Profesionālās pilnveides un inovāciju kursi

 

Latvijas simtgadei veltītie INOVĀCIJU KURSI profesionālai pilnveidei un tālākizglītībai

Aicināti sociālo un palīdzošo profesiju speciālisti, pedagogi, mediķi, juristi – ikviens, kas grib iegūt garīgu izpratni par moderno cilvēku un Eiropas sabiedrību.

Kursi notiek LKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60; 29 338 605) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis Valters Dolacis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies, bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60; 29 338 605).

NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

 

PRINCIPIĀLI JAUNUMI!

Pieteikšanās sākusies! DOKTORANTŪRAS SKOLA – domāta tiem sociālajiem darbiniekiem vai sociālo jomu speciālistiem, kuri grib sagatavoties startam studijām sociālā darba doktorantūras  konsorcijā (LKrA, Klaipēdas universitāte, Laplandes universitāte ) 2019. g. 16. aprīlī. Doktorantūras sagatavošanas skolas ilgums – 2 mēneši. Plānotais sākums – 2019. gada 1. februāris. Plānotais pieteikuma iesniegšanas datums – 2019. g. 16. aprīlis (Laplandes universitāte). Mācībspēki – doktorantūras skolu vadīs mācībspēki no Klaipēdas universitātes un Laplandes universitātes.

Vietu skaits ierobežots! Sīkāka informācija pa telefonu 29266532, vai nosūtot motivācijas vēstuli: rektore@kra.lv

Aktuāli! Atjaunota informācija par KALIGRĀFIJAS SKOLU mēneša garumā – ar 2019. gada 4. februāri (līdz 2. martam). Nodarbības pirmdienā, otrdienā, ceturtdienā no plkst. 18.00 līdz 21.00, un sestdienā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Skolu vadīs Eiropā pazīstams kaligrāfijas mākslinieks Georgs van Durtanoskis, LKrA goda doktors. Kaligrāfijas skola īpaši adresēta cilvēkiem ar depresīvām nosliecēm. Skola uzņem 12 cilvēkus.
Maksa par skolu - EUR 500. Avansa maksājums kā reģistrācija Kaligrāfijas skolā - EUR 200 (līdz 1. februārim).
Sīkāka informācija pa telefonu 29338650 (Valters Dolacis), vai pa e-pastu: rektore@kra.lv

AUKLĪŠU SKOLA – kurā var iegūt Izglītības un zinātnes ministrijas apliecību, lai reģistrētos Auklīšu reģistrā un varētu saņemt vietējās pašvaldības atbalstu bērnu auklēšanā. Auklīšu skolā apgūst tādas tēmas kā bērna vecumposmu attīstība, bērna uzturs un ēdināšana, bērna tiesiskā aizsardzība un drošības jautājumi aprūpē, bērna aprūpētāja attiecības ar bērna vecākiem un ģimeni, kā arī praktisku apmācību Pirmās palīdzības sniegšanā bērnam. Notiek uzņemšana! Tuvākās nodarbības 2019. g. 12., 19., 26. janvārī, iegūstot apliecību! Kursu aprakstu skat. zemāk.

Sīkāka informācija pa telefonu 29338605, vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Vēl variet pagūt pieteikties uz PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS SKOLU palīdzošajās profesijās. Nodarbības plānotas novembra nogalē, decembra sākumā un janvāra nogalē. Galvenais fokuss uz antropoloģiski centrētu klienta izpratni, un ētika prasmīgu lietojumu profesionālajā vidē. Pirmā nodarbība 30. novembrī (skat. zemāk).

Sīkāka informācija pa telefonu 29338605, vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

 

2019. gada sākumā! Auklīšu skolas ietvaros iespēja pieteikties uz AUKLĪŠU KURSIEM – mācībām licencētā un akreditētā profesionālās pilnveides programmā BĒRNA APRŪPES PAMATI (40 stundas), ietverot arī pirmās palīdzības apmācību bērnam.

