LPB konference “Baznīca, skola, ģimene” Rīgas Domē.

29. oktobrī, 2015, Rīgas Domē notika ikgadējā LPB konference “Baznīca, skola, ģimene”, to atklāja LPB metropolīts Aleksandrs un Rīgas Domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.  Konferences tēma šogad – tikumiskā izglītība. Apsveikuma vārdus teica VE Romas Katoļu Baznīcas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, LELB bīskaps Einārs Alpe, Igaunijas un Lietuvas PB pārstāvji. Plenārsēdē referēja LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, ref. “Viduvējība un tukšums tikumiskās audzināšanas kontekstā”.  Plenārsēdē uzstājās Saeimas deputāte J.Stepaņenko, Daugavpils Universitātes doc. T.Uzole. Īpašs prieks par referātu, kuru nolasīja LKrA absolvente, tag. profesionālās apvienības “Terēze” vadītāja Ārija Mortukāne, (“Bāreņu audzināšana ģimenē”), kā arī Teoloģijas programmas students, LPB priesteris V.Teplovs. Ļoti vērtīgi bija visiem, kas uzstājās! Piedāvājam nelielu ieskatu konferencē, D.Sedova foto.