IXE GROUP SANĀKSME BRISELĒ

6.-7. septembrī, 2013, LKrA rektore prof. S.Gūtmane piedalījās Semaines Sociales de France darba grupas (IXE Group) darba grupas think-tank sanāksmē Briselē. Diskusijas centrā bija Eiropas sociālie jautājumi. Rektore uzstājās ar referātu “Reliģiskā brīvība Latvijas sociālajā telpā”. Sanāksmē piedalījās Eiropas Komisijas Sociālo lietu un iekļaušanas analītiķis G.Fišers, Eiropas Sociālo lietu un BUSINESS EUROPE direktors M.Cerutti, Semaines Sociales de France prezidents Dž.Vinjons, ģenerālsekr. B.Šenevezs un ārlietu daļas vad. J.Touzela, kā arī uzaicinātie sociālo un reliģisko lietu analītiķi no piecām Eiropas valstīm.