Nodarbības tiek plānotas maija SESTDIENĀS2019. g. 12., 19., 26. janvārī, plkst. 10.00-17.00, Latvijas Kristīgajā akadēmijā - Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23. MAKSA – EUR 75.00. Pieteikšanās notiek līdz 10. janvārim – pa tel.: 29 338 605; 677 533 60 vai uz e-pastu: kursi@kra.lv. Nokārtojot kursus un saņemot akadēmijā Izglītības un zinātnes ministrijas apliecību, valsts un vietējās pašvaldības sniedz finansiālu atbalstu katrai no bērnu auklīšu reģistrā ietvertajām auklēm (t.sk. omītēm! un citiem radiniekiem), kas uzņemsies bērnu pieskatīšanu mājās. Nokārtojot kursus un piereģistrējoties auklīšu reģistrā, ir iespēja atbalstu saņemt jau no FEBRUĀRA mēneša! Kursos ietvertās tēmas ir sekojošas:

 • Bērna vecumposmu attīstība (pirmsskolas vecums)
 • Bērna uzturs un ēdināšana
 • Bērna tiesiskā aizsardzība
 • Drošības jautājumi bērna aprūpē
 • Bērna aprūpētāja attiecības ar bērna vecākiem un ģimeni
 • Bērna brīvā laika pavadīšana
 • Pirmās palīdzības sniegšana bērnam

 

KURSU PROGRAMMA 2018.-2019. GADAM

1) INOVĀCIJU KURSI sociālajiem darbiniekiem un karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem.

Tie atvieglos reālās grūtības darbā ar klientiem, apgūstot atbilstošus modernus zināšanu instrumentus – virzība no problēmcentrētā sociālā darba uz antropoloģiski centrēto sociālo darbu.

2) MEISTARĪBAS KLASES PEDAGOGIEM – modernajā skolu darbā, kur turpmāk dominēs kompetencēs balstīta izglītība; efektīgā darbā ar dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem.

3) HUMANITĀRO ZINĀŠANU KURSI

 • Šogad tie būs fokusēti uz Eiropas kultūras kristīgo pamatu izpratni un kristietības transformācijām šodienā.
 • Mākslas kursi – tēls un attēls: sakrālās mākslas jautājumi, praktiski- ikonogrāfija, kaligrāfija, altārglezniecība.

KURSI DECEMBRĪ  & JANVĀRĪ

INOVĀCIJU KURSI SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM

Seminārs PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS PROBLEMĀTIKA PALĪDZOŠAJĀS PROFESIJĀS

Piektdien, 30. novembrī, plkst. 10.00-16.00

Tēmas:  Ētikas jēdziena izpratne profesionālajā vidē – tā krīze un risinājumi. Ētikas antropoloģiskais raksturs – darbinieka atbildība par savas personības pilnveidi. Ētiskās saskarsmes problēmas sociālajā darbā. Profesionālās ētikas praktikums. (8 stundas.) Semināru vadīs Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane, un LKrA docente, starptautiski sertificēta supervizore ar ilggadēju pieredzi Dace Dolace. Maksa – EUR 30.00. Cenā iekļauti izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pae e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA

Piektdien, 7. decembrī, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: 1 Naratīva terapijas lietošana: Eksternalizācija, internalizācija un problēmas definēšana. 2) Kas ir naratīvā metafora? Dekonstrukcija. Unikālās epizodes un kritiskie punkti. 3) Terapeita pozīcija un alternatīvā naratīva konstruēšana. 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu dzīvi, 5) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā (8 stundas). Semināru vadīs LKrA docents Guntis Dišlers. Maksa – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs DEPRESIJAS GARĪGIE CĒLOŅI UN PĀRVARĒŠANAS STRATĒĢIJA

