Arhīvs : 2013. gads

Lieliska iespēja kursā “Bērna aprūpes pamati”

Izmantojiet iespēju omītei kļūt par valsts algotu auklīti savam mazbērnam! Lai risinātu sasāpējušo bērnudārzu rindu problēmu, valsts ir atvēlējusi 9,6 miljonus latu gadā, lai piemaksātu 100 Ls (142 EUR) par katru bērnu auklīšu reģistrā ietvertajām auklēm (t.sk. omītēm un citiem radiniekiem), kas uzņemsies bērnu pieskatīšanu mājās. 2014.gada 11.janvārī mūsu augstskolā sāksies mācības profesionālās pilnveides programmā […]

Kristus Piedzimšanas svētku ieskaņa Kristīgajā akadēmijā

Kā ik gadus decembra beigās, Akadēmijas studenti, mācībspēki, draugi pulcējās Kristus Piedzimšanas svētku ieskaņai un vecā gada noslēgumam kapelā. Piedāvājam nelielu ieskatu svētku norisē. Paldies jums visiem par darbu, par atbalstu un uzticēšanos!Aizgājušais gads nebija viegls visai augstākās izglītības sistēmai Latvijā, tāpēc jo nozīmīgāks ir bijis mūsu kopdarbs, grūtības pārvarot. Vēlam visiem gaiši aizvadīt veco […]

Tikšanās ar RKB kardinālu Jāni Pujatu

Otrdien, 10. decembrī, 2013, augstskolas studenti, mācībspēki tikās ar Romas Katoļu Baznīcas kardinālu Jāni Pujatu. Nepiespiestā atmosfērā kardināls dalījās savos uzskatos un pārdomās par ģimeni, Latvijas likumdošanas aizsardzību ģimenei, bet galvenais – par cilvēka ceļu pie Dieva: kādas pēdas šis ceļš atstāj cilvēka dvēselē, praktiskajā dzīvē? Saruna bija par ceļu, ko nogājis dzīves gudrs, aizrautīgs […]

Studiju virziena “Mākslas” akreditācija uz 6 gadiem

4. decembrī, 2013, IZM Studiju akreditācijas komitejas sēdē tika akreditēta studiju virziena „Mākslas” maģistra studiju programma uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Līdz ar to paliek spēkā Studiju akreditācijas komisijas lēmums Nr. 104 (2013. gada 5. jūnijā) par virziena akreditāciju uz 6 gadiem. Nāc un studē droši!

Līdzjūtība Zolitūdes traģēdijā cietušo tuviniekiem

Latvijas Kristīgās akadēmijas studenti, mācībspēki un darbinieki ir sērās kopā ar Zolitūdes traģēdijā cietušo tuviniekiem. Lai gan neviens no mūsu augstskolas nav starp traģēdijā cietušajiem, visu sāpes ir arī mūsu sāpes. Mēs gribam cerēt, ka Latvijas valsts dienesti spēs noskaidrot šīs “masu slepkavības” patiesos cēloņus, lai ierosinātā krimināllieta, dzīvu cilvēku traģēdija nenoslāptu birokrātijas un bezatbildības […]

Tikšanās ar LR bijušo premjeru Valdi Birkavu

26. novembrī plkst. 14.00 augstskolas kapelā paredzēta tikšanās ar mūsu valsts atjaunošanas gadu politiķi, premjeru un ārlietu ministru Valdi Birkavu. Šobrīd V.Birkavs ir biedrības „Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība” (BASP) valdes priekšsēdētājs. Aicinām visus interesentus izmantot šo iespēju dalīties pārdomās un atklātā sarunā par mūsu valsts attīstību pēc neatkarības atjaunošanas, kā arī saistībā ar traģēdiju Zolitūdē, kurā […]

EK INTERUV 2. REĢIONĀLĀ KONFERENCE ROMĀ

6.-7. novembrī, 2013, Itālijas galvaspilsētā Romā notika EK INTERUV 2. reģionālā konference “Kopīgās studiju programmas: starpuniversitāšu sadarbības veicināšana”. LKrA rektore prof. S.Gūtmane piedalījās konferences plenārsēdē un divās darba grupās “Kopīgo studiju programmu menedžments” un “Kopīgo studiju programmu ilgtspējība un kvalitāte”. Konferencē piedalījās 158 dalībnieki – augstskolu rektori, prorektori, starptautisko nodaļu vadītāji.

LKrA SADARBĪBAS LĪGUMS AR STRADIŅA UNIVERSITĀTI

Latvijas Kristīgā akadēmija un Rīgas Stradiņa universitāte ir noslēgušas savstarpējās sadarbības līgumu. Līgums ietver sevī vispusējā savstarpējā sadarbībā ieinteresētu abās augstskolās studējošo apmācību un pētniecisko darbu. Līgumu parakstījuši abu augstskolu rektori.

IZNĀKUSI JAUNA LKrA TEOLOĢIJAS PROF. ILMĀRA HIRŠA GRĀMATA

Tikko (2013 rudenī) iznākusi LKrA teoloģijas profesora Ilmāra Hirša grāmata “Patiesības gara spēkā”. Tā veltīta Svētā Gara izpratnei Trīsvienības kontekstā, kā arī sniegts ieskats Vasarsvētku un harismātisko kustību vēsturē, uzskatos un praksē. Apsveicam ar publikāciju!

SADARBĪBAS LĪGUMS AR KLAIPĒDAS UNIVERSITĀTI

30. oktobrī, 2013, LKrA viesojās Klaipēdas Universitātes (LT) prof. Elvīra Aciene un prof. Indra Dirgeliene. Profesores ieradās KU rektora uzdevumā. Tikšanās centrā – vadlīniju ietveršana turpmākajā augstskolu abpusējās sadarbības līgumā. Sadarbība turpmāk aptvers tādas jomas kā pētniecības konsorcijs karitatīvajā sociālajā darbā, sociālajā uzņēmējdarbībā, ERASMUS PLUS un ERASMUS MUNDUS kopīgajos grādos jaunajam Boloņas procesa ERASMUS Universitāšu […]