Profesionālās pilnveides un inovāciju kursi

 

Latvijas simtgadei veltītie INOVĀCIJU KURSI profesionālai pilnveidei un tālākizglītībai

Aicināti sociālo un palīdzošo profesiju speciālisti, pedagogi, mediķi, juristi – ikviens, kas grib iegūt garīgu izpratni par moderno cilvēku un Eiropas sabiedrību.

Kursi notiek LKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60; 29 338 605) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis Valters Dolacis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies, bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60; 29 338 605).

NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

 

JAUNUMI!

DOKTORANTŪRAS SKOLA – domāta tiem sociālajiem darbiniekiem vai sociālo jomu speciālistiem, kuri grib sagatavoties startam studijām sociālā darba doktorantūras  konsorcijā (LKrA, Klaipēdas universitāte, Laplandes universitāte ) 2019. g. 16. aprīlī. Doktorantūras sagatavošanas skolas ilgums – 2 mēneši. Plānotais sākums – 2019. gada 1. februāris. Plānotais pieteikuma iesniegšanas datums – 2019. g. 16. aprīlis (Laplandes universitāte). Mācībspēki – doktorantūras skolu vadīs mācībspēki no Klaipēdas universitātes un Laplandes universitātes.

Vietu skaits ierobežots! Sīkāka informācija pa telefonu 29266532, vai nosūtot motivācijas vēstuli: rektore@kra.lv

 

KURSU PROGRAMMA 2018.-2019. GADAM

1) INOVĀCIJU KURSI sociālajiem darbiniekiem un karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem.

Tie atvieglos reālās grūtības darbā ar klientiem, apgūstot atbilstošus modernus zināšanu instrumentus – virzība no problēmcentrētā sociālā darba uz antropoloģiski centrēto sociālo darbu.

2) MEISTARĪBAS KLASES PEDAGOGIEM – modernajā skolu darbā, kur turpmāk dominēs kompetencēs balstīta izglītība; efektīgā darbā ar dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem.

3) HUMANITĀRO ZINĀŠANU KURSI

 • Šogad tie būs fokusēti uz Eiropas kultūras kristīgo pamatu izpratni un kristietības transformācijām šodienā.
 • Mākslas kursi – tēls un attēls: sakrālās mākslas jautājumi, praktiski – ikonogrāfija, kaligrāfija, altārglezniecība.

INOVĀCIJU KURSI SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM

Semināru cikls KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS AR CILVĒKA APZIŅAS PATOLOĢIJĀM

 • Pa dienu – 15. februāris, 1., 15., 29. marts, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00
 • Pa dienu – 19., 21. marts, 9., 11. aprīlis, 21., 23. maijs, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 100

Semināru cikls praktiskā veidā atbild uz jautājumu – Kā pazīt apziņas patoloģijas, to ietekmi profesionālajā darbībā un kā tās pārvarēt saskarsmes procesā? Seminārs adresēts pedagogiem, vecākiem, audžuvecākiem, kā arī karitatīvajiem un sociālajiem darbiniekiem – visiem, kas strādā ar pieaugušajiem, vai izglīto, audzina bērnus un jauniešus.
Tēmas: Apziņas patoloģiju ķermeniskās formas, psihiskās formas (dusmas, agresivitāte, skumjas, depresivitāte), garīgās formas (godkāre, lepnība). Dvēseles patoloģiju pārvarēšana. Semināru vadīs LKrA docente, supervizore Dace Dolace. Iespējams pieteikties uz atsevišķu nodarbību! Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls SOCIĀLĀS INSTITŪCIJAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

19., 20., 21. februārī, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00

Unikāla iespēja noklausīties ilggadējas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājas Aijas Barčas lekcijas par to, kāds ir stāvoklis sociālo pakalpojumu jomā Latvijā un kāpēc sociālo pakalpojumu jomā vēl daudz darāmā.

