Jaunumi

TIKŠANĀS AR VALSTS PREZIDENTU

TIKŠANĀS AR VALSTS PREZIDENTU

2023. gada 20. aprīlī Valsts Prezidents tikās ar Eiropas Kristīgās akadēmijas rektori prof. Skaidrīti Gūtmani un Akadēmijas viesprofesoru paleografijā un kaligrāfijā, SCRIPTORIUM (Seno Rokrakstu un Tekstu pētniecības un Rokrakstu centra Akadēmijā) vadītāju Georgu van Durtanosski (Vācija, Maķedonija). Prof. Durtanosskis pasniedza Prezidentam Egilam Levitam rokrakstā izpildītu unikālu kaligrāfisku mākslas darbu – Latvijas Valsts Satversmes Preambulas teksta kaligrāfisku norakstu. Tikšanās bija ļoti saturīga un interesanta.

Iznākusi EKrA rektores prof. Skaidrītes Gūtmanes monogrāfija

Šodien (22. maijā, 2023) no tipogrāfijas saņēmām pavisam siltu, tikko no drukas mašīnas nākušu jaunu grāmatu – Eiropas Kristīgās Akadēmijas dibinātājas, stratēģiskās koncepcijas īstenotājas un rektores, prof. Skaidrītes Gūtmanes monogrāfiju “Ceļā uz līdzjūtības kultūru”. Tā veltīta karitatīvajam, sociālajam darbam – uz klientu orientētajam sociālajam darbam, tā antropoloģiskajam saturam riska sabiedrībā. Monogrāfijai ir apjomīga bibliogrāfija. Apsveicam autori!

Zinātnisko Rakstu 7. sējums

Iznācis jaunai, jau septītais Eiropas Kristīgās Akadēmijas Zinātnisko Rakstu sējums, tā nosaukums ir “Antropoloģiskie jautājumi darbā ar klientu”. Rakstu autori ir augstskolas mācībspēki no Latvijas un Vācijas, kā arī talantīgākie absolventi. Krājumu iespējams iegādāties Akadēmijā, bet paši raksti (atsevišķos failos) – mājas lapā. Raksti ir latviešu un angļu valodā (ar anotācijām latviski).

Rektores tikšanās ar Latvijas Rabīnu Dr. Menahemu Barkahanu

2023. gada 5. maijā pēc Rabīna Barkahana ielūguma notika prof. Skaidrītes Gūtmanes tikšanās ar Latvijas ebreju reliģiskās draudzes un biedrības “Šamir”, Rīgas Geto un Latvijas Holokausta muzeja valdes priekšsēdētāju. Tikšanās laikā tika pārrunāti abpusējas sadarbības jautājumi.

EZA seminārs Akadēmijā

Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen

25.-27. maijā, 2023, Akadēmijā norisinās starptautisks EK-EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos) seminārs “Sociālais dialogs un ražošanas attiecības Baltijas valstīs un citās ES valstīs Eiropas Sociālo tiesību kontekstā”. Paredzētas diskusijas un darbnīcas. Tēma nozīmīga sociālajiem darbiniekiem, karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem, makro līmeņa speciālistiem. Aicinām pieteikties!

Nordplus Higher Education projekts

2023. gadā Akadēmija ir apstiprināta kā koordinators NORDPLUS Higher Education 2023-2025 konsorciālajam projektam “WE-THINK: ACCELERATING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR SOCIAL SUSTAINABILITY” (NPHE-2023/10257). Konsorciālajā tīklā un Intensīvajā kursā piedalās EKrA, Klaipēdas Universitāte (LT) un VID Specializētā Universitāte (NO).

Izraēlas valsts 75. gadu svinības

20. aprīlī, 2023, Rīgā tika atzīmēta Izraēlas valsts dibināšanas 75. gadadiena. Izraēlas sūtne VE Šarona Rapoporta-Palgi savā uzrunā latviešu un angļu valodā atgādināja Latvijas un Izraēlas daudzveidīgās vēsturiskā saites, sirsnīgi sveica klātesošos viesus. Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, doc. Guntis Dišlers un lekt. Valters Dolacis sūtnei pasniedza ziedus un pateicās par sadarbību.

