Garīgā dzīve

Eiropas Kristīgās akadēmijas garīgo dzīvi veido:

  • Ikrīta svētbrīži augstskolas kapelā plkst. 9.45,
  • Ikvakara svētbrīži augstskolas kapelā plkst. 18.00,
  • Katru semestri tiek rīkotas rekolekcijas par studējošos interesējošām garīgās dzīves tēmām,
  • Tikšanās un diskusijas ar tradicionālo konfesiju garīdzniekiem par Baznīcas lomu cilvēka dzīvē,
  • Teorētiskais seminārs “Hesihasma antropoloģija” katra mēneša pēdējā ceturtdienā (studējošajiem kopā ar mācībspēkiem),
  • Kopīgi Ortodoksālās Baznīcas klosteru apmeklējumi Krētā, Pleskavā, Igaunijā u.c.

 

Kopā ar visiem labas gribas cilvēkiem visā pasaulē Eiropas Kristīgā Akadēmija visiem spēkiem cenšas palīdzēt Ukrainas tautai, kuras pārdzīvo smagāko ziemu savā vēsturē Krievijas ciniskā iebrukuma rezultātā. Akadēmija ziedo apģērbus, pārtiku, sadzīves preces un pastāv aizlūgšanās par Ukrainas tautu situācijā, kad katra palīdzība ir svarīga. Esiet kopā ar mums, esiet kopā ar tiem, kas tiek vajāti, nicināti un pazemoti!

 

2022. gada 26. aprīlī – Lieldienu laikā – Akadēmijā notika atmiņu vakars, kurā augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, doc. Guntis Dišlers un lekt. Valters Dolacis stāstīja par arheoloģiskajiem izrakumiem Izraēlā, kuros viņi piedalījās 1994. – 2001. gadā Somijas, ASV un Izraēlas kopīgi organizēto ekspedīciju sastāvā vairākos objektos Gešūrā, Emavā / Latrunā u.c.). Kas nozīmīgs notika Emavā? Tas ir ciemats Judejā, kur Glābējs Savas Augšāmcelšanās dienā lauza maizi ar diviem mācekļiem, kurus, bēdu pārņemtus, Viņš sastapa ceļā no Jeruzālemes. Emavā atradās viena no mācekļiem Kleopa māja (Lūkas ev. 24. nod.). Šo māju, kas kalpoja pirmajiem kristiešiem par baznīcu, izrakumos izdevās atrast. Ar Emavu saistīti arī citi svarīgi Bībeles laika notikumi – Jūdas Makabeja uzvara pār grieķiem 165.g. pr.Kr. Jūda Makabejs atjaunoja Jahves kultu apgānītajā Jeruzalemes templī, tāpēc to piemin jūdi Hanukas svētkos. Arheoloģiskos izrakumus vadīja Izraels Finkelšteins un Tomas Rjomers, Eero Junkaala, Mikko Lauhivori no Rokfellera muzeja Izraelā, projektu vadīja Izraēlas Senlietu Pārvalde.

 

2021. gada 1. septembrī, tuvojoties mūsu augstskolas mācību gada sākumam (10. septembrī), notika Aizlūgums par Latvijas valsti, tās tautu un izglītības iestādēm.

Ievietojam Grēku nožēlas Kanona tekstu, kas šajā laikā sevišķi svarīgs ikvienam ticīgam cilvēkam: Grēku nožēlas kanons

 

2020. gada ziemas beigās – pavasarī pasauli pārņēma Covid-19 vīrusa pandēmija. Arī Lieldienas – Kristus Augšāmcelšanās svētki – pagāja šajā zīmē. Aicinām ieklausīties EKrA rektores prof. Skaidrīte Gūtmanes pārdomās, sagaidot Kristus Augšāmcelšanās rītu.

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!

Jā, es GAVILĒJU VISU NAKTI LĪDZ RĪTAUSMAI.
Bet es zinu, ka daudziem, kas neesat pareizticīgie, kam nav bijusi pieredze būt Lieldienu nakts Dieviškajā Liturģijā, apziņā negribot mostas
jautājums – “Jā, BET KAS NOVELS smagumu no dvēseles? Kas novels akmeni no kapa?” Kā var Eņģelis no debesīm sacīt “ Nebīstieties“?
Tas ir loģisks jautājums visai liberālās domāšanas cilvēcei. PROTAMS, tas ir loģisks!
Vai tad var būt nakts gaišāka par dienu? Kā tas var būt? Vai dvēseli var piepildīt  neizsakāms PRIEKS?
JĀ, VAR, ja pats izvēlies nebūt perifērijā, bet CENTRĀ. JĀ, var, ja reiz dzīvē izdomā jel domas pats līdz galam: Kas ir centrs? Kas ir perifērija? Un, ja gribas būt perifērijā, tad kāpēc? Bet, ja Centrā negribas būt, tad – KĀPĒC?

