S.Jākobsone

Skate mākslas nodaļā

5.jūnijā notika Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate, noslēdzošā šajā semestrī un mācību gadā. Darbus vērtēja LKrA rektore S.Gūtmane, gleznošanas pasniedzēji prof. V.Kozins un prof. S.Jākobsone, zīmēšanas pasniedzēja L.Pereca un citi Akadēmijas mācībspēki. Vasarā Bībeles mākslas nodaļas studentiem paredzēts plenērs. Piedāvājam nelielu ieskatu skates norisē.

Vasaras plenēra skate

10. oktobrī Akadēmijā tika vērtēti Bībeles mākslas nodaļas studentu vasaras plenēra darbi. Tie tapuši Jūrmalā un Liepājā, to sižeti – lauku ainavas, jūras ainavas, ielu skati. Savu vērtējumu par darbiem deva asoc. prof. S.Jākobsone, prof. V.Kozins un Mākslas nodaļas administratore B.Kalna.

Bībeles mākslas nodaļas semestra skate

2008. gada 29. maijā notika Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate. Vērtējumam tika nodoti zīmējumi un gleznas – portretu studijas, klusās dabas, kā arī ikonu skices, pie kurām studenti strādājuši šī mācību gada pavasara semestrī. Piedāvājam nelielu ieskatu skates norisē. Darbu analīzē piedalījās pasniedzēji asoc. prof. S.Jākobsone, pasn. E.Kvilis, pasn. L.Pereca, grafiķe N.Zirnīte, mākslinieks, LPB […]