Piektdien, 14. decembrī, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: Depresija medicīniskā skatījumā. Depresiju veidi, atšķirīgās pakāpes. Bērnu un pusaudžu depresijas pazīmes. Skumju transformācija depresijā tuvinieku zaudējuma/ krīzes gadījumā. Depresija kā grūtsirdības patoloģijas psihiskā forma – simptomi, izpausmes saskarsmē. Depresijas garīgie cēloņi un pārvarēšanas stratēģija. Palīdzības principi depresiju pārvarēšanā saskarsmes procesā. (8 stundas.) Semināru vadīs sertificēta ārste psihiatre Inga Grīnfelde, un Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa – EUR 30.00. Cenā iekļauti izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs PAMATKOMPETENCES DARBĀ AR SOCIĀLI IZSTUMTAJIEM CILVĒKIEM

Ceturtdien, 20. decembrī, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: Cieņa pret cilvēku un bezpajumtes cilvēka izpratne; Ko varam palīdzēt – praktiska apmācība. Saskarsme ar agresīvu klientu; konfliktu vadība. Garīgās higiēnas pamati (8 stundas). Semināru vadīs LKrA docente, starptautiski sertificēta supervizore ar ilggadēju pieredzi Dace Dolace. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls PĒTNIECĪBAS AKTUĀLĀS METODES TEOLOĢIJĀ UN SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS

Piektdienās, 4. un 18. janvārī, plkst. 14.00-17.15 (8 stundas)

Semināru vada Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa – EUR 60.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs MANIPULĀCIJU ŠIFRI UN RISINĀJUMI – KĀ STRĀDĀT AR MANIPULATĪVU KLIENTU (audzēkni, kolēģi, klientu)

Piektdien, 18. janvārī, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: Manipulāciju šifru pazīšana, sevis izpratne, saskarsmes korekcija, gudrība attiecībās ar manipulatoru. Meli un patiesība komunikācijā, kompetences iegūšana manipulatīvo shēmu atpazīšanā (8 stundas). Semināra lektori: LKrA docente, starptautiski sertificēta supervizore ar ilggadēju pieredzi Dace Dolace; starptautiski sertificēts biznesa treneris un mārketinga speciālists Ervīns Butkevičs. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

PRAKTISKS SEMINĀRS SOCIĀLAJĀ DARBĀ AR CILVĒKIEM AR PSIHISKIEM TRAUCĒJUMIEM

Piektdien, 25. janvārī, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: Saskarsme ar cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem darba vidē: – klienta raksturojums, darbinieka psihohigiēna. Gadījumu praktikumi. Psihisko saslimšanu specifika un palīdzības iespējas. Pašizziņas tests: savstarpības principa prakse attiecībās ar cilvēku ar traucējumiem – primārās un sekundārās savstarpības analīze. (8 stundas.) Semināru vadīs sertificēta ārste psihiatre Inga Grīnfelde, un LKrA docente, starptautiski sertificēta supervizore ar ilggadēju pieredzi Dace Dolace. Maksa par semināru – EUR 40.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs ANTROPOLOĢISKI CENTRĒTS SOCIĀLAIS DARBS

Piektdien, 25. janvārī, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Semināru vadīs Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane, un LKrA docente, starptautiski sertificēta supervizore ar ilggadēju pieredzi Dace Dolace. Maksa – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

PLĀNOTIE SEMINĀRI (kursu datumi tiks paziņoti drīzumā):

 • Inovācijas darbā ar vardarbīgu klientu – kā risināt vardarbības problēmas ģimenē.
 • Eiropas sociālo tiesību pīlārs un tā ietekme sociālā darba praksē Latvijā.
 • Antropoloģiskās krīzes iespaids uz profesionālo darbu ar manipulatīvu klientu.
 • Cilvēka identitāte, instrumentalizācija un iniciācija: kāpēc tas šodien ir kļuvis svarīgi darbā ar klientu?
 • Kā izprast klienta prāta “verdzības” formas un kā palīdzēt, virzot dvēseles spēkus uz sociālu aktivitāti. Sociālie un garīgie ieteikumi efektīvam rezultātam.