GAVILES ! Kāpēc tās ir iespējamas pasaulē, kur plosās slimība, nāve, sīkmanība, bailes? Un ko tas nozīmē: “Nāvi ar nāvi uzvarējis”? Nāve taču šeit, zemes virsū ir un paliek, nāve burtiski pļauj dzīvības! Kādām gan pasakām tie kristieši tic, vai ne?…
Ko lai es saku? Zinātniski Gara pasaulē netiek neviens psihologs, Gara līmeņa parādības nevar pierādīt un nemaz nevajag. Ar saprātu to nevar tvert, pat ar augstākā līmeņa diplomētu saprātu! Zinātniski tos sauc par metafizikas vai ontoloģijas jautājumiem. Ir vajadzīgs PRĀTS, kura ļoti augsta forma ir ticība! Prāts, kas ir Dieva dāvana.
LŪDZ DIEVU PĒC TĀDAS DĀVANAS!

Senie kristieši savu ticību nemaz nesauca par reliģiju. Man arī šis vārds griež ausīs. Kristietība NAV RELIĢIJA, tā ir AUGŠĀMCELTĀ KRISTUS PIEREDZE. Tāpēc Lieldienas nav tikai svētki, kas paies. Nē! Tā ir cilvēkam dota iespēja pabūt Debesu Valstībā jau šeit, uz zemes. Tie ir spēka un pārveidotas dzīves avots.
Šonakt es biju Debesu Valstības Prieka PLŪSMĀ, kas atnāca ar spēku, gaismu, uzvaru! Un izgāju no Dievišķās Liturģijas, kas manī turpinās, lai dzīvotu SAVU DZĪVI KRISTŪ.
“Briesmīgs ir Kristus Lieliskums”, rakstīja B. Pasternaks. “Tādas Pazemības un Mīlestības skaistums, kas Tavā pārveidotās dzīves ikdienā ienesīs gudrību: “ KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! “

 

Sākot ar 2020. gada martu līdz aprīļa beigām Eiropas Kristīgās akadēmijas Facebook profilā trīs reizes nedēļā notiek Sv. Jāņa Pakāpnieka grāmatas “Pakāpieni uz debesīm” lasījumi, ko vada doc. Guntis Dišlers. “Pakāpieni” ir kristīgās Baznīcas askētikas viens no svarīgākajiem tekstiem, sarakstīts 6.-7. gadsimtā Sinaja klosterī, kur s. Jānis meklēja un mācīja citiem svētdzīves ceļu.

Eiropas Kristīgās akadēmijas FB lapa – nospiediet šeit.

 

2020. gada 8. martā, Pareizticības svētkos – gadadienā, kopš tika atjaunota ikonu godināšana (843. gadā pēc ikonu grautiņiem) – Kristīgās akadēmijas Bībeles mākslas nodaļas studenti un ikonogrāfijas kursu apmeklētāji piedalījās dievkalpojumā Kristus Apskaidrošanas baznīcā Sarkandaugavā pie pr. Aleksandra Šabeļņika. Priesteris, pats lielisks ikonu meistars un mūsu augstskolas mācībspēks, pēc dievkalpojuma iesvētīja ikonas. Tie bija svētki visiem, kas bija klāt!

2019. gada Lielā Gavēņa laikā (29. martā) pārrunu vakars “Kapadoķijas tēvu atklāsme par ousia (substance) un hipostasis Sv. Trīsvienībā”. Organizē EKrA Studentu padome. Piedalās prof. S.Gūtmane, doc. G.Dišlers, pr. Jānis Dravants, lekt. J.Jefuni. lekt. V.Dolacis.

29. maijā, 2018, EKrA Bizantijas kabinetā diskusija par tēmu “Aleksandrijas skola par nepiespiesto izvēli un imperatīvu cilvēka rīcībā”. Diskusiju vada prof. Petros Janaukius (Grieķija). Diskusija angļu valodā.

13. maijā, 2018 – EKrA studenti iepazīstas ar sociālo kalpošanu šķietami noslēgtā vidē – Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sv. Trejādības-Sergija sieviešu klosterī. Tikšanās notika EKrA lekt. Valtera Dolača vadībā mācību kursa “Karitatīvā sociālā darba vēsture” ietvaros.

