Ikonogrāfija

LKrA darināta ikona Kosas Sv. Nikolaja baznīcai

19. decembrī Kosas sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcā notika t.s. altāra svētki, jo 19. decembris ir sv. Nikolaja diena. Šos svētkus īpašus darīja tas, ka goda vietā dievnamā atradās jaunā, tikko iesvētītā sv. Nikolaja ikona, kuru darinājusi LKrA studente, tagad jau pasniedzēja Anna Kuzņecova. Liturģiju noturēja LPB priesteris Valērijs Krastiņš, uz to bija ieradušies Akadēmijas kolēģi […]

Diplomdarbu aizstāvēšana Bībeles mākslas nodaļā

Lūk, šādu unikālu mākslas darbu oforta tehnikā darinājusi mākslas studiju programmas absolvente Marita Stelpa profesores, ievērojamās grafiķes Neles Zirnītes vadībā. Darbs saņēma augstāko novērtējumu „desmit – izcili”! Apsveicam absolventi, jo viņas darbs, kā atzīmēja recenzenti, ir lielisks. 15.jūnijā savus diplomdarbus aizstāvēja arī K.Šmidhens (ikona “Kristus Visavaldītājs”), A.Kuzņecova (ikona “Svētītājs Nikolajs Brīnumdaris”). Kā atzīmēja LPB priesteris […]

Skate mākslas nodaļā

5.jūnijā notika Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate, noslēdzošā šajā semestrī un mācību gadā. Darbus vērtēja LKrA rektore S.Gūtmane, gleznošanas pasniedzēji prof. V.Kozins un prof. S.Jākobsone, zīmēšanas pasniedzēja L.Pereca un citi Akadēmijas mācībspēki. Vasarā Bībeles mākslas nodaļas studentiem paredzēts plenērs. Piedāvājam nelielu ieskatu skates norisē.

LKrA jaunie mākslinieki bērniem ar īpašām vajadzībām

24. aprīlī Romas Katoļu Baznīcas priesteris monsinjors Antons Smelters iesvētīja kapelu Rīgas 1. speciālajā internātskolā Rīgā, Ģertrūdes ielā 18. Kapela ierīkota pēc skolotājas Staņislavas Kalniņas iniciatīvas, tai atsaucās Akadēmijas jaunie mākslinieki, LKrA absolventi Evija Rudzīte, Elīna Dubrovska un Vitālijs Staņislavskis.

Noslēgusies Georgija Mironova (Maskava) meistarklase ikonogrāfijā.

Meistarklasē piedalījās Akadēmijas studenti un interesenti, kuri bija pieteikušies uz nodarbībām. Meistarklases noslēgumā notika tās laikā tapušo darbu skate un novērtējums. Irina Žagata (2. kursa studente): Paldies Akadēmijas vadībai, ka tika uzaicināts tik neparasts pedagogs. Kas ir tas neparastais? Manuprāt, autoritātes viedoklis par ikonu, viedoklis, uz kuru var paļauties, stingrs pamats, kad pats strādā un […]

Zviedru mākslinieka Janerika Johansona seminārs

16. martā ES kultūrprojekta “Starpkultūru dialogs: Eiropas nacionālās mākslas sakrālie elementi” ietvaros LKrA notika zviedru mākslinieka Janerika Johansona laikmetīgās sakrālās mākslas darbnīca ar nosaukumu “Sakrālie elementi modernajā konceptuālajā mākslā”. Mākslinieks parādīja, kā senos bibliskos motīvus var ietērpt citā formā – it kā manuskriptos pie sienas, dažādos leņķos aplūkojamās instalācijās u.c. Darbu prezentācija tika apaudzēta ar […]

Georgijs Mironovs ikonogrāfijas meistardarbnīcā LKrA

2009. gada 20.martā – 3. aprīlī Latvijas Kristīgajā akadēmijā ikonu glezniecības meistardarbnīcu vada mākslinieks Georgijs Mironovs no Maskavas. Mākslinieks Latvijā ir strādājis daudz – atjaunojot Kristus Piedzimšanas katedrāli pašā Rīgas centrā. 2008. gada sākumā viņš darinājis kopiju brīnumdarītājai t.s. Jakobštates Dievmātes ikonai, kas Latvijā atgriezās 2008. gada jūlijā. Par izcilo sniegumu Katedrāles atjaunošanā mākslinieks ir […]

Ikonogrāfijas izstāde Ārzemju mākslas muzejā

Jau vairākus gadus Gadumijā un Ziemassvētkos kādā no Rīgas izstāžu zālēm tiek rīkotas ikonu ekspozīcijas. Izstādē „Ikonogrāfija Latvijā: XX-XXI gadsimts” Ārzemju mākslas muzejā var iepazīties ar Latvijā pēdējos simts gados tapušajām ikonām, kuru autori ir Pareizticīgās Baznīcas un Vecticībnieku Baznīcas meistari, tām līdzās apskatāmi arī Latvijas Kristīgās akadēmijas ikonu gleznotāju B.Solovejas, A.Grīnas, I.Staģes, V.Staņislavska un […]

Ikonu gleznotājs Georgijs Mironovs (Maskava) vada nodarbības LKrA

Sākot ar 15. oktobri Bībeles mākslas nodaļas studentu nodarbības ikonogrāfijā vada viespasniedzējs no Maskavas Georgijs Mironovs. Viņš cēlies no senas krievu ikonu meistaru dzimtas, ir strādājis pie lieliem baznīcu projektiem gan dzimtenē, gan pie mums Latvijā. G. Mironovs ir gleznojis Jakobštates Dievmātes brīnumdarītāju ikonu, kas izdala mirres. Esam pateicīgi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolītam Aleksandram par […]

Lekcijas Ārzemju mākslas muzejā izstādē “Dievmātes ikonogrāfija”

Ārzemju mākslas muzejs un Latvijas Pareizticīgā Baznīca aicina visus interesentus apmeklēt lekcijas izstādē “Dievmātes ikonogrāfija” (Rīgā, Pils laukumā 3). Speciālistu lekcijas sniedz plašu ieskatu Dievmātes ikonogrāfijās vecākajās konfesijās, stilistiskajās atšķirībās, krāsu un kompozīcijas noslēpumos. 24. septembrī plkst. 15.00 paredzēta LKrA pasniedzēja M. Soloveja lekcija “Ikonu godināšana Pareizticīgajā Baznīcā”, 23. oktobrī plkst. 14.00 – G. Dišlera […]