Arhīvs : 10. Septembris, 2006. gads

Starptautiskā zinātniski praktiska konference “Toleranta pieeja, toleranta organizācija, tolerants cilvēks: prakstiskā tolerance”

2006. gada 8.-9. septembrī konferencē Latvijas Kristīgajā akadēmijā sadarbībā ar Latvijas Sociālā dialoga izglītības centru, EK ekspertiem no EZA (Eiropas centra strādājošo jautājumos), EUROFEDOP (Eiropas federācijas pakalpojumu sfērā strādājošiem) un EUROMF (Eiropas pilsoniskās sabiedrības vidusslāņa vecināšanas organizācijas) tika analizēta globalizācijas un atvērtā tirgus ekonomikas apstākļos samilzusī identitātes un tolerances problēma. Eiropas Savienība ir devusi jaunas, […]