17. martā, 2018, EKrA Teoloģijas maģistrantūras students Juris Jefuni iepazīstināja studējošos ar savu unikāli paveikto darbu: Sergeja Horužija monogrāfijas “Askēzes fenomenoloģija” tulkojumu latviešu valodā. Tulkojums nozīmīgs ne vien ar to, ka latviski lasošajai auditorijai tiek piedāvātas maz zināmas tēmas un risinājumi antropoloģijā un Austrumu Baznīcas askētikā, bet arī kā nozīmīgs pienesums latviešu valodas teoloģiskajā terminoloģijā. Kā zināms, tā lielākoties balstīta latīņu terminos un Rietumu Baznīcas – katoļu un luterāņu – koncepcijās, un Austrumu baznīcas termonoloģija daudzos jautajumus atšķiras semantiski. Saruna raisījās par to, kādas grūtības bija jāpārvar, latviskojot sarežģītus, tekstietilpīgus jēdzienus un kategorijas.

10. decembrī, 2018, EKrA Bizantijas kabinets pulcēja studentus un interesentus diskusijai “Kā veidojusies Baznīcas tēvu antropoloģija?” Diskusiju vada lekt. Juris Jefuni.

Augstskolas studentus un absolventus pulcina “Bizantiskās antropoloģijas kabinets”!

1. martā – 1. aprīlī, 2016, Eiropas Kristīgajā akadēmijā tika nodibināts “Bizantiskās antropoloģijas kabinets”. Četras reizes gadā “kabinets” aicinās  akadēmiskajā vidē pazīstamus patristiskās antropoloģijas speciālistus no kaimiņvalstīm, šis resurss šobrīd piesaista pastiprinātu akadēmiskās inteliģences uzmanību, tiek publicētas grāmatas un raksti, rīkotas konferences un diskusijas. “Bizantiskā antropoloģija” aktualizējas saistībā ar šobrīd reliģijas filozofijā aktualizēto interesi par kristīgās Eiropas krustcelēm, aristoteliskās  filozofijas izaicinājumiem un fenomenoloģiju. “Kabineta” pirmais viesos bija starptautiski labi pazīstamais  prof. Sergeja Horužijs (Sinerģiskās antropoloģijas institūts, Maskava), sinerģiskās antropoloģijas virziena veidotājs, daudzu grāmatu autors, lektors Ķīnā, Brazīlijā, ASV. Vinš vadītja semināru “Hesihasms: ģenēze, filozofiskais konteksts, vēsturiskā attīstība un prakse”. Augstskolas vadība ar prof. S.Horužiju vienojās par abpusējas sadarbības plāniem nākotnē.

Tematisks rekolekciju vakars “Svētceļojums uz Atona kalnu”.

14715530_1815543182016446_4967972480986045055_o

 

 

 

 

 

 

 

 

1. novembrī, 2016,  studenti, mācībspēki, augstskolas draugi tika aicināti uz rekolekciju vakaru “Svētceļojums uz Atona kalnu”. Halkidīku pussala, labāk pazīstama kā “Atona kalns”, ir visai kristīgajai pasaulei unikāli nozīmīga vieta (līdzās Svētajai zemei un sv. Katrīnas klosterim Sinaja kalna pakājē), kas atrodas īpašā Dievmātes aizbildnībā.  Pussalā ir divdesmit seni klosteri, kuros joprojām ir dzīva askētikas (hesihasma) tradīcija kopš vissenākajiem laikiem. Stāstījumu par Atona klosteros piedzīvoto papildināja profesionālas kvalitātes bildes. Lektors – Guntis Dišlers.

 

Veco gadu aizvadot

18. decembra vakarā augstskolas kapelā akadēmijas mācībspēki, darbinieki un studenti pulcējās, lai kopīgi atvadītos no vecā – 2014. gada. Sapulcējušos uzrunāja LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane un Romas Katoļu baznīcas priesteris Andris Kravalis. Pēc kopīgas lūgšanas un, nodziedājuši “Klusa  nakts, svēta nakts”, viesi cienājās ar tradicionālo kliņģeri. Piedāvājam dažas bildes, kas aicina iejusties Ziemassvētku gaidīšanas […]

LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga introdukcijas 20 gadu atzīmēšana

2013. gada 30. decembrī Rīgas Domā notika pateicības dievkalpojums, atzīmējot LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga introdukcijas 20 gadus. Viņu sveikt bija ieradušies luterāņu mācītāji un prāvesti, pārstāvji no Romas Katoļu un  Adventistu Baznīcām, kā arī Rīgas Domes pārstāvji. Ar savu apsveikumu arhibīskapam svinīgajā notikumā bija ieradusies arī LKrA rektore prof. S.Gūtmane un G.Dišlers. Augstskolas un LELB […]

