Profesionālās pilnveides un inovāciju kursi

Mēs esam cilvēkzinātnes augstskola. Mēs mācām lietas, kas cilvēkiem vajadzīgas, un nemācam to, ko zina visi.

Aicināti sociālo un palīdzošo profesiju speciālisti, pedagogi, psihoterapeiti, mediķi, juristi – ikviens, kas grib iegūt garīgu izpratni par moderno cilvēku un Eiropas sabiedrību.

Kursi notiek LKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies, bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).

NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 15 cilv.).

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

JAUNUMS!

PROGRAMMA MILENIĀĻU PAAUDZES BĒRNU VECĀKIEM un PEDAGOGIEM – “Kā audzināt personību un nevis tikai indivīdu?”

Iespējams saņemt sertifikātu ar 2 kredītpunktu apjomu, ja apmeklējiet visu programmu.

Rudens brīvlaikā – Pirmdien, 16. martā, plkst. 10.00-14.00

Tēma tiks izziņota atsevišķi!

Rudens brīvlaikā – Pirmdien, 17. martā, plkst. 10.00-14.00

1) Hierarhijas audzināšana: audzinām personību vai indivīdu? Personības audzināšanas pamats. Personības audzināšana un brīvība versus visatļautība. Dresūra vai brīvība? Bērna nekaunība, reaģējot uz aizliegumu. Bērna nekaunība kā hierarhiska ietvara deficīts bērna apziņā. Kas jādara, lai saglabātu pozitīvu abpusējību starp bērnu un vecākiem?

Rudens brīvlaikā – Pirmdien, 18. martā, plkst. 10.00-14.00

2) Vecāku izglītošanās kā ģimenes dzīves stila pazīme. Kādas zināšanas vecākiem nepieciešamas, lai nerastos paaudžu nesaprašanās? Kā vecākiem veidot pozitīvu savstarpību ar pusaudzi, kurš ik brīdi vēlas pavadīt sociālajos tīklos? Ar ko atšķiras X un Y paaudzes antropoloģiski? Kā rīkoties pedagoģiski mērķtiecīgi?

Rudens brīvlaikā – Pirmdien, 19. martā, plkst. 10.00-14.00

3) Bērnu audzināšana digitālo pārmaiņu vidē. Bērns datorspēļu sociālo tīklu kontekstā: problēmas un aizliegumi. Kā rīkoties vecākiem, lai nepazaudētu bērnu uzticību? Kāpēc Y paaudze antropoloģiski neatšķiras no citām agrākajām paaudzēm? Kā iegūt bērna uzticību? Pedagoģiskā metodoloģija, kas balstās antropoloģiskajā pieejā.

Rudens brīvlaikā – Pirmdien, 20. martā, plkst. 10.00-14.00

4) Kas ir ģimene kā dzīvs organisms? Vīrieša un sievietes sociālo instinktu atšķirība. Ar ko atšķiras meitenes un zēna personības audzināšana? Kā nodrošināt pilnvērtīgu audzināšanu nepilnajās ģimenēs?

Iespējamas lekcijas par sekojošām tēmām:

  • Mūsdienu skolu sistēmas analīze. Izglītība kā personības veidotājs process. Izglītība kā ilūzija. Izglītotība kā personības pazīme. Erudīcija un gudrība – kā atšķirt? Pēc kādām pazīmēm var spriest, ka skolotājs ir labs vai dziļi viduvējs profesionālis?
  • Vecāki kā ģimeniskās izglītības mentori. Ko darīt, ja nevar vecāki “nevar palīdzēt sagatavot skolas uzdevumus”? Pēc kādām pazīmēm pieņemt darbā privātskolotāju? Privātskolotāja apmaksa. Privātskolotājs ģimenes sistēmā. Vecāku un bērnu sociālo paradumu atšķirības.
  • Iekļaujošā pedagoģija: ģimenes audzināšana kā kompensējošs mehānisms audzināšanā bērniem ar veselības problēmām. Personības vērtības apzināšanās un aktīvas dzīves pozīcijas iedzīvināšana bērna apziņā.
  • Ģimene kā audzināšanas sistēma bērniem ar emocionālas un gribas problēmām. Ģimene audzināšana bērniem, kuriem ir traucēta valodas attīstība. Ģimene audzināšana bērniem, kuriem ir redzes un dzirdes traucējumi.

