Starptautiskā zinātniski praktiska konference “Toleranta pieeja, toleranta organizācija, tolerants cilvēks: prakstiskā tolerance”

2006. gada 8.-9. septembrī konferencē Latvijas Kristīgajā akadēmijā sadarbībā ar Latvijas Sociālā dialoga izglītības centru, EK ekspertiem no EZA (Eiropas centra strādājošo jautājumos), EUROFEDOP (Eiropas federācijas pakalpojumu sfērā strādājošiem) un EUROMF (Eiropas pilsoniskās sabiedrības vidusslāņa vecināšanas organizācijas) tika analizēta globalizācijas un atvērtā tirgus ekonomikas apstākļos samilzusī identitātes un tolerances problēma.

Eiropas Savienība ir devusi jaunas, iepriekš nepazītas iespējas, kas veicina komunitāras un pozitīvi tolerantas sabiedrības attīstību. Tomēr darbaspēka migrācijas apstākļos atklājas dažādu pasaules uzskatu un pārliecību sadursme. Tolerances spēja ir kļuvusi par pārbaudījumu daudziem vadītājiem, personāla vadības speciālistiem, nonākot pretrunā ar ES normatīvajiem aktiem un sabiedrībā nostabilizētiem tradicionāliem uzskatiem.

Konferencē piedalījās Eiropas Komisijas eksperti no Beļģijas un Itālijas, kā arī speciālisti no Norvēģijas un ASV. Konferencē piedalījās arī Īpašu uzdevumu ministre integrācijas jautājumos K. Pētersone un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas doktorants Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pētnieks A. Berdņikovs. Konferences diskusijas vadīja O. Brūvers un S. Gūtmane.