Profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi

Uz profesionālās pilnveides programmām un tālākizglītības semināriem aicināti sociālās jomas speciālisti, pedagogi, medicīnas iestāžu darbinieki un visi, kas strādā ar cilvēkiem un vēlas iegūt padziļinātu garīgu izpratni par cilvēku un sabiedrību, apgūt šodienas sabiedrībā tik nepieciešamos karitatīvās metodes pamatus un antropoloģiskajās zināšanās balstītas kompetences un prasmes.

Kursi notiek LKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60; 29 338 605) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies (-usies), bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).
NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

 

UZMANĪBU - AKTUĀLI!

Latvijas Kristīgā akadēmija aicina pieteikties profesionālās pilnveides programmai BĒRNA APRŪPES PAMATI (jeb “auklīšu” kursiem) (40 stundas), saņemot profesionālas pilnveides apliecību kursu noslēgumā – darbam bērnu aprūpes iestādēs vai aprūpējot pirmsskolas vecuma bērnu mājās (skat. Pielikumu e-pastam). Kursi paredzēti arī pirmskolas pedagogiem, bērnudārzu auklēm, sociāliem aprūpētājiem kā profesionālās pilnveides apmācība (ar apliecību)! Kursi tiek rīkoti 3 jūnija sestdienās 4., 11. un 25. novembrī, plkst. 10.00-17.00, akadēmijas telpās Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23. MAKSA – EUR 75.00. Pieteikšanās pa tel.: 29 338 605, vai uz e-pastu: kursi@kra.lv. Kursu apguves gadījumā ir iespējams saņemt pašvaldības atbalstu (interesēties pašvaldībā) tām auklītēm (t.sk. omītēm un citiem radiniekiem), kas vēlas uzņemties bērnu pieskatīšanu mājās. Kursos ietvertās tēmas ir sekojošas:
 • Bērna vecumposmu attīstība (pirmsskolas vecums)
 • Bērna tiesiskā aizsardzība
 • Drošības jautājumi bērna aprūpē
 • Bērna aprūpētāja attiecības ar bērna vecākiem un ģimeni
 • Bērna brīvā laika pavadīšana
 • Pirmās palīdzības sniegšana bērnam
Steidzieties pieteikties un laipni gaidīsim uz bērnu aprūpes kursiem novembrī!  

SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM un PEDAGOGIEM

Semināru cikls KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS AR GADĪJUMU.

Cikls norisināsies četrus vakarus9., 16., 23., 30. oktobrī, no plkst. 18.00-21.00 (kopā 12 stundas). Tēmas: Sociālās problēmas koncepcija karitatīvajā sociālajā darbā. Karitatīvās pieejas metodoloģiskais pamats – patristiski antropoloģiskā pieeja. Karitatīvās kohēzijas metodes principi sociālo gadījumu vadīšanā. Personības garīgā un sociālā stabilizācija.  Sociālā gadījuma vadīšanas process – no problēmas identificēšanas, intervences līdz gadījuma novērtēšanai. Gadījumu analīze, lomu spēles. Maksa par nodarbību ciklu – EUR 40.00. Semināru vadīs LKrA docente, supervizore Dace Dolace. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls GERONTOLOĢISKAIS SOCIĀLAIS DARBS jeb sociālais darbs ar veciem cilvēkiem.

Cikls norisināsies piecus vakarus – 18. oktobrī un 1., 8.,15.,22. novembrī, no plkst. 18.00-21.00 (kopā 15 stundas). Tēmas: 18.10. - Gerontoloģija - definīcija, vēsture, vecuma posmi, demogrāfiskā novecošana, vecu cilvēku lomas. Likumdošana, valsts un pašvaldības pienākumi. 01.11. - Vecu cilvēku dzīves kvalitāte, marginilizācija, sociālā labklājība, diskriminācija, vardarbība pret vecu cilvēku. Inkontinences problēmas, izgulējumi. 8.11. - Geriatrija. Demence, prognozes, pazīmes, iedalījums, rīcība ar šādiem klientiem, ieteikumi, darbs ar tuviniekiem. Depresija. Galvenās somatiskās slimības. 15.11. - Vecs cilvēks un vide. Pielāgošanās vecuma izmaiņām, universālais dizains, tehniskie palīglīdzekļi. Vecs cilvēks un alkohols. 22.11. - Sociālais darbs ar veciem cilvēkiem. Sociālā darba metodes. Ētikas problēmas. Institucionālā aprūpe. Alternatīvā aprūpe. Maksa par nodarbību ciklu – EUR 50.00. Semināru vadīs LKrA lektors, RSAC "Mežciems" direktors, ārsts Ainars Judeiks.  Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA

