EK EZA starptautiskais seminārs “Sociālais dialogs kā sociālā darba profesionalizācijas instruments Baltijas valstīs”.

26.-27. maijā, 2016, Latvijas Kristīgajā akadēmijā notika ikgadējais, nu jau tradicionālais starptautiskais EK atbalstītais EZA (Eiropas Centra strādājošo jautājumos, Vācija) seminārs, šoreiz ar tēmu “Sociālais dialogs kā sociālā darba profesionalizācijas instruments Baltijas valstīs”. Semināra mērķis – laikā, kad mainās sociālā darba paradigma, precizēt sociālā darba robežas un inovatīvā veidā sociālā darba uzdevumus saslēgt ar stratēģijas “Eiropa-2020” pamatnostādnēm, kā arī ar nodarbinātības jautājumiem. Seminārā piedalījās EZA viceprezidents H. Mecgers, EZA eksperti J.Herudeks un B.Mahils, kā arī EZA bij. ģenerālsekretāre un LKrA Dr.HC R. Gotbehuta, EZA bij. ģenerālsekretārs L.Pauels, prof. E.Aciene (Klaipēdas Universitāte, Lietuva), E.Kulboka-Latika (Tartu Universitāte, Igaunija), kā arī Latvijas speciālisti – LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pr., LKrA Dr.HC A.Barča, LBAS prezidents, LKrA Dr.HC P.Krīgers, Latvijas eksperts EK, Dr.demogr. I.Indāns, Rīgas pils.Sociālās pārvaldes pr., departamenta direktora vietn. M. Moors, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta dir. vietniece I.Skrodele-Dubrovska, akadēmiķe, LKrA Dr.HC Rivža. Semināra noslēgumā tā dalībnieki apmeklēja biedrību “Rūpju bērns” Rīgā.