Akadēmijā darba vizītē viesojas Klaipēdas Universitātes kolēģi

26.-28. aprīlī, 2023, Akadēmijā darba vizītē viesojās Klaipēdas Universitātes (Lietuva) prorektore prof. Sonāta Mačiulskīte, prof. Rita Vaičekaskaute un prof. Elvīra Aciene. Tika pārrunāti jautājumi 1. par sociālā darba doktorantūras konsorciju un doktorantūras skolu (kopā ar Klaipēdas Universitāti un Lapzemes Universitāti Somijā), 2. ERASMUS+ mācībspēku, studējošo un prakšu mobilitātes iespējām, 3. prof. Ritas Vaičekaskautes lekciju kursiem sociālā darba metodoloģijā.

Ikonu izstāde Lieldienu laikā

2023. gada Lieldienu laikā (no 1. aprīļa līdz 1. maijam) Akadēmijā tika atvērta studentu un mācībspēku ikonogrāfijas darbu izstāde. Ekspozīcijā apmeklētāji varēja iepazīties ar to, kā top ikona, paši piedalīties meistarklasēs (sestdienās) Oļesjas Āboliņas vadībā.

Kaligrāfijas nodarbības ERASMUS+ studentiem

Sākot ar 17. martu, 2023, ārzemju studenti trīs mēnešus apgūs “Bībeles mākslas” studiju programmas akadēmisko meistarklasi ikonogrāfijā un kaligrāfijā. Meistarklases vadītājs – DrHC Georgs v. Durtanosskis (Vācija). Studenti strādās meistardarbnīcās, kā arī apmeklēs Nacionālās bibliotēkas (Gaismaspils) Rokrakstu un reto grāmatu nodaļu, praktiski tur strādās pie manuskriptu izpētes.

Diskusija “Cerību Eiropa” sadarbībā ar IXE-Group domnīcu

17. aprīlī, 2023, notika domnīcas IXE-Group un Eiropas Jezuītu Sociālā Centra (JESC) organizētās “Chapel for Europe” diskusija “Cerību Eiropa: Jaunas atziņas par kristiešu ieguldījumu”. Diskusijā piedalījās Klemenss Ladenburgers (IXE, EC), apustuliskais nuncijs, arh. Noels Treanors un citi oficiāli ES pārstāvji.

Pieteikšanās kursam “Kā strādāt ar klientu antropoloģiski, izmantojot antropoloģiskās terapijas iespējas”

Piedāvājam retu iespēju un aicinām pieteikties sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem uz lekciju kursu “Kā strādāt ar klientu antropoloģiski, izmantojot antropoloģiskās terapijas iespējas”. Antropoloģiskā pieeja klienta situāciju analizē holistiski, neignorējot cilvēka ontoloģiskos, dievišķos pamatus, bet nodrošina otra cilvēka izpratni dinamisku pārmaiņu procesā, atraisot cilvēkā gribu risināt pašam savas problēmas. Šāda pieeja klientam ir veidojusies no 4.gadsimta […]

IKONOGRĀFIJAS IZSTĀDE UN IESPĒJA TIKTIES AR IKONOGRĀFIEM

responsive image

Šādu iespēju augstskola piedāvā katru ceturtdienu plkst. 12.00 – 17.00. Studentu darbi apskatei un konsultācijas par to izstrādi, radošajiem un tehniskajiem aspektiem ir pieejami ikvienam interesentam – Jūs uzzināsiet, kā top ikonas, kāda ir to garīgā dzīve, kā arī – kādas ir Jūsu iespējas radīt šādu lielisku darbu!

ANTROPOLOĢISKA PIEEJA PUSAUDŽU PERSONĪBAI

Piektdien, 24. februārī, plkst. 10.00-15.00Aicinām uz prof. Skaidrītes Gūtmanes semināru ANTROPOLOĢISKA PIEEJA PUSAUDŽU PERSONĪBAI. Kāpēc pusaudži nevēlas paklausīt autoritātēm. Pusaudžu brīvības alkas un nekaunība. Noziegumu prevence. Dalības maksa EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605

SOCIĀLĀ DARBA AKTUALITĀTES MŪSDIENU RISKA SABIEDRĪBĀ

Aicinām uz prof. Skaidrītes Gūtmanes semināru SOCIĀLĀ DARBA AKTUALITĀTES MŪSDIENU RISKA SABIEDRĪBĀ. Jaunas antropoloģiskas pieejas sociālā darba profesijai un krīzēs esošiem cilvēkiem. Sociālā darba efektivitātes mērījumi. Dalības maksa EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605