Profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi

Uz profesionālās pilnveides programmām un tālākizglītības semināriem aicināti sociālās jomas speciālisti, pedagogi, medicīnas iestāžu darbinieki un visi, kas strādā ar cilvēkiem un vēlas iegūt padziļinātu garīgu izpratni par cilvēku un sabiedrību, apgūt šodienas sabiedrībā tik nepieciešamos karitatīvās metodes pamatus un antropoloģiskajās zināšanās balstītas kompetences un prasmes.

Kursi notiek LKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60; 29 338 605) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies (-usies), bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).

NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

 

Jaunums! Iespēja pieteikties uz tā dēvētiem AUKLĪŠU KURSIEM – mācībām licencētā un akreditētā profesionālās pilnveides programmā BĒRNA APRŪPES PAMATI (40 stundas), ietverot arī pirmās palīdzības apmācību bērnam.

Nodarbības tiek plānotas maija SESTDIENĀS12., 19., 26. maijā, plkst. 10.00-17.00, Latvijas Kristīgajā akadēmijā - Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23. MAKSA – EUR 75.00. Pieteikšanās notiek līdz 10.maijam – pa tel.: 29 338 605; 677 533 60 vai uz e-pastu: kursi@kra.lv.

Nokārtojot kursus un saņemot akadēmijā Izglītības un zinātnes ministrijas apliecību, valsts un vietējās pašvaldības sniedz finansiālu atbalstu katrai no bērnu auklīšu reģistrā ietvertajām auklēm (t.sk. omītēm! un citiem radiniekiem), kas uzņemsies bērnu pieskatīšanu mājās. Nokārtojot kursus un piereģistrējoties auklīšu reģistrā, ir iespēja atbalstu saņemt jau no JŪNIJA mēneša!

Kursos ietvertās tēmas ir sekojošas:

 • Bērna vecumposmu attīstība (pirmsskolas vecums)
 • Bērna uzturs un ēdināšana
 • Bērna tiesiskā aizsardzība
 • Drošības jautājumi bērna aprūpē
 • Bērna aprūpētāja attiecības ar bērna vecākiem un ģimeni
 • Bērna brīvā laika pavadīšana
 • Pirmās palīdzības sniegšana bērnam

 

SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM, PEDAGOGIEM, AUDZINĀTĀJIEM

Semināru cikls AKTUĀLĀS ANTROPOLOĢISKĀS ZINĀŠANAS PALĪDZOŠAJĀS PROFESIJĀS –
Antropoloģisko zināšanu nodarbību cikli sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem.

Ciklu veido 2 semināri. Var apmeklēt arī atsevišķu semināru un iegūt apliecību. Ja maksā par visu ciklu uzreiz – EUR 55.00.

1. seminārs. BĒRNU UN PUSAUDŽU PSIHISKĀ UN GARĪGĀ VESELĪBA.

Piektdiena, 11. maijā, 10.00-16.00

Tēmas: Psihiskie traucējumi, kas skar bērnus un pusaudžus – to pazīmes un diagnosticēšana. Psihisko traucējumu riski un profilakses iespējas. Bērna un pusaudža garīgās veselības nosacījumi un dvēseles dziedināšanas baznīciskie aspekti. Bērna personības viengabalainības un veseluma nosacījumi.  Semināra lektori: psihiatre Inga Grīnfelde, supervizore, Mag. theol. Dace Dolace (8 stundas). Cena par atsevišķu semināru: EUR 30.00. Noslēgumā apliecība.

2. seminārs. DUSMU PROBLEMĀTIKA DARBĀ AR KLIENTU PALĪDZOŠAJĀS PROFESIJĀS –
Palīdzība izprast un pārvarēt dusmas un agresiju.

