Starptautiskā sadarbība

LKrA starptautiskās sadarbības stratēģija ir reālistiska: Latvija nekad nekļūs par ārvalstu studentu pirmo un nozīmīgāko galamērķi, taču kā neliela augstskola mēs varam piedāvāt studentiem personisku un garīgi atbalstošu attieksmi.

Starptautiskais profils

LKrA ir iesaistīta starptautisku tīkla organizāciju darbā un programmu īstenošanā kopā ar daudzām institūcijām gan Eiropā, gan ārpus tās.

NB!

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © LKrA.

Galvenie virzieni

 • Studentu, pasniedzēju un administrācijas darbinieku mobilitāte kā pamats sadarbībai Eiropā,
 • Starptautisko projektu īstenošana Eiropas, Baltijas un reģionālajā līmenī,
 • Starptautiskās konferences, pētniecības granti dialoga veicināšanai starp augstskolām,
 • Korporatīva pētniecība un zināšanu radīšana.

Starptautiskās sadarbības vērtības

 • Aktīvu pētniecisko tīklu veidošana un zināšanu pārnese, balstoties uz oriģinālām platformām,
 • Sociālās kohēzijas stiprināšana,
 • Sadarbība Eiropas sociālās platformas īstenošanā.

LKrA ir iesaistīta sekojošos straptautiskos projektos un sadarbības organizācijās:

Universitātes un akadēmijas

 • Babes-Bolyai Universitātes Ortodoksālās teoloģijas fakultāte (Rumānija)
 • Oradea Universitātes Ortodoksālās teoloģijas fakultāte (Rumānija)
 • Semmelveisas Universitāte (Ungārija)
 • Mentālās Veselības institūts (Ungārija)
 • Tartu Universitāte (Igaunija)
 • Sofijas D.Ohridska Universitāte (Bulgārija)
 • Viļņas Vītauta Dižā Universitāte (Lietuva)
 • Lietuvas Mākslas akadēmija (Lietuva)
 • St. Ignatius Loyola College, Kaunas (Lietuva)
 • Viļņas Pedagoģijas Universitātes Kultūras un mākslas izglītības institūts (Lietuva)
 • Lietišķo zinātņu diakonālā universitāte Lahti (Somija)
 • DIAK – septiņu augstskolu sadarbības tīkls (Somija)
 • Krētas Ortodoksālā akadēmija (Grieķija)
 • Eiropas Kultūras un mākslu akadēmija (Nīderlande)
 • Somijas Teoloģijas institūts (Somija)
 • Ansgaras Norvēģijas teoloģijas augstskola (Norvēģija)
 • Mullšē Tautas augstskola (Zviedrija)
 • Sinerģiskās antropoloģijas institūts (Krievija)

Pētnieciskie centri un tīkli

 • European Association of Schools of Social Work
 • CIRIUS – Dānijas Starptautiskās Izglītības Aģentūra (Dānija)
 • ËTOK – Igaunijas Darba devēju un strādājošo tīkla organizācija (Igaunija)
 • EUROCS – Eiropas Pilsoniskās Sabiedrības Pētniecības Organizācija (Beļģija)
 • EZA – Eiropas Centrs strādājošo jautājumos (EC, Vācija)
 • IDC – Internationales Diakonatszentrum (Vācija)
 • Viseiropas tīkla organizācija European Christian Convention (Parīze, Francija)
 • Izraēlas Senlietu pārvalde (Izraēla)
 • IXE – Kristiešu iniciatīvas Eiropai (Brisele)
 • Latvijas Profesionālās kristīgās Izglītības Asociācija
 • LBAS – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
 • LDF – Lietuvas Darba Federācija (Lietuva)
 • Lietuvas Arodbiedrību savienība (Lietuva)
 • Rokfellera Muzejs (Izraēla)
 • Semaines Sociales de France (Francija)
 • SHUV institūts, Sietla (ASV)
 • Starptautiskā Kristīgo Mākslinieku Asociācija (Nīderlande)

Baznīcu organizācijas

 • Latvijas Pareizticīgās Baznīca
 • Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca
 • Romas Katoļu Baznīca Latvijā
 • ECEN – Eiropas Kristiešu kustība vides aizsardzībai (Lielbritānija)
 • IXE – Kristiešu iniciatīvas Eiropai (Vācija)
 • RENOVABIS – Eiropas katoļu organizācija (Vācija)
 • Iespējamā Misija (Latvija)
 • SAM – Zviedrijas Alianses Misija (Zviedrija)
 • Starptautiskā Bībeles skolu asociācija (Mineapole, ASV)
 • Skarpnakas Luterāņu draudze (Stokholma, Zviedrija)
 • Penasquitos Luterāņu draudze (San Diego, ASV)

erasmusLV

ERASMUS mobilitāti nosaka ERASMUS studenta harta.

ERASMUS mobilitāte atraisa jaunas idejas, radošumu un inovācijas.

  • ERASMUS ienāca Latvijā 1999. gadā un kopš tā laika LKrA darbs ir ERASMUS caurstrāvots visās nozarēs. Mēs esam auguši un sasnieguši briedumu kopā ar ERASMUS.
  • Studenti pēc apmaiņas braucieniem atgriežas daudz atvērtāki, pārliecinātāki un radošāki.
  • Administrācijas darbinieki arī iegūst daudz – gūstot iespēju apmainīties pieredzē ar kolēģiem partneru augstskolās,
  • Mācībspēki mācās palūkoties uz lietām no citas perspektīvas.