepieciešams:

 1. Studentiem, kuri ir bāreņi, palikuši bez abu vecāku aizgādības un nav sasnieguši 24 gadu vecumu.
 2. Personām ar 1. un  2. grupas invaliditātes grupu.

Kredīta izmaksa:

Studiju kredītam – 2 reizes gadā, pārskaitot summu uz augstskolas kontu,

Studējošā kredītam – katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu), pārskaitot uz studenta kontu.

Kad kredīts jāatmaksā?

Studiju kredīta pamatsummu un procentus jāsāk atmaksāt 12-ajā mēnesī pēc diploma saņemšanas.

Studējošā kredītam – studiju laikā un pēc diploma saņemšanas jāmaksā 25% + 6M EURIBOR. Pamatsummu jāsāk atmaksāt 12-ajā mēnesī pēc diploma saņemšanas.

Kredīta atmaksas termiņš:

Kredītu, kura kopējā summa pārsniedz 1423 EUR, atmaksas maksimālais terminš ir 10 gadi.

Kredītu, kura kopējā summa nepārsniedz 1423 EUR, atmaksas maksimālais termiņš ir 5 gadi.

Kredīta pamatsummas atmaksas termiņu var pagarināt, ja students:

 1. Turpina studijas citā studiju līmenī vai studiju programmā,
 2. Atrodas grūtniecības vai pēcdzemdību atvalinājumā,
 3. Atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā līdz 1,5 gadam un nestrādā pilnu laiku,
 4. Ja studējošā kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu.

Lai pieteiktos studijām, nepieciešami šādi dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) kopija, uzrādot oriģinālu;
 • bakalaura programmu reflektantiem – vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu; centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • maģistrantūras reflektantiem – dokumenti par vidējo un bakalaura izglītību (kopijas, uzrādot oriģinālus),
 • 4 fotogrāfijas,
 • maksa par dokumentu noformēšanu studijām un “iepazīšanās maksājums” (skat. augstāk) 50 EUR.

LKrA Studiju daļas darba laiks: katru darbadienu 10.00 – 17.00. LKrA Studiju daļas vadītāja: Agnese Sējāne, e-pasts akademija@kra.lv. Tālr. 6775 3360

Biežāk uzdotie jautājumi:

 1. Augstas kvalifikācijas pasniedzēji, pārskatāma administrācija un labas bāzes zināšanas daudzveidīgai darbībai. Augsti novērtēta studiju virzienu akreditācija.
 2. Kur dzīvot? – Kopmītnes Akadēmijai nav, taču liela daļa studentu privāti īrē kādu dzīvokli vai istabu Jūrmalā. Jaunā mācību gada sākumā ir daudz piedāvājumu no privātpersonām par salīdzinoši zemu maksu istabai vai pat dzīvoklim (lētāk ir īrēt kopā ar citiem studiju biedriem). Cenas pēc vienošanās ar saimniekiem.
 3. Vai man jābūt kristietim, lai studētu LKrA? – Nav obligāti.
 4. Kādi pakalpojumi ir pieejami studentiem? – Studiju darbam ir iespējams izmantot internetu, izgatavot kopijas, izmantot Zinātnisko bibliotēku un lasītavu. Akadēmijā ir kapela. Augstskola atrodas blakus Jūrmalas Slimnīcai, netālu ir tirdzniecības centrs RIMI u.c.
 5. Kāda ir ikdienas noskaņa Akadēmijā? – Rosīga, pozitīva un atbalstoša. Tā nav svētulīga, bet rosina kritiski domāt.
 6. Kā iespējams veikt maksājumus par studijām?- Maksājumus par studijām Akadēmijā var veikt gan skaidrā naudā, maksājot par katru mēnesi LKrA grāmatvedībā, gan arī ar bankas starpniecību. LKrA rekvizītus var atrast sadaļā Kontakti.