Svētās Ģimenes ikonas pasvētīšana s Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā Rīgā (RKB).

LKRA mācās dažādu konfesiju studenti – pareizticīgie, katoļi, luterāņi. Viena no Akadēmijas studentēm, katoliete Laura Valle, veica pētījumu par kanonisko ikonu “Svētā ģimene” un uzgleznoja ikonu par šo tēmu. Ikona bija iecerēta kā dāvinājums Romas Katoļu Baznīcas jaunatklātajai Ģimenes mājai Vecrīgā pie sv. Marijas Magdalēnas baznīcas. Ikonas pasvētīšana notika šajā baznīcā 29. jūnijā, tajā piedalījās augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, Romas Katoļu Baznīcas metropolīts Zbigņevs Stankēvičs, ģenerālvikārs Andris Kravalis, ministranti, kā arī Kristīgās akadēmijas mācībspēki un studenti un, protams, sv. Marijas Magdalēnas baznīcas draudze, kurai pateicamies par sirsnīgo uzņemšanu.