Uzņemšana

Tikai šajā augstskolā apgūstamas ekspertu augsti novērtētas un līdz 2021.-2022. gadam akreditētas studiju programmas:

ĪPAŠU UZMANĪBU VĒRŠAM UZ TO, KA STUDENTIEM IR IESPĒJAMS MĀCĪBU MAKSU KĀRTOT PA MĒNEŠIEM:

LKrA Senāta sēdes protokols Nr. 8 (11.05.2018.). Studiju maksas stājas spēkā ar 01.07.2018.

Programma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
  EUR  EUR
“Bībeles māksla”, bakalaurs 2000 (200)  
“Bībeles māksla”, maģistrs 2500 (250)  
“Teoloģija”, bakalaurs 1350 (135) 1350 (135)
“Teoloģija”, maģistrs 1500 (150)  
“Karitatīvais sociālais darbs”, bakalaurs 1300 (130) 1300  (130)
“Karitatīvais sociālais darbs”, maģistrs 1550 (155)  
“Sociālais darbs” 2.līmeņa profesionālā programma 1300 (130) 1300 (130)
“Sociālās uzņēmējdarbības vadība”, profesionālais maģistrs 1550 (155)  
“Supervīzija”, profesionālais maģistrs 1550 (155) 1550 (155)

Mācību maksu iespējams maksāt par visu mācību gadu, par semestri vai pa mēnešiem.

Visām studiju programmām LKrA ir iespējams pieteikties elektroniski, aizpildot Pieteikuma-veidlapu

Pēc Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas Jums ir jāatnāk uz LKrA Studiju daļu, lai apstiprinātu ievadīto datu pareizību. Jāiesniedz:

 • personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) kopija, uzrādot oriģinālu;
 • bakalaura programmu reflektantiem – vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu; centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • maģistrantūras reflektantiem – dokumenti par vidējo un bakalaura izglītību (kopijas, uzrādot oriģinālus),
 • 4 fotogrāfijas,
 • maksa par dokumentu noformēšanu studijām augstskolā 20 EUR.

LKrA Studiju daļas darba laiks: katru darbadienu 10.00 – 17.00. LKrA Studiju daļas vadītāja: Agnese Sējāne, e-pasts akademija@kra.lv. Tālr. 6775 3360

Biežāk uzdotie jautājumi:

 1. Labi pasniedzēji, pārskatāma administrācija un labas bāzes zināšanas daudzveidīgai darbībai. Augsti novērtēta studiju virzienu akreditācija.
 2. Kur dzīvot? – Kopmītnes Akadēmijai nav, taču liela daļa studentu privāti īrē kādu dzīvokli vai istabu Jūrmalā. Jaunā mācību gada sākumā ir daudz piedāvājumu no privātpersonām par salīdzinoši zemu maksu istabai vai pat dzīvoklim (lētāk ir īrēt kopā ar citiem studiju biedriem). Cenas pēc vienošanās ar saimniekiem.
 3. Vai man jābūt kristietim, lai studētu LKrA? – Nav obligāti.
 4. Kādi pakalpojumi ir pieejami studentiem? – Studiju darbam ir iespējams izmantot internetu, izgatavot kopijas, iesiet kursa darbus, izmantot Zinātnisko bibliotēku un lasītavu. Akadēmijā ir kapela.
 5. Kāda ir ikdienas noskaņa Akadēmijā? – Rosīga, pozitīva un atbalstoša. Tā katrā ziņā nav svētulīga, bet rosina kritiski domāt.
 6. Kā iespējams veikt maksājumus par studijām?- Maksājumus par studijām Akadēmijā var veikt gan skaidrā naudā, maksājot par katru mēnesi LKrA grāmatvedībā, gan arī ar bankas starpniecību. LKrA rekvizītus var atrast sadaļā Kontakti.