LKrA rektore starptautiskajā ERASMUS+ konferencē Viļņā.

24. – 25. novembrī, 2016, Viļņā notika ERASMUS+ starptautiskajai dimensijai veltīts seminārs, kurā piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvji I.S.Galergo, EACEA pārstāvis Dž.Gervajs, Baltijas valstu aģentūru vadītāji un konkrēto programmu koordinatori. Latviju pārstāvēja Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) ES Izglītības programmu departamenta ierēdņi – Programmu vadības nodaļas vad. A. Meņģele un Augstākās izglītības mobilitātes nodaļas vad. D.Darbiņa. Pirmā diena bija veltīta starptautiskajai kredītu mobilitātei, otrā – centralizētajām aktivitātēm. Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane referēja par Jean Monnet programmas “veiksmes faktoriem” LKrA projektā “Sociālā uzņēmējdarbība ar nākotni”.