Profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi

Uz profesionālās pilnveides programmām un tālākizglītības semināriem aicināti sociālās jomas speciālisti, pedagogi, medicīnas iestāžu darbinieki un visi, kas strādā ar cilvēkiem un vēlas iegūt padziļinātu garīgu izpratni par cilvēku un sabiedrību, apgūt šodienas sabiedrībā tik nepieciešamos karitatīvās metodes pamatus un antropoloģiskajās zināšanās balstītas kompetences un prasmes.

Kursi notiek LKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60; 29 338 605) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies (-usies), bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).

NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

 

UZMANĪBU! BĒRNA APRŪPES PAMATU jeb AUKLĪŠU KURSI JŪNIJĀ – pagarināta pieteikšanās!

LKrA 2017. gada jūnijā uzsāk mācības licencētā un akreditētā profesionālās pilnveides programmā BĒRNA APRŪPES PAMATI (40 stundas) jeb auklīšu kursos, ietverot arī pirmās palīdzības apmācību bērnam.

Kursi paredzēti arī pirmskolas pedagogiem, bērnudārzu auklēm, sociāliem aprūpētājiem kā profesionālās pilnveides apmācība (ar apliecību)!

Nokārtojot kursus un saņemot akadēmijā Izglītības un zinātnes ministrijas apliecību, vietējās pašvaldības sniedz finansiālu atbalstu auklīšu reģistrā ietvertajām auklēm (t.sk. omītēm un citiem radiniekiem), kas uzņemsies bērnu pieskatīšanu mājās.

Nodarbības notiek trijās SESTDIENĀS10., 17. jūnijā un 1. julijā, plkst. 10.00-17.00, akadēmijas telpās Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23. MAKSA – EUR 75.00. Pieteikšanās līdz 1. jūnijam pa tel.: 29 338 605; 677 533 60 vai uz e-pastu: kursi@kra.lv.

Kursos ietvertās tēmas ir sekojošas:

 • Bērna vecumposmu attīstība (pirmsskolas vecums)
 • Bērna tiesiskā aizsardzība
 • Drošības jautājumi bērna aprūpē
 • Bērna aprūpētāja attiecības ar bērna vecākiem un ģimeni
 • Bērna brīvā laika pavadīšana
 • Pirmās palīdzības sniegšana bērnam

Laipni gaidīsim Jūs auklīšu kursos akadēmijā jūnijā!

PEDAGOGIEM, AUDZINĀTĀJIEM un APRŪPĒTĀJIEM

Cikls ANTROPOLOĢISKO ZINĀŠANU NOZĪME AUDZINĀŠANAS DARBĀ!

1. seminārs. PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA BĒRNAM & PSIHOHIGIĒNA AUDZINĀŠANĀ (praktiska apmācība pirmajā palīdzībā) (12 stundas).

Sestdien, 10. jūnijā, 10.00-17.00.

Tēmas: Pirmās palīdzības sniegšana bērnam (praktiska apmācība). Attiecību psihohigiēna audzināšanā. Bērna aprūpētāja attiecības ar bērna vecākiem un ģimeni. Semināra lektori: sertificēta operāciju māsa, veselības zinātņu maģistre Līva Zdora & LKrA docente, mag. theol., supervizore Dace Dolace.

Maksa – EUR 25.00. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

2. seminārs. BĒRNA DROŠĪBA ĢIMENĒ (12 stundas).

Sestdien, 17. jūnijā, 10.00-17.00.

Tēmas: Bērna tiesiskā aizsardzība. Drošības jautājumi bērna aprūpē – praktiskie aspekti bērna drošas vides veidošanā. Bērna garīgā drošība ģimenē. Semināra lektori: darba tiesību un darba aizsardzības speciāliste Eleonora Mārciņa & LKrA lektors Valters Dolacis. 

Maksa – EUR 25.00. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

3. seminārs. BĒRNA ATTĪSTĪBA PIRMSSKOLAS VECUMĀ: PSIHOLOĢISKIE UN GARĪGIE ASPEKTI (12 stundas).

Sestdien, 1. jūlijā, 10.00-17.00.

