Arhīvs : Oktobris, 2013. gads

PAREIZTICĪGO KLOSTERA UN KATOĻU ORDEŅA APMEKLĒJUMS

27. oktobrī, 2013,  LKrA sociālā darba studenti apmeklēja Rīgas Sv. Trijādības-Sergija pareizticīgo sieviešu klosteri Kr. Barona ielā Rīgā un Mātes Terēzes tuvākmīlestības ordeņa Žēlsirdības misionāres Ludzas ielā. Studenti iepazinās ar abu klosteru vēsturi, kalpošanas tradīcijām un uzkrāto pieredzi gadu gaitā. Mācību vizīte tika organizēta kursa „Sociālais darbs kopienā” ietvaros ar mērķi iepazīties ar divām dažādām […]

BĪBELES MĀKSLAS MAĢISTRANTŪRAS IZVĒRTĒŠANA

23.-24. oktobrī, 2013, Latvijas Kristīgajā akadēmijā notika IZM organizētā Bībeles mākslas maģistra studiju programmas izvērtēšana. Studiju virziens “Mākslas” ir saņēmis akreditāciju līdz 2019. gadam – uz maksimālo termiņu. Maģistra studiju programma novērtēta ļoti pozitīvi – “augstvērtīga pētniecība, kvalificēti mācībspēki un citi programmas resursi atbilst uzstādītajiem mērķiem”.

PROF. MARKS RODŽERSS (ASV) – LEKCIJA PAR KOPIENAS COIĀLO DARBU

14. novembrī, 2013, Visiem studentiem, Akadēmijas absolventiem, kas strādā sociālā darba jomā, interesanta un vērtīga sociālā darba speciālista prof. Marka Rodžersa (Merivudas Universitāte, ASV) lekcija “Kopienas sociālais darbs (makro līmeņa sociālā darba prakse)” mūsu augstskolā.

“CARITAS” BRĪVPRĀTĪGO TIKŠANĀS RĪGĀ

28. septembrī, 2013, Rīgā kopīgā seminārā tikās Romas Katoļu Baznīcas brīvprātīgie, kas kalpo draudzēs – pie bāreņiem, slimniekiem, veciem cilvēkiem u.c. Darbības pamatā ir Romas Katoļu Baznīcas sociālā mācība; biedrība sadarbojas ar sociālajiem dienestiem. Seminārā piedalījās arī LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane un Guntis Dišlers; notika sarunas par iespējamo sadarbību izglītojošu semināru organizēšanā.