Jaunumi

Rīgas Domes stipendijas karitatīvā un sociālā darba studentiem!

Rīgas Domes stipendijas karitatīvā un sociālā darba studentiem!

Rīgas Domes STIPENDIJAS tiem, kas grib studēt karitatīvo un sociālo darbu un apņemas pēc studiju pabeigšanas nostrādāt RĪGAS pašvaldības institūcijā TRĪS GADUS (2 gadus, ja strādā studiju laikā). Stipendijas var saņemt bakalaura studiju pretendenti!

Dokumentus studijām Eiropas Kristīgajā Akadēmijā pieņem darba dienās plkst. 10.00 – 17.00.

Uzziņām par iespējām studēt mūsu augstskolā – zvaniet pa tālruni: 29 266 532!

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS STUDIJAS

IKVIENAM ir kādas NEĪSTENOTAS VĒLMES, ko gribētos izdarīt — kā tajā Imanta Ziedoņa dziesmiņā:“Un kamēr mazs, brūns teliņšCaur brūnu govi rit,JŪS ARĪ VARAT PASPĒTKAUT KO VĒL PADARIT.“Piemēram, viena no nesenajām mūsu Sociālās uzņēmējdarbības studentu idejām, kas dzimusi Akadēmijā, ir zirgu un jātnieku DRAMATISKAIS TEĀTRIS,. Tās ir izrādes brīvajā dabā. Ludziņas sacer pusaudži “ar problēmām no […]

Nāc un studē KARITATĪVO SOCIĀLO DARBU!

Senajiem grieķiem bija jēdziens “KALOKAGATIA“ – skaistais un labais, kopā. Abi kopā tie veido jēdzienu – PATIESĪBA. “Kas ir Patiesība?“, nezināja IERĒDNIS Poncijs Pilāts. Jēzus atbilde mums ir zināma – “Kas ir no Patiesības, tas dzird Patiesības balsi.” Bet patiesības balss ir MĪLESTĪBA uz cilvēku, nevis distancēta pieeja klientam. Tādas ir arī profesionālas zināšanas, ja […]

Ekspedīcijas Svētajā Zemē

27. maijā, 2024, Akadēmijas “Bizantijas kabinetā” tikšanās, atceroties 30 gadus senu notikumu, kad augstskolas mācībspēki un studenti saņēma uzaicinājumu piedalīties starptautiskajās arheoloģisko izrakumu ekspedīcijās Svētajā Zemē, vispirms Emavā, pēc tam Gešurā. Ekspedīciju vairākus gadus organizēja Rokfellera Muzejs Jeruzālemē kopā ar “Israel Authority Antiquity“ (Izraēlas Senlietu Pārvaldi). Bildē – rektores rokā ekspedīcijas dalībnieku karte no arheoloģijas […]

Ikonu izstādes Skultes baznīcā un Rīgā

Kristīgās Akadēmijas absolventu apvienība “Latvijas ikonogrāfi”, kuras talantīgāko kodolu veido 12 ikonu glenotāji Latvijā, Skultes dievnamā ir atklājuši izstādi, kas parāda ikonogrāfiskā ornamenta daudzveidību, harmoniskumu un skaistumu. Izstāde veltīta Vasarssvētkiem, tajā ir triju mūsu absolventu darbi: Agnese Vasiļevska – viņa arī mūsu mācībspēks; Evija Rudzīte – ļoti talantīga un radoši nopietna, kanonisko ikonu gleznošanas māksliniece, […]

Bībeles mākslas studentu konference

Tuvojoties studiju gada noslēgumam, Akadēmijā 20. maijā, 2024, notika studentu konference “Baznīcas mākslas semantika”. Ļoti interesanti referāti – “Hierotopija un dievnama iekārtojums”, “Hierofānija un hierotopija”, “B.Raušenbaha perspektīvas uztveres teorija”, “Lineārā un apgrieztā perspektīva”, “Proporcijas senajā Ēģiptē, Bizantijā un “es””, “Svētās Trejādības ikonas variantu salīdzinošana analīze”, “Ikona kā portrets un renesanses portrets”, “Bībeles sižetu interpretācija Rietumeiropas […]