 

INOVĀCIJAS SKOLU DARBĀ

Seminārs PRĀTA MODRĪBA UN BĒRNA IZKLAIDĪBA ZINĀŠANU APGUVĒ

Piektdien, 11. janvārī, plkst. 11.00-15.30 (6 stundas)

Tēmas: Prāta modrība un bērna izklaidība zināšanu apguvē: kas un kā bērnam “nozog” prāta modrību. Kāpēc pazūd zinātkāre un tā vietā nāk ziņkārība? Kā pedagoģiski strādāt ar interneta atkarīgu bērnu? Semināru vadīs pedagoģijas profesore, Dr.philol. Skaidrīte Gūtmane, un LKrA docente, starptautiski sertificēta supervizore ar ilggadēju pieredzi Dace Dolace. Maksa – EUR 25.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs RADOŠAS AUDZINĀŠANAS PRAKSE

Piektdien, 1. februārī, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Tēmas: Radošas audzināšanas prakse – kā notiek bērna aicinājuma apzināšana, īstenošana un noturības veicināšana sadarbībā starp skolu un ģimeni. Semināru vadīs pedagoģijas profesore, Dr.philol. Skaidrīte Gūtmane, un LKrA docente, starptautiski sertificēta supervizore ar ilggadēju pieredzi Dace Dolace. Maksa – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Jaunums! Seminārs DZIMUMAUDZINĀŠANAS ĒTISKIE ARGUMENTI

Piektdien, 8. februārī, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Tēmas: Audzināšanas un izglītošanas pamati atbilstoši vecuma grupām. Alfrēda Kinsija antizinātniskie seksuālie eksperimenti ar jebkura vecuma bērniem un to analīze. Pusaudžu grūtniecība un seksuālās brīvības propaganda. Dzimumaudzināšanas ētiskie argumenti. Konsekvences audzināšanas un izglītošanas procesā. Semināru vadīs pedagoģijas profesore, Dr.philol. Skaidrīte Gūtmane, un LKrA docente, starptautiski sertificēta supervizore ar ilggadēju pieredzi Dace Dolace. Maksa – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

PLĀNOTIE SEMINĀRI NĀKAMAJOS MĒNEŠOS (kursu datumi tiks paziņoti drīzumā):

 • Bērns un zināšanas. Kompetences un zināšanas: kā profesionāli rīkoties un kādi risinājumi būtu pareizi, respektējot bērnības fenomenu skolu darbā.
 • Kas ir iedomas un kāpēc tās ir bīstamas bērnībā un pusaudža vecumā? Kādā veidā tās ievirza cilvēku kaislību aplī. Kā efektīgi rīkoties, audzinot bērnu ģimenē un skolā.
 • Pusaudža problēmas no garīga skatu punkta: kā praksē realizēt uzticēšanās pedagoģisko paradigmu.
 • Cilvēka pašidentitāte kā īpašs skolu pedagogu meistarības uzdevums un šīs problēmas svarīgums tā saucamajā “kompetenču izglītībā”.
 • Hierarhijas audzināšana un bērna tiesības – abu robežas, ko respektēt un ko noraidīt.
 • Kas ir bērna personība? Kas ir “personība”, nevis indivīds vai persona. Kādi ir audzināšanas pamatnosacījumi attiecībā uz personības audzināšanu.
 • Antropoloģiskās krīzes iespaids uz pedagoģisko praksi darba ar moderno, interneta atkarīgo pusaudzi. Kādā veidā iegūt uzticēšanos un izvest no “verdzības” internetā?