Piektdiena, 18. maijā, 10.00-16.00

Tēmas: Dusmas kā cilvēka apziņas patoloģija: simptomi, izpausmes saskarsmē. Dusmu pārvarēšanas principi. Patristiskās antropoloģijas atziņas par cilvēka prāta formām un dusmu dialektika. Sociālā klienta, audzēkņa dusmas un agresivitāte – situācijas izpratne un saskarsmes prasmes. Dusmu un agresivitātes vadīšana. Semināra lektori: supervizore, Mag. theol. Dace Dolace, LKrA rektore, pedagoģijas prof. Skaidrīte Gūtmane. (8 stundas.). Cena par atsevišķu semināru: EUR 30.00. Noslēgumā apliecība.

Mainīti datumi! Semināru cikls STARPTAUTISKAIS MENEDŽMENTS.

Ciklam četras nodarbības: 11.maijā (plkst. 10.00-13.00), 12.maijā (plkst. 10.00-17.00), 26.maijā (plkst. 10.00-17.00) (kopā 24 stundas).

Tēmas: 1. Mārketinga stratēģijas pamatelementi un tās praktiskā sagatavošana; 2. Produktu un pakalpojumu virzīšana (pārdošana); 3. Attiecību kopšana (relationship marketing) ar klientiem B2B vidē; 4. Kāpēc kāds nopērk - pircēja motivāciju analīze; 5. Klientu apkalpošanas rokasgrāmatas ieviešana, jeb kā uzlabot servisu; 6. Pārdodošā satura veidošana interneta vidē; 7. Pircējam nav taisnība! - ko mums darīt ar iracionālu uzvedību; 8. Pozitīvas domāšanas veicināšana - vitamīni savas imūnsistēmas stiprināšanai.

Maksa par nodarbību ciklu – EUR 120.00. Semināru vadīs LKrA docents, Mag.bizn.vad. MBA., Ervīns Butkevičs. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls MOTIVĒJOŠĀ VADĪBA. NEMATERIĀLA MOTIVĀCIJA. VĒRTĪBU ASPEKTS

Piektdienās, 25.maijā un 8. jūnijā, plkst. 10.00-17.00 (kopā 24 stundas).

Apraksts: Mēs nevaram motivēt citus cilvēkus. Mēs varam censties radīt tiem motivējošu darba vidi. Kā to paveikt un kā noskaidrot, kas patiesībā motivē tavus darbiniekus? Kam paredzēts treniņš: Treniņš paredzēts topošajiem vadītājiem, lai radītu izpratni par motivējošas vadības pamatrīkiem un to pielietošanu, kā arī vadītājiem, kuri vēlas veltīt laiku, lai pārskatītu savu vadības instrumentu portfeli un gūtu jaunas ierosmes, motivējošas vadības prasmju attīstībai.

25.maijs:

 1. Motivācija. Stimuli. Motivējoša vadība. Jēdzieni.
  • Nemateriālā motivācija. Kāda ir tās cena?
  • Motivējoša vadība. Faktori, kas ietekmē motivējošas vadības kvalitāti.
  • Pamata un augstākie ieguvumi.
  • Taisnīga atalgojuma pamatprincipi.
 2. Personiskā attīstība. Vērtības, misija un vīzija.
  • Personiskās izaugsmes vektors. Telos
  • Vērtību saderība. Ko darīt, ja vērtības nesader?
  • Vai eksistē ideālas vērtības.

8.jūnijs:

 1. Motivējoša komandas vadība.
  • Septiņas klasiskas vadītāju kļūdas, kas demotivē darbiniekus.
  • Vadības funkcijas.
  • Vadītāja kompetences.
  • Pārvalde vai līderība.
 2. Motivējošas vadības instrumenti.
  • Situatīva vadība.
  • Deleģēšana, kā būtisks nemateriālās motivācijas instruments.