Piektdien, 20. oktobrī, plkst. 10:00-16:00 (8 stundas). Tēmas: Sociālā rehabilitācija un integrācija. Psihosociālā rehabilitācija. Klienta koncepcija. Krīzes cēloņi un izvērtējums. Normatīvās un nedabiskās krīzes, konflikti, to veidi un risināšanas metodes. Sociālās rehabilitācijas programmas un metodes. Metožu izmantošana darbā ar grupu. Maksa  – EUR 20.00. Semināru vadīs viesdocentes no Lietuvas E.Daruliene & I.Gailiene. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv www.kra.lv

Semināru cikls ANTROPOLOĢISKO ZINĀŠANU NOZĪME AUDZINĀŠANAS DARBĀPedagogiem, auklītēm, audzinātājiem bērnu namos un bērnu dārzos, vecākiem!

Ciklu veido 3 semināri. Var apmeklēt arī atsevišķu semināru un iegūt apliecību. Ja maksā par visu moduli uzreiz – EUR 65.00

1) Seminārs PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA BĒRNAM & PSIHOHIGIĒNA AUDZINĀŠANĀ (praktiska apmācība pirmajā palīdzībā)

Sestdien, 4. novembrī, plkst. 10:00-17:00 (12 stundas). Tēmas: Pirmās palīdzības sniegšana bērnam (praktiska apmācība). Attiecību psihohigiēna audzināšanā. Bērna aprūpētāja attiecības ar bērna vecākiem un ģimeni. Maksa  – EUR 25.00Semināra lektori: sertificēta ķirurģijas māsa, pedagoģijas maģistre Olga Rozentāle & LKrA docente, mag. theol., supervizore Dace Dolace. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

2) Seminārs BĒRNA ATTĪSTĪBA PIRMSSKOLAS VECUMĀ: PSIHOLOĢISKIE UN GARĪGIE ASPEKTI

Sestdien, 11. novembrī, plkst. 10:00-17:00 (12 stundas). Tēmas: Bērna agrīnās attīstības psiholoģija pirmsskolas vecumā. Antropoloģiskās zināšanas par bērnu – garīgie aspekti. Maksa  – EUR 25.00.   Semināra lektori: psiholoģijas doktore Anika Miltuze & LKrA docente, mag. theol., supervizore Dace Dolace. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

3) Seminārs BĒRNA DROŠĪBA ĢIMENĒ – sociālajā un pedagoģiskajā jomā strādājošiem

Sestdien, 25. novembrī, plkst. 10:00-17:00 (12 stundas). Tēmas: Bērna tiesiskā aizsardzība. Drošības jautājumi bērna aprūpē – praktiskie aspekti bērna drošas vides veidošanā. Bērna garīgā drošība ģimenē  un tās nosacījumi. Maksa  – EUR 25.00. Semināra lektori: darba tiesību un darba aizsardzības speciāliste Eleonora Mārciņa & LKrA lektors Valters Dolacis. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs BĒRNU APMĀCĪBAS INSTRUMENTI – pedagogiem un vecākiem

Piektdien, 10. novembrī, plkst. 10:00-16:00 (8 stundas). Tēmas: “Neizpildāmā” skolas programma. Bērnības noslēpums un izglītība. Ko nozīmē apgūt sociālās un garīgās dzīves hierarhijas ābeci, un kā to iemācīt? Uz kādiem “balstiem” rotē modernā skolas izglītība? Kā pareizi trenēt bērna prātu informāciju tehnoloģiju laikmetā? Semināra lektori – LkrA rektore, pedagoģijas profesore Skaidrīte Gūtmane, superviozre, teoloģe Dace Dolace. Maksa  – EUR 25.00. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs SOCIĀLAIS DARBS CILVĒKIEM AR GARĪGĀS VESELĪBAS TRAUCĒJUMIEMnepieciešamās zināšanas sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem!

Piektdien, 17. novembrī, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas). Tēmas: Psihiskā veselība un psihiskās saslimšanas – kā atpazīt klienta garīgās/ psihiskās saslimšanas un kā palīdzēt? – neirozes, demence, šizofrēnija, bipolāri afektīvi traucējumi. Sociālais darbs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem institucionālā vidē – praktiska pieredze. Semināra lektori: VSIA “Slimnīcas “Ģintermuiža”” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja Evija Anča; ārste, psihiatre Inga Grīnfelde. Maksa – EUR 30.00. Cenā iekļauti izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs DROŠĪBA SASKARSMĒ AR MANIPULATĪVU CILVĒKU (klientu, audzēkni, kolēģi).

