Arhīvs : Septembris, 2013. gads

IEBRAUKŠANA JŪRMALĀ – BEZ MAKSAS!

Laba ziņa mūsu augstskolas studentiem un mācībspēkiem, kuri uz Bulduriem dodas ar savu auto – no 1. oktobra Jūrmalā mainīti iebraukšanas noteikumi, atceļot iebraukšanas maksu rudens un ziemas sezonā no 1. oktobra līdz 31. martam. To paredz šā gada 25. jūlijā pieņemtie pilsētas Domes saistošie noteikumi.

GEORGA f. DURTANOFSKA MEISTARKLASE KALIGRĀFIJĀ

No 1. līdz 24. oktobrim Kristīgajā akadēmijā notika izcilā kaligrāfijas meistara Georga f. Durtanofska (Maķedonija – Vācija) meistarklase māksliniekiem. Burtu un  rakstības mākslas speciālists strādāja ar studentiem un kursa apmeklētājiem, apgūstot viduslaiku stilus – latīņu, glagoļicu, kirilicu u.c., apmeklēja LZA bibliotēkas Rokrakstu un seno grāmatu krātuvi  ar profesionālu konsultāciju seno manuskriptu rakstības mākslā.

KONFERENCE LIETUVAS PEDAGOĢIJAS UNIVERSITĀTĒ

20. septembrī, 2013, Lietuvas Pedagoģijas universitātē notika Izglītības fakultātes organizēta konference „Izglītība: tradīcijas, pārmaiņas, inovācijas” un katedras dibinātāja prof. Vaidas Matoņa jubilejas svinības. Konferencē ar referātu uzstājās LKrA rektore prof. S. Gūtmane („Eiropas modernais cilvēks un ikona”) un G.Dišlers („Testi kultūras apziņai zviedru mākslinieka J.Johansona daiļradē”). Ar LPU un prof. V.Matoni Latvijas Kristīgā akadēmija ir […]

MĀCĪBU GADA SĀKUMS

16. septembrī ar svētbrīdi un tikšanos pēc vasaras sākās jaunais mācību gads mūsu augstskolā. Šogad mācības turpinās pilnībā akreditētajās bakalaura un  maģistra studiju programmās “Teoloģija”, “Karitatīvais sociālais darbs” un “Bībeles māksla”, pirmo reizi maģistra programmā “Sociālā uzņēmējdarbība”. Sirsnīgi sveicam jaunos studentus un mācībspēkus! Mācību gada pirmajā dienā notika arī pirmā iepazīšanās ar tikko latviski izdoto […]

JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMS – 16. SEPTEMBRĪ PLKST. 17.00.

Sirsnīgi sveicam mūsu esošos un sevišķi jaunos studentus Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Vēlam radoša darba prieku, Dieva palīdzību un gudrību no Tēviem. Pirmajā mācību dienā visi kopā atvērsim arī tikko LKrA izdoto grāmatu – sv. Jāņa Pakāpnieka “Pakāpienus uz debesīm”. Tā ievadīs jūs patiesas garīgas dzīves izpratnē, sniegs atbildes uz daudziem svarīgiem jautājumiem – kuru dēļ […]

JAUNA GRĀMATIŅA BĒRNIEM

Nupat iznākusi mūsu augstskolas bij. studentes Jutas Jurēvicas grāmatiņa bērniem “Taupīgais sivēntiņš”, to ilustrējusi Mākslas nodaļas studente Lāsma Ģeņģe. Apsveicam! Grāmatiņu vara iegādāties LKrA Grāmatu galdā.

IXE GROUP SANĀKSME BRISELĒ

6.-7. septembrī, 2013, LKrA rektore prof. S.Gūtmane piedalījās Semaines Sociales de France darba grupas (IXE Group) darba grupas think-tank sanāksmē Briselē. Diskusijas centrā bija Eiropas sociālie jautājumi. Rektore uzstājās ar referātu “Reliģiskā brīvība Latvijas sociālajā telpā”. Sanāksmē piedalījās Eiropas Komisijas Sociālo lietu un iekļaušanas analītiķis G.Fišers, Eiropas Sociālo lietu un BUSINESS EUROPE direktors M.Cerutti, Semaines […]

RENOVABIS 17. KONGRESS

28.-30. augustā, 2013, Freisingā (Vācijā) notika katoļu organizācijas RENOVABIS 17. kongress “Brīva un solidāra kristiešu atbildība Eiropā”. Kongresa analītiskajā daļā uzstājās Eiroparlamenta pārstāvis E.Broks, COMECE (Brisele) pārstāvis S.Lunte, Romas Katoļu baznīcas Minhenes kardināls Marks, augstskolu pārstāvji, katoļu un pareizticīgo garīdznieki. No Latvijas kongresā piedalījās RKB metropolīts Z.Stankēvičs un LKrA rektore prof. S.Gūtmane.