Maksa par nodarbību ciklu – EUR 120.00. Semināru vadīs biznesa un vadības attīstības trenere, mentore, JARDI partnere un trenere, teoloģijas maģistre Māra Špicberga. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

 

Jaunums! Semināru cikls ANTROPOLOĢISKO ZINĀŠANU NOZĪME AUDZINĀŠANAS DARBĀ

Ciklu veido 3 semināri. Var apmeklēt arī atsevišķu semināru un iegūt apliecību. Ja maksā par visu ciklu uzreiz – EUR 70.00. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

1. seminārs. BĒRNA DROŠĪBA ĢIMENĒ – TIESISKIE UN GARĪGIE ASPEKTI

Sestdien, 12. maijā, plkst. 10.00-17.00 (8 stundas)

Tēmas – Drošības jautājumi bērna aprūpē. Vides pielāgošana bērna drošai attīstībai. Bērna garīgā drošība ģimenē. Semināra lektori: darba tiesību un darba aizsardzības speciāliste Eleonora Mārciņa & teoloģijas maģistrs Valters Dolacis. Cena par atsevišķu semināru: EUR 30.00. Cenā iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība.

2. seminārs. BĒRNA ATTĪSTĪBA PIRMSSKOLAS VECUMĀ: PSIHOLOĢISKIE ASPEKTI

Sestdien, 19. maijā, sestdien, plkst. 10.00-14.00 (4 stundas)

Tēmas – Bērna agrīnās attīstības psiholoģija pirmsskolas vecumā: Vispārīgi attīstības jautājumi. Pirmsskolas vecuma bērna kognitīvā attīstība: domāšana, valoda, atdarināšana, morāles normas. Socioemocionālā attīstība: temperaments, piesaiste, spēlēšanās, ķermeņa kontrole, autonomija, dzimumlomas. Semināra lektori: psiholoģijas doktore Anika Miltuze. Maksa par semināru – 20.00 EUR. Cenā iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība.

3. seminārs. PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA BĒRNAM & ATTIECĪBU PSIHOHIGIĒNA AUDZINĀŠANĀ

Sestdien, 26. maijā, plkst. 10.00-17.00 (8 stundas)

Seminārā tiks sniegta praktiska apmācība pirmajā palīdzībā bērnam, kā arī aplūkotas antropoloģiskās zināšanas par bērnu – garīgie aspekti. Bērna vieta ģimenes hierarhijā. Attiecību psihohigiēna audzināšanā. Semināru vadīs sertificēta ķirurģijas māsa Olga Rozentāle & LKrA docente Dace Dolace. MAKSA – 30 EUR. Cenā iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība.

 

PEDAGOGIEM un AUDZINĀTĀJIEM

Semināru cikls BĒRNU/ PUSAUDŽU/ JAUNIEŠU KRĪZES UN TO NOVĒRŠANA.

Ciklu veido 3 semināri. Var apmeklēt arī atsevišķu semināru un iegūt apliecību. Ja maksā par visu moduli uzreiz – EUR 60.00

1) Seminārs DROŠĪBAS ASPEKTI BĒRNU AUDZINĀŠANĀ PEDAGOĢISKAJĀ JOMĀ STRĀDĀJOŠIEM – pedagogiem, auklītēm, audzinātājiem bērnu namos un bērnu dārzos, vecākiem!

Piektdien, 2. MARTĀ, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Tēmas: Bērna tiesiskā aizsardzība. Drošības jautājumi bērna aprūpē. Vides pielāgošana bērna drošai attīstībai – aktualitātes. Bērna garīgā drošība ģimenē un tās nosacījumi (8 stundas). Maksa  – EUR 25.00Semināra lektori: darba aizsardzības un drošības speciāliste Eleonora Mārciņa & supervizore, konsultante Dace Dolace. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

2) Seminārs MORĀLES DILEMMAS UN TIKUMISKĀS AUDZINĀŠANAS INTEGRATĪVĀ STRATĒĢIJA.

Piektdien, 9. MARTĀ, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Tēmas: Morālās/ tikumiskās apziņas veidošanās. Ideāla un izvēles problēma: „vajadzēt-varēt.” Vērtību konflikts starp personisko pārliecību un grupas/ sociālo viedokli pusaudžu vecumā; gadījumu analīze. Ētikas un morāles krīze kā cilvēka identitātes problēma. Sirds un sirdsapziņa personības struktūrā.  Semināra lektore: LKrA rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane; supervizore, Mag. theol. Dace Dolace. Maksa  – EUR 25.00Semināra lektore: LKrA rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane; supervizore, Mag. theol. Dace Dolace. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

3) Seminārs TRAUKSMES UN AGRESIJAS KOREKCIJA PUSAUDŽIEM.

