Eiropas Komisijas organizācijas EZA ilggadīgā ģenerālsekretāre Rosvita Gotbehuta – LKrA Goda doktore.

26. maijā, 2016, atklātajā Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāta sēdē, piedaloties pieciem pārstāvjiem no Eiropas Komisijas, EZA (Eiropas centrs strādājošo jautājumos, Vācija), kā arī LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pr. Aijai Barčai, akadēmiķei Baibai Rivžai, Augstākās izglītības padomes pr. prof. Jānim Vētram, Latvijas Kristīgās Akadēmijas Goda doktora grāds (Dr.HC) piešķirts Rosvitai Gotbehutai – ilggadējai EZA ģenerālsekretārei. Kopš 2000. gada R.Gotbehuta ir iesaistījusi mūsu augstskolu EZA sadarbības tīklā. Kopš 2004. gada Kristīgā akadēmija ir EZA partnere un aktīvi piedalās vienotajā EZA izglītības un pētniecības darbā sociālā dialoga platformas attīstīšanā.  Sadarbībā ar EZA augstskolā nu jau tradicionāli ik gadus notiek starptautiski teorētiskie semināri par stratēģijas “Eiropa-2000” aktuāliem jautājumiem. Informācija EZA mājaslapā.