Tikšanās ar RKB kardinālu Jāni Pujatu

Otrdien, 10. decembrī, 2013, augstskolas studenti, mācībspēki tikās ar Romas Katoļu Baznīcas kardinālu Jāni Pujatu. Nepiespiestā atmosfērā kardināls dalījās savos uzskatos un pārdomās par ģimeni, Latvijas likumdošanas aizsardzību ģimenei, bet galvenais – par cilvēka ceļu pie Dieva: kādas pēdas šis ceļš atstāj cilvēka dvēselē, praktiskajā dzīvē? Saruna bija par ceļu, ko nogājis dzīves gudrs, aizrautīgs […]

IZNĀKUSI JAUNA LKrA TEOLOĢIJAS PROF. ILMĀRA HIRŠA GRĀMATA

Tikko (2013 rudenī) iznākusi LKrA teoloģijas profesora Ilmāra Hirša grāmata “Patiesības gara spēkā”. Tā veltīta Svētā Gara izpratnei Trīsvienības kontekstā, kā arī sniegts ieskats Vasarsvētku un harismātisko kustību vēsturē, uzskatos un praksē. Apsveicam ar publikāciju!

LPB STARPTAUTISKĀ KONFERENCE “BAZNĪCA, ĢIMENE, SKOLA”

31. oktobrī, 2013, LKrA rektore prof. S.Gūtmane piedalījās XII starptautiskajā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas konferencē “Baznīca, ģimene, skola” , kas šogad notika Rīgas Domes sēžu zālē. Konferenci atklāja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs un Rīgas mērs N.Ušakovs, tajā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrs V.Dombrovskis, Daugavpils Universitātes rektors prof. A.Barševskis, Romas Katoļu Baznīcas Metropolīts Z.Stankēvičs, […]

PAREIZTICĪGO KLOSTERA UN KATOĻU ORDEŅA APMEKLĒJUMS

27. oktobrī, 2013,  LKrA sociālā darba studenti apmeklēja Rīgas Sv. Trijādības-Sergija pareizticīgo sieviešu klosteri Kr. Barona ielā Rīgā un Mātes Terēzes tuvākmīlestības ordeņa Žēlsirdības misionāres Ludzas ielā. Studenti iepazinās ar abu klosteru vēsturi, kalpošanas tradīcijām un uzkrāto pieredzi gadu gaitā. Mācību vizīte tika organizēta kursa „Sociālais darbs kopienā” ietvaros ar mērķi iepazīties ar divām dažādām […]

2012. gada decembrī rekolekcijas par tēmu “Kristus piedzimšanas laika gavēnis”

2012. gada 4.decembrī LKrA rekolekcijas par Kristus piedzimšanas laika gavēni vadīja LPB priesteris t. Aleksandrs Šabeļniks. Pretēji ierastajam Adventa bumam maz cilvēku zina, ka senatnē Kristus piedzimšanas svētkus gaidīja ar gavēni. Tas bija nozīmīgs garīgās dzīves nosacījums.

2012. gada aprīlī rekolekcijas par tēmu „Dievs, cilvēks un ekoloģija”

Mūsdienu pasaulē arvien nozīmīgāka tēma. Tā nodarbina prātus un satrauc ne tikai „zaļos” un vides aizsardzības speciālistus – ekoteoloģija ir nozīmīga kristīgās Baznīcas sociālās darbības joma un uzskatu sistēma. Sarunu vada Hildegunne Šufa (Norvēģija), Ojārs Feldbergs un Guntis Dišlers.

2011. gada oktobrī rekolekcijas par tēmu „Psalmi”

Kā lasīt psalmus? Psalmu dziedāšana un „lasīšana”. Sarunu vada Mag.theol. Mikus Solovejs.

2009. gada noslēgums

Ar kopīgu svētbrīdi Akadēmijas kapelā un kafijas galdu 17. decembrī noslēdzās Kristīgās Akadēmijas mācību semestris. Par spīti ekonomiskajai krīzei augstskola attīstās, pulcina studentus un kursu apmeklētājus, ir iesaistīta vairākos ES projektos, izdod grāmatas. Šis ir bijis ražīgs darba cēliens. Kopā ar Akadēmijas studentiem un mācībspēkiem svētkus svinēja arī viesi – ikonogrāfs Georgijs Mironovs (Maskava), kā […]