Semināru vada docente, LKrA Goda doktore Aija Barča. Noslēgumā apliecība. Iespējams pieteikties uz atsevišķu nodarbību! Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs INOVATĪVAS FORMAS un METODES KOMUNIKĀCIJĀ AR KLIENTU ciklā “Aktuālās kompetences darbā ar cilvēku”

Sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, audzinātājiem!

Piektdien, 22. februārī, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: Padomdošanas metožu lietojums gadījuma risināšanā. Konsultēšanas un refleksijas metodes kā instruments cilvēka (audzēkņa, klienta, darbinieka) personības identitātes veidošanā. Praktikums padomdošanas metodēs. Atšķirīgas komunikācijas prasmes ar vīriešiem un sievietēm darba situācijās. Kāpēc nedrīkst lietot tās pašas komunikācijas metodes ar vīriešiem un sievietēm? Kāda loma ir sarunas ontoloģiskajai kvalitātei? Kā padomdošana atraisa komunikāciju ar cilvēku? Kādā veidā sievietēs un vīriešos ir iespējams atraisīt “sociālo instinktu”? (8 stundas). Semināra lektore: LKrA docente, supervizore & teoloģe Dace Dolace; LKrA rektore, pedagoģijas profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pae e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs KRĪZES INTERVENCE DARBĀ AR CILVĒKIEM KRĪZES SITUĀCIJĀS – Attiecību krīzes

Piektdien, 1. martā, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: Attiecību krīzes – zaudējumi attiecībās: kā saprast krīzes garīgos, psiholoģiskos un fiziskos cēloņus. Attiecību krīzes pamats – sievietes un vīrieša sociālo “instinktu” nepārzināšana.  Sociālo “instinktu” nepārzināšana – sievietes un vīrieša identitātes zuduma pamats. Krīžu pārvarēšanas stratēģija – nepieciešamās metodes un kompetences palīdzošo profesiju speciālistiem dzīves krīžu pārvarēšanā. Palīdzošās intervences iespējas un robežas darbā ar cilvēku. (8 stundas.) Semināru vadīs  LKrA rektore, pedagoģijas profesore Skaidrīte Gūtmane, un LKrA docente, Mag.theol., supervizore Dace Dolace. Maksa – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pae e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls BIZNESA KONCEPCIJAS UN PRASMES SOCIĀLAJĀ SEKTORĀ

Piektdienu vakaros – 1., 15. marts, 12. aprīlis, plkst. 18.00-21.00/ Maksa – EUR 80.00

Kursa gaitā uzzināsiet, kā organizēt sociālo uzņēmumu. Vairāki cilvēki, kas klausījušies šo kursu, veiksmīgi uzsākuši sociālo uzņēmumu! Semināru ciklu vadīs LKrA docents, maģistrs un uzņēmējs Aivars Lasmanis. Iespējams pieteikties uz atsevišķu nodarbību! Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls AKSIOLOĢIJA SOCIĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS KONTEKSTOS

Piektdienās – 1., 15., 29. martā, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

Tēmas: Kurss iemāca cilvēkiem pamatnosacījumus veiksmīgam dialogam ar otru cilvēku. Aksioloģija kā mācība par vērtībām atvērs iespējas uzzināt, kas ir jēga un bezjēga sociālajā komunikācijā. Kādi loģikas likumi jāievēro, lai komunikācija būtu efektīga? Kādā veidā jāpārzina dzimumu un “sociālie” instinkti, lai veiksmīgi komunicētu ar vīrieti un sievieti? Semināru vadīs Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls Aktuālās kompetences sociālā darba procesā – darbā ar cilvēku!”

Maksa par 2 cikla semināriem – EUR 55.00. Iespējams pieteikties uz atsevišķu semināru!

1. seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. I daļa.

Piektdien, 8. martā, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: 1) Kas ir naratīvs un kas to veido, 2) Cilvēks “pats” un viņa iedomas par sevi, 3) Kas ir “dominējošais diskurss”? 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu dzīvi, 5) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis DišlersMaksa par atsevišķu semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

2. seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. II daļa.