 

KURSU PROGRAMMA 2020. GADAM

1) PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI sociālajiem darbiniekiem un karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem. Tie atvieglos reālās grūtības darbā ar klientiem, apgūstot atbilstošus modernus zināšanu instrumentus – virzība no problēmcentrētā sociālā darba uz antropoloģiski centrēto sociālo darbu.

2) MEISTARĪBAS KLASES PEDAGOGIEM – modernajā skolu darbā, kur turpmāk dominēs kompetencēs balstīta izglītība; efektīgā darbā ar dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem.

3) HUMANITĀRO ZINĀŠANU KURSI – fokusēti uz Eiropas kultūras kristīgo pamatu izpratni un kristietības transformācijām šodienā. Mākslas kursi – tēls un attēls: sakrālās mākslas jautājumi, praktiski – ikonogrāfija, kaligrāfija, altārglezniecība.

 

Atsaucoties Jūsu vēlmēm, aicinām uz divu kursu ciklu NARATĪVA TERAPIJĀ: 1. teorētisks metodes raksturojums (konteksts, kādā to lietot, mērķi un praktiskie soļi) un 2) praktiska vingrināšanās atbalstošā mācību vidē. Komentāri, mācību procesa vadība, jautājumi un atbildes, situāciju analīze

Piektdien, 6. martā, plkst. 10.00-16.00

1. seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. I daļa.

Tēmas: 1) Kas ir naratīvs un kas to veido, 2) Cilvēks “pats” un viņa iedomas par sevi, 3) Kas ir “dominējošais diskurss”? 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu dzīvi, 5) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis DišlersMaksa par atsevišķu semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 13. martā, plkst. 10.00-16.00

2.seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. II daļa.

Tēmas: 1) Naratīva terapijas lietošana: eksternalizācija, internalizācija un problēmas definēšana. 2) Naratīvā metafora. Dekonstrukcija. Unikālās epizodes un kritiskie punkti. 3) Terapeita pozīcija un alternatīvā naratīva konstruēšana. 4) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis Dišlers. Maksa par atsevišķu semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 13. martā, plkst. 10.00-16.00

SOCIĀLĀ DARBINIEKA ĒTISKAIS IDEĀLS PROFESIJĀ praktiska rīcība, kurā saskaras profesionāļa altruisma un egoisma nostādnes. Vai darbu “var nest uz mājām”: profesionāļa ētiskā un marksistiskā nostāja attiecībā pret cilvēku. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 20. martā, plkst. 10.00-16.00

PRAKTISKS SEMINĀRS SOCIĀLAJĀ DARBĀ –
KĀ STRĀDĀT AR CILVĒKIEM AR PSIHISKIEM TRAUCĒJUMIEM?

Kāpēc dvēsele nav psiholoģiski slima un kas ir psiholoģiskie traucējumi? Uzzināsiet, ko par to domā ārsts-psihiatrs un kā psiholoģiski slimības jāuztver kā relatīvas attieksmē pret veselo cilvēku. Ko nozīmē psiholoģiski vesels cilvēks? Kādas ir “veselo cilvēku” dvēseles patoloģijas un kāpēc psihiski saslimušajiem tādas nepiemīt?

Tēmas: Saskarsme ar cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem darba vidē: – cilvēka raksturojums, darbinieka psihohigiēna. Gadījumu praktikumi. Psihisko saslimšanu specifika un palīdzības iespējas. Pašizziņas tests: savstarpības principa prakse attiecībās ar cilvēku ar traucējumiem – primārās un sekundārās savstarpības analīze. (8 stundas.) Semināru vadīs ārste psihiatre Inga Grīnfelde, un LKrA docente, Mag.theol., supervizore Dace Dolace. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 27. martā, plkst. 10.00-16.00

KAS IR KVALITATĪVA, ĪSTA, SAPROTOŠA SASKARSME AR KLIENTU? “Rata” komunikācijas modelis – bailes no klienta, profesionāļa/ klienta lomas, profesionāļa/ klienta vērtības. Kā piedāvāt klientam individuālu “vērtību riteni” (no vienas vērtības pie otras) un īstenot solidaritāti ar klientu? “Rata” komunikācija kā laika ekonomēšanas fenomens darbā ar klientu. Kā pārvarēt klienta orientētību uz pabalstu un naudu, iedzīvinot orientāciju uz kopīgo labumu? Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv Piektdien, 8. novembrī, plkst. 10.00-16.00

