LKrA noslēgusi līgumu ar Ziemeļreinas-Vestfāles Katoļu Universitāti Vācijā.

23. augustā, 2016, vizītē LKrA ieradās Ziemeļreinas-Vestfāles Katoļu Universitātes (KatHO NRW) pārstāvju grupa, kuru vadīja prof Tomass Hīlshofs. Vizītes laikā tika parakstīts ERASMUS+ starpinstitucionālās sadarbības līgums, kā arī pārrunātas sadarbības iespējas studentu un docētāju mobilitātes un zinātnes jomā. LKrA ir ieguvusi jaunu partneraugstskolu teoloģijas un karitatīvā sociālā darba jomā, ar to paplašinot sadarbības tīklu ar līdzīga profila augstskolām Eiropā. 2016.g. maijā LKrA viesojās pirmie mācībspēki no Katoļu Universitātes prof. Hansa-Rīdigera Švāba vadībā. Izsakām pateicību KatHO mācībspēkiem un administratīvajam personālam par ieguldīto darbu līguma un sadarbības nosacījumu sagatavošanā, kā arī par ierašanos LKrA darba vizītē.