Arhīvs : Jūnijs, 2018. gads

Izlaidums 22. jūnijā

Apsveicam jaunos absolventus – Karitatīvajā sociālajā darbā, Sociālajā uzņēmējdarbībā, Supervīzijā! Piedāvājam nelielu ieskatu izlaidumā 22. jūnijā.

Diplomdarbu aizstāvēšana Kristīgajā akadēmijā

12. jūnijā, 2018, Kristīgajā akadēmijā tika sekmīgi aizstāvēti bakalaura un maģistra darbi vairākās studiju programmās – Karitatīvajā sociālajā darbā, Supervīzijā un Bībeles mākslā. Piedāvājam nelielu ieskatu diplomdarbu aizstāvēšanas sesijā. Apsveicam jaunos speciālistus! Absolventu izlaidums  – 22. jūnijā plkst. 16.00 Akadēmijas kapelā. 12►

Dr. habil. Jāņa Nameiša Vēja monogrāfija par Jesaju Berlinu

Latvijas Universitātes Filosofijas un socioloģijas institūts izdevis Dr.habil. Jāņa Nameiša Vēja mopnogrāfiju “Četras esejas par Jesaju Berlinu” (2017). Dr.habil. Jānis Nameisis Vējš ir Latvijas Kristīgās akadēmijas asociētais profesors.

AICINĀM PIETEIKTIES STUDIJĀM rudens semestrim studijām Latvijas Kristīgajā akadēmijā!

Profesionālā maģistra studiju programma “SUPERVĪZIJA”,Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas “KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS”,Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”,Profesionālā maģistra studiju programma “SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA”,Akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmas „BĪBELES MĀKSLA” (Ikonu glezniecība),Akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmas “TEOLOĢIJA”.Kompetence, inovācijas studijās un pērtniecībā. Atbalstoša vide, elastīgs mācību grafiks un augsta kvalitāte studiju […]

Mākslas nodaļas studentu darbu skate

4. maijā, 2018, Akadēmijā ntoika Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate. Piedāvājam nelielu ieskatu skates norisē. Sakām paldies pasniedzējiem – prof. Ievai Sergejevai (gleznošana, kompozīcija), Ludmilai Perecai (klasiskā zīmēšana) un Alevtīnai Ērglei un Karinai Tambovskai (ikonogrāfija) par lielo darbu ar studentiem!