IKONOGRĀFIJAS VASARAS SKOLA AUGUSTĀ 2022!

Eiropas Kristīgā akadēmija šī gada 15.-21. AUGUSTĀ organizē IKONOGRĀFIJAS VASARAS KURSUS, kuros ir iespēja apgūt visus ikonas tapšanas posmus, sākot no pamatnes sagatavošanas līdz pat pēdējai lakas kārtai. Kursi sniedz kanoniskās ikonu glezniecības teorētiskos un praktiskos pamatus, apmācībā izmantojot individuālu pieeju katram kursantam.

EKrA jau kopš 1994. gada ir uzkrājusi pieredzi ikonu glezniecības izglītībā un sadarbībā ar ikonogrāfijas speciālistiem Latvijā, Krievijā, Sinajā (Ēģiptē) un Izraēlā ir tapusi Baznīcas mākslas nodaļa, kurā jau vairākus gadus ir iespēja apgūt ikonu glezniecību studiju programmas bakalaura un maģistra līmenī. Ikonogrāfijas vasaras kursi sniedz iespēju dalīties šajā pieredzē ar visiem, kurus interesē Baznīcas kanoniskā māksla.

Galvenais uzsvars kursos tiek likts uz portreta ikonas gleznošanu, kuras laikā tiek apgūti profesionāli paņēmieni ikonas dēļa sagatavošanā, gleznošana olu temperas tehnikā ar dabīgajiem pigmentiem, apgūta zelta uzklāšanas tehnoloģija, krāsu harmonijas un citi profesionāli paņēmieni ikonu glezniecībā. Tāpat kursā iekļautas lekcijas par ikonu teoloģiju.

Kursu noslēdzot, katrs kursa dalībnieks ir uzgleznojis savu ikonu.

Kursus vadīs profesionāli un atzīti akadēmijas studiju programmas «Bībeles māksla» ikonogrāfi.

Šis kurss ļaus padziļināt zināšanas un apgūt praktiskas iemaņas gan tiem, kam ikonu glezniecība nav sveša, kā arī esam pārliecināti, ka ikona neatstās vienaldzīgus arī tos, kas šo seno un bagātīgo Baznīcas mākslas tradīciju vēl nav iepazinuši. Ikona ir ne tikai objekts, kas organiski iekļaujas dievkalpošanas dzīvē, kā “logs” uz pārpasaulīgo, lūgšana, saikne ar Kristu, Jaunavu Mariju, svētajiem, bet arī augstvērtīgs mākslas darbs. Iepazīstot ikonu mākslu tuvāk un apgūstot ikonu glezniecības kompozicionālos un tehniskos paņēmienus, ikviens mākslinieks radīs jaunu ierosmi un bagātinās savu radošo darbību.

Norise: 15.-21. AUGUSTĀ, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23, Eiropas Kristīgajā akadēmijā. Darbs katru dienu, kopā 7 dienas, no plkst. 9:00 līdz 17:00. Pusdienas 12:30 – 13:30. Starplaikos nelieli pārtraukumi.

Pieteikšanās līdz: 12. augustam

Mācību maksa: 250 Eiro + materiāli

Naktsmītnes: ja nepieciešams rezervēt, lūdzam informēt

Kredītpunkti par kursu apguvi: 3 ECTS (2 KP). Kursu noslēgumā apliecība.

Papildus informācija un pieteikšanās pa e-pastu: kursi@kra.lv, tālr. 29 338 605 (Valters Dolacis), 677 533 60

Aicinām izmantot unikālu iespēju apgūt klasiskos ikonu glezniecības pamatus!