Piektdien, 22. martā, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: 1) Naratīva terapijas lietošana: eksternalizācija, internalizācija un problēmas definēšana. 2) Naratīvā metafora. Dekonstrukcija. Unikālās epizodes un kritiskie punkti. 3) Terapeita pozīcija un alternatīvā naratīva konstruēšana. 4) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis Dišlers. Maksa par atsevišķu semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Aktuāli! PRAKTISKS SEMINĀRS SOCIĀLAJĀ DARBĀ AR CILVĒKIEM AR PSIHISKIEM TRAUCĒJUMIEM

Piektdien, 15. martā, plkst. 10.00-16.00

Kāpēc dvēsele nav psiholoģiski slima un kas ir psiholoģiskie traucējumi? Uzzināsiet, ko par to domā ārsts-psihiatrs un kā psiholoģiski slimības jāuztver kā relatīvas attieksmē pret veselo cilvēku. Ko nozīmē psiholoģiski vesels cilvēks? Kādas ir “veselo cilvēku” dvēseles patoloģijas un kāpēc psihiski saslimušajiem tādas nepiemīt?

Tēmas: Saskarsme ar cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem darba vidē: – cilvēka raksturojums, darbinieka psihohigiēna. Gadījumu praktikumi. Psihisko saslimšanu specifika un palīdzības iespējas. Pašizziņas tests: savstarpības principa prakse attiecībās ar cilvēku ar traucējumiem – primārās un sekundārās savstarpības analīze. (8 stundas.) Semināru vadīs ārste psihiatre Inga Grīnfelde, un LKrA docente, Mag.theol., supervizore Dace Dolace. Maksa – EUR 40.00. Cenā iekļauti izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA SOCIĀLĀ DARBA KONTEKSTĀ

Otrdienās – 19. martā, 9. aprīlī, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

Kādi ir sociālo uzņēmumu pamati un avoti? Kāpēc sociālā uzņēmējdarbība ir efektīva sociālās labklājības jomā? Ko dod teoloģiskās un antropoloģiskās zināšanas sociālajā uzņēmējdarbībā? Kāpēc sociālie uzņēmumi attīstās kā sociālā darba formas Eiropā un pasaulē? Semināru vada LKrA docents Guntis Dišlers. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls BAZNĪCAS DOKTRĪNU INTEGRĀCIJA SOCIĀLAJĀ VIDĒ

Pa dienu – 20. marts, 10. aprīlis, 22. maijs, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00

Kāda ir Baznīcas sociālās aktivitātes seja? Kāpēc sociālie un garīgie aspekti ir efektīgi, ja ir savstarpēji integrēti? Kas ir integrāla Baznīcas izpausme vērstībā uz sociālo jomu? LKrA lektors, teoloģijas maģistrs Valters Dolacis. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs PROFESIONĀĻA PERSONĪBAS GARĪGĀ HIGIĒNA

Piektdien, 29. martā, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: Kāpēc pret otru cilvēku nedrīkst būt vienaldzīgs, lai nepazaudētu Dieva svētības enerģiju? Kāpēc otrs cilvēks un bērns nedrīkst būt “klients”? Kādam ir jābūt profesionāļa garīgās dzīves un psiholoģisko izpausmju kritērijiem? Izdegšana kā profesionālās identitātes krīzes fenomens.  Kāpēc garīgi spēcīgi cilvēki neizdeg? Kā strādāt ar lielu slodzi un neizdegt? Kā attīstīt sirds gudrību un intuīciju, kas nepieciešama darbā ar cilvēkiem sociālajā jomā un audzēkņiem – profesionāļa personības garīgā dzīve un darbs ar sevi kā nepieciešams darba instruments. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docente, Mag.theol., supervizore Dace Dolace; LKrA rektore, pedagoģijas profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs KOGNITĪVI BIHEIVIORĀLĀ PIEEJA SOCIĀLAJĀ DARBĀ UN PEDAGOĢIJĀ

Ciklā: Aktuālās kompetences sociālā darba procesā – darbā ar cilvēku!

