Arhīvs : 2012. gads

2012. gada noslēgums

20. decembrī mūsu augstskolas studenti, pasniedzēji un darbinieki pulcējās kopīgam Aizlūgumam par aizejošo gadu, pirms ieiet nākošajā – 2013. gadā. Aizejošais ir bijis bagāts ar notikumiem, ļoti piesātināts un, tikpat daudz cik sniega tagad kokos, arī atziņu un secinājumu. Mēs esam kopā spēruši platu soli uz priekšu gan pedagoģiskajā, gan akadēmiskajā ziņā, esam piedalījušies starptautiskos […]

2012. gada decembrī rekolekcijas par tēmu “Kristus piedzimšanas laika gavēnis”

2012. gada 4.decembrī LKrA rekolekcijas par Kristus piedzimšanas laika gavēni vadīja LPB priesteris t. Aleksandrs Šabeļniks. Pretēji ierastajam Adventa bumam maz cilvēku zina, ka senatnē Kristus piedzimšanas svētkus gaidīja ar gavēni. Tas bija nozīmīgs garīgās dzīves nosacījums.

Jauna grāmata

2012. gada nogalē apgāds „Jumava” laidis klajā ievērojamā amerikāņu politologa Semjuela Hantingtona hrestomātisko pētījumu „Civilizāciju sadursme” („The Clash of Civilizations”). Vēl pavisam nesen starptautiskās politikas debatēs uz šo darbu atsaucās daudzi gan pašmāju, gan pasaules politisko procesu analītiķi. Tajā detalizēti analizēti pasaules politiskie procesi, kurus ietekmē ne tikai ekonomiskās intereses un resursi, bet ļoti būtiski […]

Konference “Literatūra un reliģija”

7.-8. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (Visvalža ielā 4a) notiks Latvistikas un baltistikas nodaļas organizētā ikgadējā zinātniska konference „Literatūra un reliģija”. Konferences pirmajā dienā 7. decembrī LKrA doc. Gunta Dišlera referāts par Indriķa Straumītes (Jāņa Līča) „Pareizticīgā latvieša piezīmēm” – latviešu ticības meklējumiem 19.gadsimta vidū un Dāvidu Balodi. Referāta prezentācija šeit

LKrA Starptautiskā Diakonijas centra locekle

Respektējot karitatīvā sociālā darba studiju programmas kvalitāti un pētniecību šajā virzienā, Latvijas Kristīgā Akadēmija ir uzņemta par partneri Starptautiskajā Diakonijas centrā (Internationales Diakonatszentrum) Vācijā.

LKrA studenti Saeimas viesi

4. decembrī mūsu augstskolas sociālā darba studenti viesojās LR Saeimā, kur iepazinās ar Sociālo un darba lietu komisijas darbu, ko vada komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, viņa ir arī LKrA Goda doktore. 

Konferencē „Skolas pedagoģija: attīstības perspektīvas”

2012.g. 30.novembrī LU Pedagoģijas un mākslas fakultātes organizētajā konferencē „Skolas pedagoģija: attīstības perspektīvas” LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane uzstājās ar referātu „Cilvēka vērtības un pašidentitātes izpratne: skolu pedagoģijas uzdevums”. Konferencē piedalījās LU profesori, kā arī skolu direktori, ekonomisti un skolu juristi no visas Latvijas. Referāta prezentācija pieejama šeit  

ERASMUS apbalvojums Kristīgajai akadēmijai

Latvijas Kristīgā Akadēmija ir ERASMUS Universitāšu hartas locekle kopš tās sākuma. 22. novembrī sakarā ar ERASMUS 25. gadadienu Valsts Izglītības Attīstības aģentūra pasniedza apbalvojumu LKrA, apbalvojot ar ERASMUS piemiņas balvu, un izteica pateicību par pozitīvu ieguldījumu ERASMUS studiju programmu un mobilitātes attīstīšanā. Tā ir liecība par mūsu augstskolas ieguldījumu kopējā Eiropas Boloņas procesa attīstībā.

Projektu koordinatoru konference Viļņā

13. novembrī Viļņā notika starptautisko apmaiņas projektu ERASMUS, NORDPLUS u.c. koordinatoru konference „Mobilitātes efektivitātes novērtēšana”. No LKrA tajā piedalījās rektore S.Gūtmane un G.Dišlers.

Senāta sēde 7. novembrī

LKrA mācībspēku Senāta sēdē tika apspriests IZM publiskotais augstskolu studiju programmu alternatīvā novērtējuma saraksts. Kā esam iepriekš informējuši, mūsu augstskola nesen veiktās virzienu akreditācijas ekspertu novērtējumā saņēma teicamu novērtējumu teoloģijā, karitatīvajā sociālajā darbā un mākslā. Arī alternatīvais vērtējums ierindo mūsu augstskolu augstākajā kategorijā. Senāta sēdē tika apspriesti zinātniskā darba virzieni augstskolā, plānotie izdevumi, kā arī […]