Piektdien, 24. novembrī, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas). Tēmas: Manipulāciju pazīšana, sevis izpratne, saskarsmes korekcija, gudrība attiecībās ar manipulatoru. Meli un patiesība komunikācijā, kompetences iegūšana manipulatīvo shēmu atpazīšanā. Semināra lektori: Latvijas Kristīgās akadēmijas docente, supervizore Dace Dolace. Maksa – EUR 30.00. Cenā iekļauti izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls SOCIĀLO PROJEKTU IZSTRĀDE UN VADĪBA.

Cikls pieejams divos režīmos:
 1. 29.novembrī, 6., 7. decembrī, no plkst. 18.00-21.00
 2. 25. oktobrī, 29. novembrī, 20. decembrī un 24. janvārī (2018. g.), plkst. 14.00-17.15
Tēmas: 1.1. Projekta jēdziens, pazīmes, darba vide, dzīves cikls; 1.2. Projekta pieteikuma izstrādes struktūra; projekta problēmas mērķu un sasniedzamo rezultātu formulēšana; 2.1. Projekta aktivitātes, riski, ilgtspēja; projekta budžeta plānošana; 2.2. Projekta īstenošana; projektu praktiska vadība (projekta komandas sastāva un darba plānošana un vadība, monitorings un izvērtējums). Maksa – EUR 40.00. Semināru vada LKrA docents, prof.mag.soc.darbā Juris Osis.  Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs ATKARĪBU ANALĪZE UN ATBRĪVOŠANĀS PROCESS

Piektdien, 1. decembrī, plkst. 10.00-15.00 (6 stundas) Tēmas: Psiholoģiskās atkarības, spēļu atkarības, sporta totalizatori, interneta atkarības, atbrīvošanās no okultajām praksēm. Bibliskā analīze un atbrīvošanās process. Semināra lektors: sociālais rehabilitētājs, praktiķis Andrejs Dedkovs. Maksa – EUR 10.00. Cenā iekļauti izdales materiāli. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls PALIATĪVĀ APRŪPE jeb mirstošu cilvēku aprūpe.

Cikls norisināsies trīs vakarus – 4., 11., 18. decembrī, no plkst. 18.00-21.00. Tēmas: 4.12. Miršana un nāve kā problēma mūsdienu sociālajā un kultūras kontekstā. Paliatīvās aprūpes integratīva koncepcija, principi un aktuālie uzdevumi. 11.12. Morālās dilemmas paliatīvajā aprūpē. Miršana kā process - psiholoģisks un garīgs raksturojums. 18.12. Karitatīvās kohēzijas pamatprincipi paliatīvajā aprūpē. Mirstošo garīgās (sakrālās) aprūpes pamatformas. Paliatīvās aprūpes turpināšanās pēc aprūpējamā nāves. Maksa par nodarbību ciklu – EUR 30.00. Semināru vadīs LKrA docente, supervizore Dace Dolace.  Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs PALĪDZOŠĀS INTERVENCES IESPĒJAS UN ROBEŽAS DARBĀ AR KLIENTU.

Piektdien, 8. DECEMBRĪ, 14.00-17.00 (4 stundas). Tēmas: ‘Vardarbīgais labestīgums’ un cilvēka brīvība. Morāli pretrunīgas situācijas palīdzošo profesiju praksē, kad cietējs noraida palīdzību – cik tālu drīkst iet darbinieks? Kā palīdzēt, respektējot otra cilvēka brīvo gribu? (4 stundas). Semināru vadīs LKrA docente, Mag.theol., supervizore Dace Dolace. Maksa – EUR 20.00. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana sociālajā darbā – darbā ar klientiem.

Piektdien, 8. DECEMBRĪ, 10.00-16.00 (8 stundas). Tēmas: 1) Kas ir naratīvs un kas to veido, 2) Cilvēks “pats” un viņa iedomas par sevi, 3) Kas ir “dominējošais diskurss”? 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu dzīvi, 5) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā (8 stundas). Maksa: EUR 25.00. Semināra lektors: LKrA docents Guntis Dišlers.  Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605, vai uz e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs PROFESIONĀĻA PERSONĪBAS GARĪGĀ HIGIĒNA.

Piektdien, 15. DECEMBRĪ, 14.00-17.00 (4 stundas). Tēmas: Kā attīstīt sirds gudrību un intuīciju, kas nepieciešama darbā ar sociālajiem klientiem un audzēkņiem – profesionāļa personības garīgā dzīve un darbs ar sevi kā nepieciešams darba instruments.  Semināru vadīs LKrA docente, Mag.theol., supervizore Dace Dolace. Maksa – EUR 20.00. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv  

TEOLOĢISKO ZINĀŠANU CIKLS SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM un PEDAGOGIEM

Semināru cikls LATVIJAS KULTŪRAS UN BAZNĪCAS VĒSTURE.

Cikls norisināsies četrus vakarus, – 12., 19., 26. septembrī un 4. oktobrī, no 18.00-21.00 (kopā 12 stundas).

