Studiju programmas “Bībeles māksla” studentu darbu skate

21. aprīlī plkst. 11.00 notika kārtējā studiju programmas “Bībeles māksla” 4. kursa studentu diplomdarbu skiču un darbu izstrādes gaitas skate, kurā darbus vērtēja LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane un mākslas nodaļas pasniedzēju komisija.