Tēmas: Bērna agrīnās attīstības psiholoģija pirmsskolas vecumā. Antropoloģiskās zināšanas par bērnu – garīgie aspekti. Bērna vieta ģimenes hierarhijā. (12 stundas). Semināra lektori: psiholoģijas doktore Anika Miltuze & LKrA docente, mag. theol., supervizore Dace Dolace.

 

TEOLOĢISKO ZINĀŠANU CIKLS SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM un PEDAGOGIEM

Seminārs “LATVIEŠU MĀJA UN VIDZEMES KULTŪRAINAVAS IZMAIŅAS “JAUNAJOS LAIKOS“.

Otrdien, 30. MAIJĀ, 18.00-21.00.

Tēmas: 1) Māja kā latviskās dzīvesziņas simbols. Latvietis un viensēta: tautas raksturs, pasaules uzskats un skaistuma sapratne; 2) Māja latviešu valodā un dabas ainavā; 3) Viensētu likteņi 20. gadsimtā un mūsdienas. Semināru vadīs Latvijas kultūras un baznīcas vēstures docents Latvijas Kristīgajā akadēmijā, mag.theol. Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 10. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu:kursi@kra.lv

Seminārs “PAREIZTICĪBAS PIRMIE SOĻI VIDZEMĒ 19.GS. VIDŪ: KO MĒS ZINĀM?”.

Ceturtdien, 1. JŪNIJĀ, 18.00-21.00.

Tēmas: 1) Latviešu stāvoklis pēc dzimtbūšanas atcelšanas 19. gs. pirmajā pusē; 2) Avoti – vācu un krievu; 3) Hernhūtes noriets Vidzemē un jaunu ceļu meklējumi garīgai dzīvei; 4) Dāvids Balodis – Madlienas hernhūtietis: portrets; 5) “Siltās zemes kustība” un ekonomiskā situācija Vidzemē; 6) Latviešu pareizticīgo draudzes izveidošanās Rīgā un masu kustība Vidzemē. Semināru vadīs Latvijas kultūras un baznīcas vēstures docents Latvijas Kristīgajā akadēmijā, mag.theol. Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 10. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

 

PSIHOLOĢISKO UN DVĒSELES PATOLOĢIJU ZINĀŠANU CIKLS

Cikls APZIŅAS PATOLOĢIJAS KĀ JAUNIEŠU UN PIEAUGUŠO UZVEDĪBAS UN EMOCIONĀLO TRAUCĒJUMU PAMATFAKTORI SASKARSMĒ. (24 stundas)

Semināru cikls praktiskā veidā atbild uz jautājumu – Kā pazīt apziņas patoloģijas, to ietekmi profesionālajā darbībā un kā tās pārvarēt saskarsmes procesā? Seminārs adresēts pedagogiem, vecākiem, audžuvecākiem, kā arī karitatīvajiem un sociālajiem darbiniekiem – visiem, kas strādā, izglīto, audzina bērnus un jauniešus. Semināra vadītāja doc., supervizore Dace Dolace, sīkāk par semināra saturu un norisi varat jautāt pa e-pastu kursi@kra.lv

1. seminārs. Apziņas patoloģiju ķermeniskās formas! 

Sestdien, 22. aprīlī, 10.00-17.00.

Tēmas: Nesātība, mantkārība, traumēta seksualitāte. Dvēseles patoloģiju pārvarēšana. (8 stundas.) Cena par atsevišķu semināru: EUR 20.00. Noslēgumā apliecība.

2. seminārs. Apziņas patoloģiju psihiskās formas.

Piektdien, 12. maijā, 10.00-13.30.

Tēmas: Dusmas, agresivitāte, skumjas, depresivitāte. Dvēseles patoloģiju pārvarēšana. (8 stundas, iekļaujot materiālus patstāvīgam darbam.) Cena par atsevišķu semināru: EUR 20.00. Noslēgumā apliecība.

3. seminārs. Apziņas patoloģiju garīgās formas.

Piektdien, 19. maijā, 10.00-13.30.

Tēmas: Godkāre, lepnība. Dvēseles patoloģiju pārvarēšana. (8 stundas, iekļaujot materiālus patstāvīgam darbam.) Cena par atsevišķu semināru: EUR 20.00. Noslēgumā apliecība.

Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

 

Cikls PSIHOLOĢISKĀS UN DVĒSELES PATOLOĢIJU ZINĀŠANAS PROFESIONĀLAJĀ DARBĪBĀ

Ceturtdien, 18. maijā, 10.00-16.00.