Ikonu izstāde Jēzus ev. lut. draudzes baznīcā

Pēc nesenajiem Kristus Augšāmcelšanās svētkiem esam ceļā uz Vasarsvētkiem – svētkiem, kurus mēdz dēvēt arī par kristīgās Baznīcas dzimšanas dienu. Vasarsvētkos esam aicināti pārdomāt Svētā Gara darbus. Jāņa evaņģēlijā Jēzus saviem mācekļiem saka: “Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.” […]

Vispasaules Sociālā darba diena Akadēmijā

13. martā, 2024, Eiropas Kristīgajā Akadēmijā tika atzīmēta Vispasaules Sociālā darba diena. Šī gada tēma ir BUEN VIVIR: KOPĪGA NĀKOTNE TRANSFORMĒJOŠĀM PĀRMAIŅĀM. Sarunas balstītas Globālās Agendas nosacījumos, kas uzsver sociālajam darbam pielāgotas inovatīvas, kopienu vadošas pieejas, kas balstās sākotnējā iedzimtā gudrībā (indigenuous wisdom, angļu val.) un harmoniskā kopībā ar cilvēkiem un dabu. Šāda pieeja rezonē ar sociālā darba vērtībām. Šodien sociālajam darbam ir nepieciešamas jaunas pieejas, rīcības platformas, sociālajiem darbiniekiem ir jābūt informētiem par to, kas ir indigenuous wisdom. Nepieciešami jauni ceļi, kas nozīmē mikro līmeņa prakses pacelšanu mezo un makro līmeņa augstumā. Strukturālajās pārmaiņās ir jāveido tilti starp mikro un makro praksi.

Princips BUEN VIVAR ir svarīgs laikā, kad kopīgiem spēkiem ir jāceļ eko-sociāla pasaule. Harmoniska, balansēta dzīves izpratne, kas pamatota antropoloģijā un ētiskajās vērtībās: savstarpībā ar pasauli, kas ir virs, zem, līdzās – līdzdalībā; izpratnē par to, kā realitātes elementi atbilst viens otram harmoniskā veidā; papildinātībā, kas veidojas no dažādiem viedokļiem nevis izslēdzoši, bet papildinoši.

Jaunas grāmatas par ikonu glezniecības vēsturi

Ar apgāda “Neputns” iniciatīvu tapušas divas grāmatas par ikonu glezniecību: autoru kolektīva grāmata “Ikonu glezniecības vēsture: 6.–20. gadsimts” (autori: L. Jevsejeva, N. Komaško, M. Krasiļins, L. Golovkovs, J. Ostašenko, O. Popova, E. Smirnova, I. Jazikova, A. Jakovļeva) un Mihaila Krasiļina grāmata “Ikona: no Senās Ruses līdz Latvijai” (priekšvārda autore R. Kaminska). Izdevums ir pirmais visaptverošais, latviešu valodā pieejamais ieskats ikonogrāfijas teorijā un vēsturē. Tas ir unikāls notikums, jo sniedz ieskatu ikonogrāfijas vēsturē kopš Bizantijas laikiem līdz mūsu dienām. Ikonu mākslas pasaule ir milzu areāls, kas izpelnās īpašu uzmanību mākslas pazinēju un pētnieku aprindās kā garīgi dziļa, ļoti bagāta tēma. Pie grāmatu veidošanas strādājuši arī Eiropas Kristīgās Akadēmijas mācībspēki Juris Jefuni, Evija Rudzīte un Guntis Dišlers.

