ERASMUS

LKrA noslēgusi sadarbības līgumu ar Betlēmes Universitāti.

LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane parakstījusi ERASMUS CREDIT MOBILITY (K-107) sadarbības līgumu ar Betlēmes Universitāti. Līgums paredz sadarbību karitatīvā sociālā darba izglītības jomā: studējošo un mācībspēku apmaiņu, sākot ar 2016. gada 1. jūniju. Rektore kopā ar Betlēmes Universitātes  zinātniskā darba prorektori izstrādāja turpmākās sadarbības plānu.

Lietuviešu mākslinieces S. Urbanāvičiūtes meistarklase akvareļglezniecībā.

9.-12. maijā, 2016, kopā LKrA māksliniekiem strādāja lietuviešu gleznotāja Saule Urbanāvičiūte – ERASMUS programmas ietvaros sadarbībā ar Lietuvas Izglītības zinātņu universitāti (Lithuanian University of Educational Sciences) viņa vadīja  meistarklasi akvareļu glezniecībā.

Lietuviešu mākslinieka A.Rimkēviča meistarklase zīmēšanā.

11.-15. aprīlī, 2016, pie akadēmiskās Bībeles mākslas programmas studentiem viesojās izcilais lietuviešu mākslinieks Arturas Rimkevičius ar meistarklasi zīmēšanā.  Stikla mākslinieks un vitrāžists sajūsmināja ar radošu prieku un izcilo profesionalitāti, iepazīstināja arī ar saviem radošajiem projektiem un vitrāžu restaurāciju Lietuvas baznīcām. Mākslinieks viesojās ERASMUS programmas ietvaros. Sadarbības ar Kauņas Lietišķās mākslas universitāti turpināsies, jo LKrA ar […]

Iespaidi pēc ERASMUS+ prakses Krētā.

Santas Smoļakas pārdomas pēc ERASMUS prakses Krētā (kopbildē Santa – otrā no labās): „Pateicoties ERASMUS+ programmai un mūsu, Latvijas Kristīgās akadēmijas, atbalstam, šo 2015./16. mācību gadu varēju uzsākt ar praksi Grieķijā, kur apguvu jaunas iemaņas ikonogrāfijā. Mācības notika Krētas Pareizticīgo akadēmijā (Orthodox Academy of Crete), kur ieguvu jaunas prasmes un zināšanas ne tikai ikonogrāfijā, bet […]

ERASMUS mobilitātes vizīte no Sv. Ignācija Loijolas koledžas (Kauņa)

10. decembrī, 2015, ERASMUS mobilitātes starpaugstskolu līguma ietvaros Latvijas Kristīgajā akadēmijā viesojās Kauņas Sv. Ignācija Loijolas (Kauņa, Lietuva) rektore Dr. Laimute Anužiene un šīs koledžas attīstības prorektore Egle Purvaneckaite. Dr. L.Anužiene 11.-18. decembrī nolasīs lekciju kursu “Kristīgās vērtības sociālajā aprūpē”, bet E.Purvaneckaites vizītes mērķis ir abu augstskolu sadarbība un kopēju projektu izstrāde, kā arī iepazīšanās  […]

Latvijas Kristīgā akadēmija – starptautiskajās ERASMUS intensīvajās programmās labākā!

9. decembrī, 2015, ar apbalvošanas ceremoniju noslēdzās VIAA izsludinātais starptautisko projektu kvalitātes konkurss “Spārni 2015”, nosakot veiksmīgākos un kvalitatīvākos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig projektus. Neatkarīgi eksperti ir atzinuši par labāko augstskolu Latvijā – Latvijas Kristīgo akadēmiju – nominācijā “Erasmus intensīvās programmas”. Informācija VIAA mājas lapā.

Akadēmijas dalība VIAA diskusijā par ERASMUS+ mobilitāti cilvēkiem ar speciālām vajadzībām

25. novembrī, 2015, akadēmija piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajā diskusijā “ERASMUS+ mobilitāte cilvēkiem ar speciālām vajadzībām: iespējas un realitāte” Eiropas Savienības mājā, Rīgā. LKrA diskusijā pārstāvēja ERASMUS+ koordinators Valters Dolacis. Iemesls dalībai bija LKrA pieredze 2012. gadā organizējot viena akadēmijas studenta ar speciālām vajadzībām prakses mobilitāti uz Grieķiju, Krētu, kuras ietvaros students apguva […]

ERASMUS+ mobilitātes lekcijas sociālajā darbā

23. – 25. septembrī, 2015, ERASMUS+ pasniedzēju mobilitātes programmas ietvaros Latvijas Kristīgajā akadēmijā ar lekcijām viesojās sociālā darba pasniedzējas Evelīna Daruliene un Ingrīda Gailiene no Kolpingas universitātes Kauņā (Kolping University of applied sciences) un studentiem novadīja praktiski orientētu nodarbību kursu “Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem”.

Apsveicam!

6. februārī, 2015, Rīgas Stradiņa Universitātē notika izlaidums, kurā maģistra diplomu mākslas terapijā ar lieliskām sekmēm saņēma arī mūsu augstskolas pasniedzēja un ERASMUS koordinatore Beata Soloveja. Apsveicam!

ERASMUS/ERASMUS+ koordinatoru seminārs

29.-30. janvārī, 2014, LKrA Jūrmalā notika ERASMUS / ERASMUS+ programmu Latvijas augstskolu institucionālo koordinatoru seminārs, ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Kristīgo akadēmiju. Šī semināra divas dienas iezīmē pāreju no ES Mūžizglītības programmas (2007-2013) uz jauno ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā ERASMUS+, kas tiks īstenota nākamos 7 gadus (2014-2020) […]