Skate

Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate

28. janvārī Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skatē tika vērtēti pirmā semestra darbi visos akadēmiskās programmas virzienos. Kopā ar augstskolas rektori prof. S.Gūtmani darbus analizēja mākslinieki I.Sergejeva, A.Ērgle, L.Pereca un B.Soloveja.  

Mākslas nodaļas darbu skate

7.novembrī Akadēmijā notika Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate. Tika vērtēts šajā semestrī līdz šim paveiktais, analizētas topošo diplomdarbu skices.  

Mākslas nodaļas studentu vasaras darbu skate

18. septembrī pēc vasaras brīvdienām notika Bībeles mākslas programmas studentu darbu skate. Studenti un pasniedzēji novērtēja paveikto un uzklausīja iespaidus par Krētas ikonogrāfijas tradīcijām.

Bībeles mākslas nodaļas skate 10. februārī

10. februārī notika Bībeles mākslas studiju programmas pirmā semestra rezultātu skate 1., 2., 3. un 4. kursam. Tika vērtēti glezniecības, zīmēšanas un ikonogrāfijas darbi. Ļoti labus rezultātus ir panākusi māksliniece ikonogrāfe Alevtīna Ērgle, pirmā kursa studentus ievadot sarežģītajā ikonogrāfa profesijā. Skatē piedalījās mākslinieki I.Sergejeva, V.Krivošeins, L.Pereca, B.Soloveja.

Skate mākslas nodaļā

5.jūnijā notika Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate, noslēdzošā šajā semestrī un mācību gadā. Darbus vērtēja LKrA rektore S.Gūtmane, gleznošanas pasniedzēji prof. V.Kozins un prof. S.Jākobsone, zīmēšanas pasniedzēja L.Pereca un citi Akadēmijas mācībspēki. Vasarā Bībeles mākslas nodaļas studentiem paredzēts plenērs. Piedāvājam nelielu ieskatu skates norisē.

Vasaras plenēra skate

10. oktobrī Akadēmijā tika vērtēti Bībeles mākslas nodaļas studentu vasaras plenēra darbi. Tie tapuši Jūrmalā un Liepājā, to sižeti – lauku ainavas, jūras ainavas, ielu skati. Savu vērtējumu par darbiem deva asoc. prof. S.Jākobsone, prof. V.Kozins un Mākslas nodaļas administratore B.Kalna.

Bībeles mākslas nodaļas semestra skate

2008. gada 29. maijā notika Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate. Vērtējumam tika nodoti zīmējumi un gleznas – portretu studijas, klusās dabas, kā arī ikonu skices, pie kurām studenti strādājuši šī mācību gada pavasara semestrī. Piedāvājam nelielu ieskatu skates norisē. Darbu analīzē piedalījās pasniedzēji asoc. prof. S.Jākobsone, pasn. E.Kvilis, pasn. L.Pereca, grafiķe N.Zirnīte, mākslinieks, LPB […]

Starpskate mākslas nodaļā

23. un 24. novembrī Bībeles mākslas nodaļas pasniedzēji vērtēja studentu darbus ikonogrāfijā, glezniecībā un grafikā. Piedāvājam īsu ieskatu skates norisē.

Mākslas nodaļas studentu plenēra skate.

29. septembra skatē tika vērtēti Bībeles mākslas nodaļas studentu vasaras plenēra darbi. Plenērs notika Dundagā, piedāvājam īsu ieskatu skates norisē.

Studiju programmas “Bībeles māksla” studentu darbu skate

21. aprīlī plkst. 11.00 notika kārtējā studiju programmas “Bībeles māksla” 4. kursa studentu diplomdarbu skiču un darbu izstrādes gaitas skate, kurā darbus vērtēja LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane un mākslas nodaļas pasniedzēju komisija.