EUROFEDOP

Konference Viļņā par migrācijas ietekmi uz ģimeni.

2007. gada 9.-10. novembrī Viļņā norisinājās Lietuvas Darba federācijas (LDF), Eiropas centra strādājošo jautājumos (EZA) un Eiropas Komisijas rīkots seminārs „Mobilitātes un migrācijas ietekme uz darbaņēmēju sociālo stāvokli un ģimenes dzīvi” (“Mobility and migration influence on workers social conditions and family life”) par situāciju Baltijas valstīs, uz kuru bija arī aicināti Latvijas Kristīgās akadēmijas pārstāvji, […]

Starptautiskā zinātniski praktiska konference “Toleranta pieeja, toleranta organizācija, tolerants cilvēks: prakstiskā tolerance”

2006. gada 8.-9. septembrī konferencē Latvijas Kristīgajā akadēmijā sadarbībā ar Latvijas Sociālā dialoga izglītības centru, EK ekspertiem no EZA (Eiropas centra strādājošo jautājumos), EUROFEDOP (Eiropas federācijas pakalpojumu sfērā strādājošiem) un EUROMF (Eiropas pilsoniskās sabiedrības vidusslāņa vecināšanas organizācijas) tika analizēta globalizācijas un atvērtā tirgus ekonomikas apstākļos samilzusī identitātes un tolerances problēma. Eiropas Savienība ir devusi jaunas, […]