Starpaugstskolu speciālistu diskusija par ilgtspējīgas attīstības mērķiem

Ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable Development Goals, SDG) – kā sociālā darba izglītībā integrēt uzdevumus, kas noderīgi kopienu darba praksē. Sociālā darba mēneša kontekstā top analītiski raksti, ko Eiropas Kristīgās akadēmijas mācībspēki apsprieda kopā ar VID Specializētās Lietišķās universitātes (Norvēģija) un Klaipēdas Universitātes (Lietuva) kolēģiem. Uzmanības centrā – sociālās uzņēmējdarbības līdzšinējās un jau sasniegtās vērtības Eiropas […]

SOCIĀLAIS DARBS — izcila cilvēkpalīdzoša profesija!

jau ļoti sen (4.- 7.gs) saprasta tieši kā palīdzošā PROFESIJA t. s. klientu pilsētās Antiohijā, Cēzarejā, Aleksandrijā, vēlāk Itālijā, Grieķijā, kur bija daudz krīzēs nonākušu cilvēku, migrantu un nabagu. Jau gandrīz divus tūkstošus atpakaļ saprasta kā unikāla un nepieciešama PROFESIONĀLA darbība. Tolaik izstrādātie ANTROPOLOĢIJAS kā zinātnes pamati iegūla EIROPAS cilvēkizpratnes pamatos uz visiem laikiem – […]

Aicinām uz Bizantiskās ikonogrāfijas kursiem!

responsive image

Paskatieties, cik skaistas ir senās Bizantijas ikonas! Tāds acu skatiens ir tikai Vissvētajai Dievmātei, un kāds Gara dziļums un dvēseles skaistums tajās atmirdz! Kādas mīlestības, skumju dzīles! Ikonu glezniecību nevar iemācīties tikai īsos kursos, nekad! BET kursi var pamodināt sapratni par to, ka ikonogrāfija ir pats augstākais vizuālās mākslas veids! Ikonogrāfija no cilvēka prasa nepieciešamo […]

IKONOGRĀFIJAS KURSI SESTDIENĀS – no 10.februāra!

responsive image

Aicinām apmeklēt kursus ikonogrāfijā! Nodarbības notiek SESTDIENĀS – divas nodarbību dienas mēnesī. Kursus vada profesionāli ikonogrāfi. Ikonogrāfijas nodarbības SESTDIENĀS no 10. februāra – divas nodarbību dienas mēnesī (kopā 8 nodarbības): 10., 24. februāris, 9., 23. marts, 6., 20. aprīlis, 11., 31. maijs.

KALIGRĀFIJAS MEISTARKLASE – no 18.-29. septembrim!

responsive image

Septembrī rīkojam unikālas nodarbības KALIGRĀFIJAS MEISTARKLASĒ, kas norisināsies akadēmijā no 18. – 29. septembrim – 10 dienas. Meistarklasi vadīs Eiropā pazīstams profesionāls vācu izcelsmes kaligrāfs no Maķedonijas Georgs van Durtanoskis un tajā notiks apmācība kaligrāfijā, vadoties no seniem sakrālās kaligrāfijas paraugiem, seno tehniku un sakrālo grāmatu šrifta apguve, manuskriptu daudzveidības iepazīšana. Meistarklases noslēgumā paredzēta dalībnieku darbu skate, kā arī apliecība par meistarklases pabeigšanu. Nodarbības notiks darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Norises vieta – Vienības prospektā 23, Jūrmalā, Bulduros.

IKONOGRĀFIJAS VASARAS SKOLA – 21.-27. AUGUSTĀ!

responsive image

Eiropas Kristīgā akadēmija 2023. gada 21.-27. augustā organizē ikgadējo IKONOGRĀFIJAS VASARASSKOLU, kurā ir iespēja apgūt visus ikonas tapšanas posmus, sākot no pamatnes sagatavošanas līdz pat pēdējai lakas kārtai. Kursi sniedz kanoniskās ikonu glezniecības teorētiskos un praktiskos pamatus, apmācībā izmantojot individuālu pieeju katram kursantam.