Piektdien, 5. aprīlī, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Kognitīvi biheiviorālās metodes vēsture. Apzināšanās un rīcība. Kā apzināties to, kas nepieciešams izejai no krīzes? Semināru vadīs LKrA docents Guntis Dišlers. Maksa – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls ATKARĪBU TEORIJAS

Vakaros – 15., 23. aprīlis, 27. maijs, plkst. 18.00-21.00 (kopā 12 stundas) / Maksa – EUR 80.00

Kāpēc cilvēks nav pašpietiekams? Kāpēc atkarības ir norma un nenormālība vienlaikus? Kā rīkoties attiecību, alkohola, spēļu atkarībās? Semināru vada LKrA docente, supervizore Dace Dolace. Iespējams pieteikties uz atsevišķu nodarbību! Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs DARBS AR KLIENTA APZIŅAS UN GRIBAS PATOLOĢIJĀM

Piektdien, 3, maijā, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Tēmas: Kā izprast klienta prāta “verdzības” formas un kā palīdzēt, virzot dvēseles spēkus uz sociālu aktivitāti. Sociālie un garīgie ieteikumi efektīvam rezultātam. Maksa – EUR 30.00. Semināru vadīs Dr.philol., pedagoģijas profesore Skaidrīte Gūtmane. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Jaunums! Praktisks apmācību seminārs jaunajiem vecākiem HENDLINGS JEB MAZUĻA PAREIZA IKDIENAS APRŪPE.

Tiek gaidīti vecāki ar mazuļiem, kā arī vecāki gaidībās un citi interesenti! 

Jūrmalā – Piektdien, 17. maijā, plkst. 11.00-13.00

Noskaidrosim, kādas ir jaundzimušā anatomiskās pamatīpatnības, kā mūsu ikdienas darbības ietekmē bērna attīstību, ķermeņa sajūtu un kopā būšanu ar vecākiem. Praktiski mēģināsim mazuļus nēsāt, pacelt, nolikt, nomainīt autiņus un citas nodarbības.

Praktisko apmācības semināru vada Evita Žvagiņa-Jākobsone, sertificēta zīdīšanas un bērnu nēsāšanas konsultante. Maksa – EUR 30.00. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv Seminārs notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Vienības prospektā 23, Jūrmalā, Bulduros.

PLĀNOTIE SEMINĀRI (kursu datumi tiks paziņoti drīzumā):

 • Inovācijas darbā ar vardarbīgu klientu – kā risināt vardarbības problēmas ģimenē.
 • Eiropas sociālo tiesību pīlārs un tā ietekme sociālā darba praksē Latvijā.
 • Antropoloģiskās krīzes iespaids uz profesionālo darbu ar manipulatīvu klientu.
 • Cilvēka identitāte, instrumentalizācija un iniciācija: kāpēc tas šodien ir kļuvis svarīgi darbā ar klientu?

 

INOVĀCIJAS SKOLU DARBĀ

Seminārs DARBS AR BĒRNA APZIŅU AUDZINĀŠANAS KONTEKSTĀ

Piektdien, 12. aprīlī, plkst. 11.00-15.30 (6 stundas)

Tēmas: Pusaudzis – vēl bērns un gandrīz pieaugušais. Kā pareizi saprast pusaudžu garīgās, psiholoģiskās, fiziskās vajadzības. Kā izturēties pret meiteni pusaudzi un zēnu pusaudzi? Kā vecākiem uzvarēt sevī bailes par nākotni? Kā rīkoties efektīgi konfliktu situācijās? Kas ir iedomas un kāpēc tās ir bīstamas bērnībā un pusaudža vecumā? Kā palīdzēt bērnam izvairīties no kaislību apļa? Kā efektīgi rīkoties, audzinot bērnu ģimenē un skolā. (6 stundas.). Semināru vadīs Dr.philol., pedagoģijas profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs MĪLESTĪBAS UN SEKSUALITĀTES DEFORMĀCIJA JAUNIEŠU DZIMUMAUDZINĀŠANĀ UN TĀS RISINĀJUMI