Piektdien, 16. MARTĀ, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Tēmas: Antropoloģisko zināšanu nozīme darbā ar cilvēku. Palīdzība izprast un pārvarēt trauksmi un agresiju. Trauksmes un agresijas vadīšana un korekcija pusaudžiem. Maksa  – EUR 25.00. Semināra lektori: bērnu psihiatre Inga Grīnfelde & supervizore, konsultante Dace Dolace. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

 

Semināru cikls UZ KOMPETENCĒM BALSTĪTĀ IZGLĪTĪBAPedagogiem, auklītēm, audzinātājiem bērnu namos un bērnu dārzos, vecākiem!

Ciklu veido 4 semināri. Var apmeklēt arī atsevišķu semināru (EUR 25.00) un iegūt apliecību. Ja maksā par visu moduli uzreiz – EUR 70.00. Semināra lektore – pedagoģijas profesore, doktore Skaidrīte Gūtmane, LKrA rektore. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

1) Seminārs VĒRTĪBU ORIENTĀCIJA UN SKOLĒNU TIKUMISKĀS AUDZINĀŠANAS METODOLOĢIJA.

Pirmdien, 12. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).

2) Seminārs ATBILDĪBAS AUDZINĀŠANA. Cilvēka garīgā un tikumiskā krīze kā globāla parādība.

Otrdien, 13. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).

3) Seminārs KAS IR CILVĒKDROŠĪBA? Cilvēka garīgā, morālā, ētiskā, fiziskā drošība. Drošība un ģimene. Integrētais cilvēkdrošības jēdziens dažādās skolas izglītības pakāpēs.

Trešdien, 14. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).

4) Seminārs VĒRTĪBIZGLĪTĪBA UN KRĪZES PREVENCE SKOLU VIDĒ. Kā mācīt riskus un iespējas novērst krīzes – atkarības, prostitūcija, cilvēktirdzniecība, fiktīvās laulības.

Ceturtdien, 15. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).


Semināri notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.
NB!
 Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

LKrA piedāvā apgūt arī IZM licencētas profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas:

Nr.
p.k.
Programmas nosaukumsProgrammas veidsProgrammas apjoms stundās/minimālais mācību ilgumsMaksa (EUR)Izglītību apliecinošs dokuments
Kopā
1.Karitatīvais sociālais darbs ar bērniem un pusaudžiemProfesionālās pilnveides izglītības programma400 st. / 3 mēn.257,14IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
2.Karitatīvais sociālais darbs ar marginālajām un atkarīgajām personāmProfesionālās pilnveides izglītības programma800 st. / 6 mēn.514,28IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
3.Konfliktu risināšanas psiholoģija apsardzes profesionālajā darbībāProfesionālās pilnveides izglītības programma280 st. / 2 mēn.171,42IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
4.Asistents personām ar invaliditātiProfesionālās tālākizglītības programma960 st. / 7 mēn.600,00IZM izdota profesionālās kvalifikācijas apliecība par iegūto 3.profesionālo  kvalifikāciju
5.Karitatīvā supervizora darbība (uzņem tos, kam ir augstākā - bakalaura līmeņa - izglītība humanitārajā, sociālajā vai veselības aprūpes jomā)Profesionālās pilnveides izglītības programma1560 st. / 1 studiju gads1071,42IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
6.Bērna aprūpes pamatiProfesionālās pilnveides izglītības programma40 st. / 1 - 2 mēneši110IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Pieteikšanās kārtība uz profesionālās pilnveides programmām:

 1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (677 533 60; 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Neskaidrību gadījumos zvaniet!

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.

 

 • TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:
 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Asoc.prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Asoc.prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docente, supervizore, Mag.theol. D.Dolace,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektors, soc.zin.doktorants, Mag.theol. V.Dolacis,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.