Mākslas nodaļas darbu skate

7.novembrī Akadēmijā notika Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate. Tika vērtēts šajā semestrī līdz šim paveiktais, analizētas topošo diplomdarbu skices.