Konference Viļņā par migrācijas ietekmi uz ģimeni.

2007. gada 9.-10. novembrī Viļņā norisinājās Lietuvas Darba federācijas (LDF), Eiropas centra strādājošo jautājumos (EZA) un Eiropas Komisijas rīkots seminārs „Mobilitātes un migrācijas ietekme uz darbaņēmēju sociālo stāvokli un ģimenes dzīvi” (“Mobility and migration influence on workers social conditions and family life”) par situāciju Baltijas valstīs, uz kuru bija arī aicināti Latvijas Kristīgās akadēmijas pārstāvji, lai uzstātos ar ziņojumu par Latvijas situāciju migrācijas un ģimenes politikas jomā.
Akadēmiju pārstāvēja 6 cilvēku delegācija, no kuriem pasniedzēji D. Dolace, L. Jēgere un V. Dolacis uzstājās ar ziņojumu par migrācijas politiku un ģimeņu stāvokli Latvijā Stratēģiskās analīzes komisijas pētījumu perspektīvā.
Konferenci vadīja Lietuvas Darba federācijas Izglītības un sociālā dialoga centra vadītāja Janīna Švedienė, tajā piedalījās arī vairāku Eiropas Komisijas organizāciju pārstāvji: Rene Vrieling (EZA), EUROFEDOP projektu vadītāja Femke Beumer, Veerle Van Helsland (EUROMF).
Lietuvas situāciju migrācijas jomā un tā ietekmi uz sievietēm prezentēja Lietuvas Emigrācijas institūta pētniece Dr. Daiva Kuzmickaitė, savukārt Igaunijas situāciju prezentēja Igaunijas Migrācijas fonda direktore Ede Teinbas