Ceturtdien, 18. aprīlī, plkst. 11.00-16.30 (8 stundas)

Tēmas: Mīlestības attiecību pieredze jauniešu vidū. Pusaudžu seksualitāte. Intimitāte un seksualitāte. Vecāku un ģimenes loma seksualitātes izglītošanā attiecībā uz meitenēm un zēniem. Masu kultūra par seksualitāti. Elegances kultūra par seksualitāti. (8 stundas.) Semināru vada LKrA lektors, mag.theol. Valters Dolacis, kas apguvis laulību psiholoģiju pie sertificēta laulību psiholoģijas speciālista Volfganga Vāgnera (IGNIS Kristīgās psiholoģijas akadēmija, Vācija). Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

PLĀNOTIE SEMINĀRI NĀKAMAJOS MĒNEŠOS (kursu datumi tiks paziņoti drīzumā):

 • Bērns un zināšanas. Kompetences un zināšanas: kā profesionāli rīkoties un kādi risinājumi būtu pareizi, respektējot bērnības fenomenu skolu darbā.
 • Pusaudža problēmas no garīga skatu punkta: kā praksē realizēt uzticēšanās pedagoģisko paradigmu.
 • Cilvēka pašidentitāte kā īpašs skolu pedagogu meistarības uzdevums un šīs problēmas svarīgums tā saucamajā “kompetenču izglītībā”.
 • Hierarhijas audzināšana un bērna tiesības – abu robežas, ko respektēt un ko noraidīt.
 • Kas ir bērna personība? Kas ir “personība”, nevis indivīds vai persona. Kādi ir audzināšanas pamatnosacījumi attiecībā uz personības audzināšanu.
 • Antropoloģiskās krīzes iespaids uz pedagoģisko praksi darba ar moderno, interneta atkarīgo pusaudzi. Kādā veidā iegūt uzticēšanos un izvest no “verdzības” internetā?

 

HUMANITĀRO ZINĀŠANU KURSI

Sakrālā māksla – zināšanu bagātināšanai un sevis izglītošanai

BAZNĪCAS MĀKSLA PRAKTISKI

Iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās IKONOGRĀFIJĀ Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Nodarbības vada profesionāli diplomēti ikonogrāfi: Alevtīna Ērgle – ikonogrāfe ar ilggadēju pieredzi ikonu gleznošanā Jeruzālemē, diplomēta ikonogrāfe Karina Tambovska, un diplomēta ikonu restaurācijas speciāliste, ikonogrāfe Agnese Vasiļevska. Darbs plānots tā, lai katrs dalībnieks apgūtu ikonas uzgleznošanas pamatzināšanas, neatkarīgi no iepriekšējām prasmēm. Aicināts ikviens interesents! Ikonogrāfijas nodarbības notiek regulāri divos režīmos:

1) Regulāri katru CETURTDIENU visa semestra garumā līdz 2019. g. februārim. Kursus vada ikonogrāfe Alevtīna Ērgle, Karina Tambovska.

Nodarbības no 17. februāra. Plkst. 10.00-17.00. EUR 30.00 – par vienu nodarbību dienu.

2) Nodarbības SESTDIENĀS – divas nodarbību dienas mēnesī ik pēc divām nedēļām. Kursus vada ikonogrāfe Agnese Vasiļevska.

Nodarbības: 2., 16. februāris, 2., 16., 30. marts, 13. aprīlis, 11., 25. maijs. Plkst. 10.00-17.00. EUR 50.00 – par vienu nodarbību dienu.

