Eiropas sociālā politika

IP kurss “Sociālā ekonomika, sociālais uzņēmums un asociatīvās demokrātijas teorija”

No 25. septembra līdz 8. oktobrim Akadēmijā notika ERASMUS intensīvās starptautiskās IP kurss „Sociālā ekonomika, sociālais uzņēmums un asociatīvās demokrātijas teorija”. Tajā piedalījās studenti un mācībspēki no 5 augstskolām (Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Lietuvas). Dienaskārtībā bija Eiropas likumdošana un Eiropas sociālais modelis, kā arī Eiropas Statūti asociācijām, fondiem un savstarpības organizācijām. Kursa ietvaros notika diskusijas par […]

RENOVABIS 15. kongresā Freisingā

1.-3. septembrī LKrA rektore S. Gūtmane un starptautisko projektu koordinatore B. Soloveja piedalījās katoļu organizācijas RENOVABIS 15. kongresā Freisingā, Vācijā. Kongresa tēma: „Strukturālās pārmaiņas lauku novados – Centrālās un Austrumeiropas pieredze”.

EZA – ETOK seminārs Tallinā

19.-21. maijā Tallinā notika EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos) seminārs „Sociālo partneru un strādājošo loma Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanā”. Semināru organizēja Igaunijas ETOK (Igaunijas Centrs Nodarbinātības Jautājumos), Latvijas Kristīgo Akadēmiju šajā seminārā pārstāvēja doc. Guntis Dišlers ar referātu „Daži sociālās uzņēmējdarbības aspekti un koncepcijas attīstība Latvijā”. LKrA regulāri sadarbojas ar EZA tīkla organizācijām visā Eiropā […]

Projekta darba grupas sanāksme

Darba grupa EZA („Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos”) un LKrA kopīgajam projektam „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: Baltijas reģiona analīze” pulcējās pirmajā sanāksmē 2. aprīlī. Speciālisti no LBAS , Sociālā dialoga izglītības centra, Kristīgās profesionālās izglītības centra pārrunāja projekta īstenošanas gaitu. Starptautisks seminārs plānots 2011. gada 28.-29. oktobrī.

EZA seminārs Tallinā

4.-5. februārī Tallinā notika Eiropas Komisijas EZA un Igaunijas ETOK kopīgais seminārs par mūžizglītību demogrāfiskās pārejas apstākļos („Demographic Transition and Opportunties of Life-long Learning”). Seminārā piedalījās pārstāvji no Tallinas Universitātes, Romas Universitātes, Madrides Universitātes un no Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas un arodbiedrībām. Latviju seminārā pārstāvēja LKrA rektore Dr. S.Gūtmane ar referātu „Galvenās izglītības orientācijas […]

LKrA līdzdalība Eiropas katoļu organizācijā IXE

28.-30. janvārī LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane piedalījās Eiropas organizācijas Semaines Sociales de France darba seminārā Briselē pēc šīs organizācijas ielūguma. Latvijas Kristīgā Akadēmija ir uzņemta organizācijā „Initiatives of Christians for Europe (IXE)” par dalīborganizāciju. Tā ir Romas Katoļu Baznīcas laju organizācija, kas apvieno vairāku Eiropas valstu pārstāvjus, lai rūpētos par kristīgo vērtību integrēšanu Eiropas […]

Lekciju kurss sociālajā uzņēmējdarbībā

2. decembrī Kristīgajā Akadēmijā viesojās Francijas Senior Group prezidents N. Kobliakovs un valdes priekšsēdētājs V.Vekslers. Tiekoties ar LKrA rektori S.Gūtmani, tika pārrunāta iespēja nolasīt Akadēmijas studentiem un visiem interesentiem kursu „Sociālās uzņēmējdarbības organizēšana un formas” (The organization of non-governmental senior-care social services). Lekciju kurss ieplānots 2011. gada 14.-17. februārī. Aicinām pieteikties!

Semaines Sociales de France sesija Parīzē

26.-28. novembrī Parīzē norisinājās Francijas „Sociālā nedēļa”, kuru jau 85. reizi organizēja prestižā organizācija Semaines Sociales de France. Kongress bija veltīts migrācijas problēmai: „Migrācija un nākotne, kas jāveido kopā”. To atklāja SSF prezidents Dž. Vinjons (Jerome Vignon). Triju dienu sesijās tika analizēti migrācijas ekonomiskie, socioloģiskie, filozofiskie aspekti. Sesijās uzstājās Eiropas mēroga eksperti – F. Bernards, […]

Sociālā dialoga diena ar Baltijas ekspertu piedalīšanos

2010. gada 9. novembrī.   Semināram LKrA ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu bija divi mērķi: izanalizēt Latvijas Valdības deklarāciju Lisabonas stratēģijas kontekstā un diskutēt par Eiropas darba tirgus stratēģiju un redzēt Latvijas situāciju tajā. Seminārā piedalījās bij. Eiropas komisārs Barto Pronks – Latvijas kurators laikā, kad mūsu valsti uzņēma ES, LBAS ģenerālsekretārs Pēteris Krīgers, arodbiedrību […]

Sociālā dialoga diena ar Baltijas ekspertu piedalīšanos 9. novembrī

Semināram LKrA ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu bija divi mērķi: izanalizēt Latvijas Valdības deklarāciju Lisabonas stratēģijas kontekstā un diskutēt par Eiropas darba tirgus stratēģiju un redzēt Latvijas situāciju tajā. Seminārā piedalījās bij. Eiropas komisārs Barto Pronks – Latvijas kurators laikā, kad mūsu valsti uzņēma ES, LBAS ģenerālsekretārs Pēteris Krīgers, arodbiedrību pārstāvji no Lietuvas Inga Preidiene […]