Tēmas: Latvija Rietumu un Austrumu krustcelēs. Latviešu kultūras patstāvības izaicinājums. Hernhūte un latviešu garīgie meklējumi Vidzemē starp Krieviju un Vāciju. Kā "lasīt" baznīcas mākslu? Semināru vadīs Latvijas kultūras un baznīcas vēstures docents Latvijas Kristīgajā akadēmijā, mag.theol. Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 40. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu:kursi@kra.lv

Semināru cikls BĪBELES ARHEOLOĢIJA.

Cikls norisināsies 3 pēcpusdienas – 11., 18., 25. oktobrī, no plkst. 14.00-17.00 (kopā 9 stundas). Tēmas: Bībeles arheoloģija un vispārējā arheoloģija. Arheoloģijas pieminekļi. Apdzīvoto vietu tipoloģija, kultūrslānis, apbedījumi. Bībeles vēsture, arheoloģija un teoloģija. VECĀS DERĪBAS ARHEOLOĢIJA – Bābeles tornis. Grēku plūdi. Patriarhu periods. Israēļi Ēģiptē. Kanaānas iekarošana. Soģu laikmets. Vienotās monarhijas laikmets. Jeruzaleme – Dāvida un Salamana pilsēta. Reliģiskā dzīve senajā Israēlā. Asīrijas arheoloģija. Babilonijas arheoloģija. Svētā Zeme Persijas sastāvā. Jeruzalemes templis. Helēnisma laikmets. Kumrānas kopiena. JAUNĀS DERĪBAS HRONOLOĢIJA. Palestīna Jēzus Kristus laikā. Apustuļu darbības arheoloģiskās liecības. Apustuļa Pāvila darbības arheoloģiskās liecības. Maksa par nodarbību ciklu – EUR 30.00. Semināru vadīs LKrA docents, Guntis Dišlers. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv  

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA

Semināru cikls SOCIĀLĀ EKONOMIKA EIROPAS SAVIENĪBĀ.

Cikls norisināsies divas sestdienas – 21. oktobrī un 11. novembrī, 10.00-17.00 (16 stundas – 2 dienas).

Semināra lektors: Mg. phys., Mg. math. Aivars Lasmanis. Maksa – EUR 60.00. Ir iespējams apmeklēt atsevišķu semināru – maksa EUR 30.00. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu:kursi@kra.lv

Semināru cikls SOCIĀLO INOVĀCIJU VADĪŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ.

Cikls norisināsies divas sestdienas – 25. novembrī un 9. decembrī, 10.00-17.00 (16 stundas – 2 dienas).

LKrA docents, prof.maģistrs sociālajā darbā Juris Osis. Maksa – EUR 60.00. Ir iespējams apmeklēt atsevišķu semināru – maksa EUR 30.00. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu:kursi@kra.lv
Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:
 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60; 29 338 605) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies (-usies), bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).
  Semināri notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23. NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).   PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS LKrA piedāvā apgūt arī IZM licencētas profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas:
Nr. p.k. Programmas nosaukums Programmas veids Programmas apjoms stundās/minimālais mācību ilgums Maksa (EUR) Izglītību apliecinošs dokuments
Kopā
1. Karitatīvais sociālais darbs ar bērniem un pusaudžiem Profesionālās pilnveides izglītības programma 400 st. / 3 mēn. 257,14 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
2. Karitatīvais sociālais darbs ar marginālajām un atkarīgajām personām Profesionālās pilnveides izglītības programma 800 st. / 6 mēn. 514,28 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
3. Konfliktu risināšanas psiholoģija apsardzes profesionālajā darbībā Profesionālās pilnveides izglītības programma 280 st. / 2 mēn. 171,42 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
4. Asistents personām ar invaliditāti Profesionālās tālākizglītības programma 960 st. / 7 mēn. 600,00 IZM izdota profesionālās kvalifikācijas apliecība par iegūto 3.profesionālo  kvalifikāciju
5. Karitatīvā supervizora darbība (uzņem tos, kam ir augstākā - bakalaura līmeņa - izglītība humanitārajā, sociālajā vai veselības aprūpes jomā) Profesionālās pilnveides izglītības programma 1560 st. / 1 studiju gads 1071,42 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
6. Bērna aprūpes pamati Profesionālās pilnveides izglītības programma 40 st. / 1 - 2 mēneši 110 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Pieteikšanās kārtība uz profesionālās pilnveides programmām:
 1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (677 533 60; 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).
Neskaidrību gadījumos zvaniet! Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.  
 • TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:
 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Asoc.prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Asoc.prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docente, supervizore, Mag.theol. D.Dolace,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektors, soc.zin.doktorants, Mag.theol. V.Dolacis,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.