Arhīvs : 02. Augusts, 2013. gads

Studiju virziens “Teoloģija” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 22. maijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti akreditēja studiju virzienu “Teoloģija” Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Šajā studiju virzienā ietilpst divas akadēmiskās studiju programmas: humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē un humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē.

Studiju virziens „Mākslas” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 3. jūlijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti tika akreditēts Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju virziens „Mākslas”. Šajā studiju virzienā ietilpst divas akadēmiskās studiju programmas: humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās un humanitāro zinātņu maģistrs mākslās.