Arhīvs : Jūnijs, 2013. gads

Izlaidums 2013

21. jūnijā LKrA kapelā notika absolventu izlaidums – studijas augstskolas akreditētajās programmās sekmīgi beiguši jaunie mākslinieki, karitatīvie sociālie darbinieki, sabiedrisko attiecību speciālisti un teologi.

Katoļu Baznīcas organizācijas “International Deaconate Center” ģenerālā asambleja

13. – 16. jūnijā Velehradā notika Starptautiskā diakonāta centra (IDC, Vācija) ģenerālā asambleja, kurā piedalījās LKrA rektore Prof. Skaidrīte Gūtmane un Doc. Guntis Dišlers.

Studiju virziena “Māksla” akreditēšana LKrA

5. jūnijā Latvijas Kristīgā akadēmija saņēma studiju virziena „Māksla” akreditāciju uz 6 gadiem. Virzienā iesaistītas divas studiju programmas: akadēmiskā bakalaura studiju programma „Bībeles māksla (altārgelzniecība, sakrālā grafika, ikonu glezniecība)” un akadēmiskā maģistra studiju programma „Bībeles māksla”. Abas programmas novērtētas kā „augstas kvalitātes un ilgtspējīgas”.

Diplomdarbu aizstāvēšana

3. un 4. jūnijā LKrA notika bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana Bībeles mākslā, Karitatīvajā sociālajā darbā un Teoloģijā. Pētnieciskās tēmas studenti bija izraudzījuši starpdisciplinārā tematikā, analizējot teoloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu saskarsmi atbilstoši augstskolas koncepcijai. Piedāvājam nelielu ieskatu darbu aizstāvēsanā. Atgādinām, ka izlaidums plānots 21. jūnijā plkst. 17.00.