Piektdien, 3. aprīlī, plkst. 10.00-16.00

PROFESIONĀLĀ IZDEGŠANA UN TĀS PROFILAKSE. Profesionālā izdegšana, profesionālā pārslodze. Profesionāļa ignorance pret profesijas garīgo saturu kā izdegšanas cēlonis. Neizdegšanas pieredze pārslodzes situācijā – konkrēti piemēri un atbilstošu antropoloģisko situāciju analīze. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 24. aprīlī, plkst. 10.00-16.00

KĀ SAPRAST BAZNĪCAS MĀKSLU?
Mēs dzīvojam laikā, kas nepazīst robežas – ne ģeogrāfiskās, ne laika, ne kultūras. Ko šodienas cilvēkam var pateikt kristīgās Baznīcas  māksla? Kā Baznīcas māksla atspoguļo garīgo pasauli, kā organizē telpu ap mums un kādiem simboliem izsaka to, kas ar vārdiem vien neaizsniedz cilvēka dvēseli? Lekcija, bagāts ilustratīvais materiāls. Nodarbību vada Mag.theol. Guntis Dišlers. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 24. aprīlī, plkst. 10.00-16.00

DARBS AR KLIENTA APZIŅAS UN GRIBAS PATOLOĢIJĀM
Tēmas: Kā izprast klienta prāta “verdzības” formas un kā palīdzēt, virzot dvēseles spēkus uz sociālu aktivitāti. Kā pazīt apziņas patoloģijas, to ietekmi profesionālajā darbībā un kā tās pārvarēt saskarsmes procesā? Sociālie un garīgie ieteikumi efektīvam rezultātam.  Semināru vadīs Dr.philol., pedagoģijas profesore Skaidrīte Gūtmane, Doc., supervizore Dace Dolace. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 8. maijā, plkst. 10.00-16.00

KAS JAUNS SVĒTĀS ZEMES ARHEOLOĢIJĀ?
Ikvienam Bībeles lasītājam gribas zināt, kā dzīvē izskatās Rakstos pieminētās pilsētas, upes un jūras, kur risinājušies Svētās vēstures notikumi. Protams, to visu var aplūkot internetā, taču labāk ar Svēto zemi iepazīties sarunā ar cilvēkiem, kuri šo zemi labi iepazinuši, vairākkārt apceļojot “nost no iestaigātām tūristu takām” un vairākus gadus strādājot arheoloģiskajos izrakumos. Informācija tiek atjaunota, jo arheoloģiskajos izrakumos pēdējos gados iegūti jauni suģestējoši dati gan par Vecās, gan Jaunās derības notikumiem. Stāstījums, bagāts ilustratīvais materiāls, sevišķi iesakāms tiem, kuri gatavojas doties svētceļojumā. Nodarbību vada Mag.theol. Guntis Dišlers. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 15. maijā, plkst. 10.00-16.00 Skaidrīte

SOCIĀLĀ DARBINIEKS PROFESIONĀLĀS IDENTITĀTES KRĪZĒ. Sociālais darbinieks institūcijas sistēmā – kā panākt, ka personība netiek “izstumta” no sociālā darbinieka fokusa? Krīzes pārvarēšanas instrumenti. Kā pārvarēt fokusēšanos uz sociālā darba kā profesijas birokratizēšanu? Aktuālie Eiropas Komisijas normatīvie dokumenti kā pamats profesijas birokratizācijas pārvarēšanai. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 29. maijā, plkst. 10.00-16.00 Skaidrīte

DARBS AR BĒRNA APZIŅU AUDZINĀŠANAS KONTEKSTĀ
Pusaudzis – vēl bērns un gandrīz pieaugušais. Kā pareizi saprast pusaudžu garīgās, psiholoģiskās, fiziskās vajadzības. Kā izturēties pret meiteni pusaudzi un zēnu pusaudzi? Kā vecākiem uzvarēt sevī bailes par nākotni? Kā rīkoties efektīgi konfliktu situācijās? Kas ir iedomas un kāpēc tās ir bīstamas bērnībā un pusaudža vecumā? Kā palīdzēt bērnam izvairīties no kaislību apļa? Kā efektīgi rīkoties, audzinot bērnu ģimenē un skolā. (6 stundas.). Semināru vadīs Dr.philol., pedagoģijas profesore Skaidrīte Gūtmane. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

 

Semināri notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.
NB!
 Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

 

Kursi notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:

 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Doc., Mag.theol., supervizore Dace Dolace,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Lektors, Mag.theol. Valters Dolacis,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.