Semināru cikls REDEMPTĪVĀ TEOLOĢIJA

Trešdienās – 20. februāris, 20. marts, 10. aprīlis, 22. maijs, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

Redemptīvā teoloģija sniedz zināšanas par klasiskajām pagānisma formām kā kultūras izpausmēm un to dialogu ar kristietību, kā arī par Dieva atklāšanos cilvēkiem pirms Kristus nākšanas pasaulē. Semināru vadīs Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane. Noslēgumā apliecība. Iespējams pieteikties uz atsevišķu nodarbību. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs IKONU GODINĀŠANA – tās vēsture, būtība un prakse mūsdienās

Piektdien, 15. martā, plkst. 10.00-14.00

Tēmas: AIkonu godināšana – kāpēc to dara pareizticīgie un nedara luterāņi? Ieskats ikonu godināšanas vēsturē un būtībā. Baznīcas tēva Damaskas Jāņa uzskati. Ikonu apkarošanas herēze (9. gs.) un kāpēc tā ir herēze vēl šodien. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA teoloģijas un mākslas docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 25.00. Noslēgumā apliecība.

Semināru cikls ORTODOKSĀLĀ ĒTIKA

Vakaros – 28. marts, 4., 8., 18., 29. aprīlis, 20., 30. maijs, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 120.00

Aizraujošs kurss, ko vada Pareizticīgās Baznīcas priesteris. Ar ko tieši ētika atšķiras no morāles? Kādi ir ētikas likumi, kurus nekad nedrīkst pārkāpt dažādās dzīves situācijās. Kā jānotiek pareizai izvēlei, lai nepazaudētu cilvēka seju un Dieva svētību? Tā saucamie “grūtie” jautājumi kristieša dzīvē. Šos jautājumus palīdzēs risināt iemīļots Pareizticīgās baznīcas priesteris, teoloģijas maģistrs Jānis Dravants, kas konsultē cilvēkus ētiskajās dilemmās jau 25 gadus. Iespējams pieteikties uz atsevišķu nodarbību. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

PLĀNOTIE SEMINĀRI (kursu datumi tiks paziņoti drīzumā):

 • Kas ir liturģiskā māksla?
 • Kā saprast Baznīcas mākslu?
 • Simboli kristīgajā sakrālajā mākslā

 

Semināri notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.
NB!
 Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

LKrA piedāvā apgūt arī IZM licencētas profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas:

Nr.
p.k.
Programmas nosaukums Programmas veids Programmas apjoms stundās/minimālais mācību ilgums Maksa (EUR) Izglītību apliecinošs dokuments
Kopā
1. Karitatīvais sociālais darbs ar bērniem un pusaudžiem Profesionālās pilnveides izglītības programma 400 st. / 3 mēn. 257,14 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
2. Karitatīvais sociālais darbs ar marginālajām un atkarīgajām personām Profesionālās pilnveides izglītības programma 800 st. / 6 mēn. 514,28 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
3. Konfliktu risināšanas psiholoģija apsardzes profesionālajā darbībā Profesionālās pilnveides izglītības programma 280 st. / 2 mēn. 171,42 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
4. Asistents personām ar invaliditāti Profesionālās tālākizglītības programma 960 st. / 7 mēn. 600,00 IZM izdota profesionālās kvalifikācijas apliecība par iegūto 3.profesionālo  kvalifikāciju
5. Karitatīvā supervizora darbība (uzņem tos, kam ir augstākā – bakalaura līmeņa – izglītība humanitārajā, sociālajā vai veselības aprūpes jomā) Profesionālās pilnveides izglītības programma 1560 st. / 1 studiju gads 1071,42 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
6. Bērna aprūpes pamati Profesionālās pilnveides izglītības programma 40 st. / 1 – 2 mēneši 110 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Pieteikšanās kārtība uz profesionālās pilnveides programmām:

 1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (677 533 60; 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Neskaidrību gadījumos zvaniet!

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:

 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docente, starptautiski sertificēta supervizore, Mag.theol. D.Dolace,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektors, soc.zin.doktorants, Mag.theol. V.Dolacis,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.