Seminārs. Pārdzīvojums. Apziņas patoloģijas kā dvēseles saslimšana: Baznīcas iespējas to dziedināšanā. Rijības patoloģija. Rijības psiholoģiskās izpausmes – nesātība ēšanā, gardēdība, atkarības. Kā to dziedināt? Kāpēc diētas nepalīdz? Saistība starp rijību un seksualitātes patoloģiju. Semināra lektori: prof., Dr. Skaidrīte Gūtmane, supervizore, Mag. theol. Dace Dolace (8 stundas).

Maksa – EUR 25.00. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

 

PEDAGOGIEM un AUDZINĀTĀJIEM

Cikls BĒRNU/ PUSAUDŽU/ JAUNIEŠU KRĪZES UN TO NOVĒRŠANA.

Seminārs MORĀLES DILEMMAS UN TIKUMISKĀS AUDZINĀŠANAS INTEGRATĪVĀ STRATĒĢIJA (8 stundas).

Piektdien, 12. maijā, 10.00-16.00.

Tēmas: Morālās/ tikumiskās apziņas veidošanās. Ideāla un izvēles problēma: „vajadzēt-varēt.” Vērtību konflikts starp personisko pārliecību un grupas/ sociālo viedokli pusaudžu vecumā; gadījumu analīze. Ētikas un morāles krīze kā cilvēka identitātes problēma. Sirds un sirdsapziņa personības struktūrā.  Semināra lektore: LKrA rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane; supervizore, Mag. theol. Dace Dolace

Maksa – EUR 25.00. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs DROŠĪBAS ASPEKTI BĒRNU AUDZINĀŠANĀ PEDAGOĢISKAJĀ JOMĀ STRĀDĀJOŠIEMpedagogiem, auklītēm, audzinātājiem bērnu namos un bērnu dārzos, vecākiem!

Piektdien, 19. maijā, 10.00-16.00.

Tēmas – Bērna tiesiskā aizsardzība. Drošības jautājumi bērna aprūpē. Vides pielāgošana bērna drošai attīstībai – aktualitātes. Bērna garīgā drošība ģimenē un tās nosacījumi (8 stundas). Semināra lektori: darba aizsardzības un drošības speciāliste Eleonora Mārciņa & supervizore, konsultante Dace Dolace.

Maksa – EUR 25.00. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

 

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60; 29 338 605) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies (-usies), bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).

Semināri notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.
NB!
 Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

LKrA piedāvā apgūt arī IZM licencētas profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas:

Nr.
p.k.
Programmas nosaukums Programmas veids Programmas apjoms stundās/minimālais mācību ilgums Maksa (EUR) Izglītību apliecinošs dokuments
Kopā
1. Karitatīvais sociālais darbs ar bērniem un pusaudžiem Profesionālās pilnveides izglītības programma 400 st. / 3 mēn. 257,14 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
2. Karitatīvais sociālais darbs ar marginālajām un atkarīgajām personām Profesionālās pilnveides izglītības programma 800 st. / 6 mēn. 514,28 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
3. Konfliktu risināšanas psiholoģija apsardzes profesionālajā darbībā Profesionālās pilnveides izglītības programma 280 st. / 2 mēn. 171,42 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
4. Asistents personām ar invaliditāti Profesionālās tālākizglītības programma 960 st. / 7 mēn. 600,00 IZM izdota profesionālās kvalifikācijas apliecība par iegūto 3.profesionālo  kvalifikāciju
5. Karitatīvā supervizora darbība (uzņem tos, kam ir augstākā – bakalaura līmeņa – izglītība humanitārajā, sociālajā vai veselības aprūpes jomā) Profesionālās pilnveides izglītības programma 1560 st. / 1 studiju gads 1071,42 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
6. Bērna aprūpes pamati Profesionālās pilnveides izglītības programma 40 st. / 1 – 2 mēneši 110 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Pieteikšanās kārtība uz profesionālās pilnveides programmām:

 1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (677 533 60; 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Neskaidrību gadījumos zvaniet!

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.

 

 • TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:
 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Asoc.prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Asoc.prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docente, supervizore, Mag.theol. D.Dolace,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektors, soc.zin.doktorants, Mag.theol. V.Dolacis,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.