Aicinām uz Bizantiskās ikonogrāfijas kursiem!

Paskatieties, cik skaistas ir senās Bizantijas ikonas! Tāds acu skatiens ir tikai Vissvētajai Dievmātei, un kāds Gara dziļums un dvēseles skaistums tajās atmirdz! Kādas mīlestības, skumju dzīles! Ikonu glezniecību nevar iemācīties tikai īsos kursos, nekad! BET kursi var pamodināt sapratni par to, ka ikonogrāfija ir pats augstākais vizuālās mākslas veids! Ikonogrāfija no cilvēka prasa nepieciešamo izvēli kļūt par p[ersonību, kas meklē Dievlīdzības iespēju savā dzīvē! Tāpēc Kristīgajā Akadēmijā ikonogrāfiju apgūst, balstoties Bizantijas kanonā, kas apvieno klasiskās glezniecību, klasisko zīmējumu, kompozīciju, teoloģiju, mākslas vēsturi, Baznīcas vēstures izpratni, kā arī daudzas fenomenoloģijas un aksioloģijas, antropoloģijas zināšanas četru gadu bakalaura un divu gadu maģistra studijās.

Protams, ka tik elegantas un skaistas lietas nestudē simtiem cilvēku. Eiropas Kristīgajā Akadēmijā tās notiek labu meistaru vadībā. Tas ir vērtīgu humanitāro studiju laiks, mācoties saprast kultūras un mākslas procesus dziļi un detalizēti. Šīs studiju programmas absolventi gan iegūst Diplomu, gan top par elegances kultūras cilvēkiem – kas ir vienkārši, krietni, kas prot atšķirt svēto no profānā, dzīves centru no provinciālisma un tukšām ambīcijām.

Piesakieties studijām vai Vasaras skolai ikonogrāfijā Jūrmalā, 12.-18. augustā. Zvaniet rektorei prof. Skaidrītei Gūtmanei, tālr. 29266532, vai Valteram Dolacim, tālr. 29338605; rakstiet rektore@kra.lv!