 

HUMANITĀRO ZINĀŠANU KURSI

Sakrālā māksla – zināšanu bagātināšanai un sevis izglītošanai

BAZNĪCAS MĀKSLA PRAKTISKI

Iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās IKONOGRĀFIJĀ Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Nodarbības vada profesionāli diplomēti ikonogrāfi: Alevtīna Ērgle – ikonogrāfe ar ilggadēju pieredzi ikonu gleznošanā Jeruzālemē, diplomēta ikonogrāfe Karina Tambovska, un diplomēta ikonu restaurācijas speciāliste, ikonogrāfe Agnese Vasiļevska. Darbs plānots tā, lai katrs dalībnieks apgūtu ikonas uzgleznošanas pamatzināšanas, neatkarīgi no iepriekšējām prasmēm. Aicināts ikviens interesents! Ikonogrāfijas nodarbības notiek regulāri divos režīmos:

1) Regulāri katru CETURTDIENU visa semestra garumā līdz 2019. g. februārim. Kursus vada ikonogrāfe Alevtīna Ērgle, Karina Tambovska.

Nodarbības: OKT.: 18., 25., NOV.: 1., 8., 15., 22., 29., DEC.: 6., 13., 20., JANV.: 3., 10., 17., 24., 31. Plkst. 10.00-17.00. EUR 30.00 – par vienu nodarbību dienu.

2) Nodarbības SESTDIENĀS – divas nodarbību dienas mēnesī ik pēc divām nedēļām. Kursus vada ikonogrāfs Agnese Vasiļevska.

Nodarbības: OKTOBRĪ: 20., NOVEMBRĪ: 3., 17., DECEMBRĪ: 1., 15., JANVĀRĪ: 5., 19. Plkst. 10.00-17.00. EUR 30.00 – par vienu nodarbību dienu.

Uzmanību! Pieteikšanās jau tagad! KALIGRĀFIJAS SKOLA! 

Skola sāksies ar 2019. gada 1. februāri un noritēs 3 mēnešus. Skolu vadīs Eiropā pazīstams kaligrāfijas mākslinieks Georgs van Durtanoskis, LKrA goda doktors. Kaligrāfijas skola īpaši adresēta cilvēkiem ar depresīvām nosliecēm. Skola uzņem 12 cilvēkus. Sīkāka informācija pa telefonu 29266532, vai pa e-pastu: rektore@kra.lv

Seminārs KĀ SAPRAST BAZNĪCAS MĀKSLU?

Piektdien, 14. decembrī, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: Attēla nozīme cilvēka attiecībās ar Dievu jūdu-kristiešu tradīcijā. Bibliskie pamati un Baznīcas noteikumi šajā jautājumā. Ieskats sakrālās mākslas vēsturē. Baznīcas mākslas daudzveidība. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA teoloģijas un mākslas docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība.

Seminārs SIMBOLI KRISTĪGAJĀ SAKRĀLAJĀ MĀKSLĀ

Piektdien, 18. janvārī, plkast. 10.00-16.00. Zināšanas sniedz dziļumredzi jebkuram mākslas jomas pārstāvim!

Tēmas: Simbola funkcijas un kanona nozīme sakrālajā mākslā. Tradīcija un mākslinieka radošums. Kristīgā tradīcija, tās saknes (Ēģipte, Tuvie Austrumi, Grieķija). Sakrālās mākslas tradīcijas – Rietumi un Austrumi. Galvenās sakrālās mākslas simbolu tematiskās grupas (cilvēciskais un dievišķais). Kanoniskie sižeti un mūsdienas, tradīcijas un inovācijas (dažu tipisku piemēru analīze) (8 stundas).  Semināru vadīs LKrA teoloģijas un mākslas docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība.

Seminārs KĀ UN KĀPĒC LATVIEŠI PĀRGĀJA UN PĀRIET PAREIZTICĪBĀ? – Vidzemes latvieši ģeopolotiskajās un ticības krustcelēs 19. gs. vidū

Piektdien, 11. janvārī, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: Stāvoklis pēc dzimtbūšanas atcelšanas: ieguvumi un zaudējumi. Vācu un krievu attiecības Vidzemē. Hernhūtieši un luteriskā baznīca. Saimnieciskie apstākļi 19.gs. 40-os gados. Ticības jautājumi un latvieši starp luterismu, hernhūti un pareizticību gadsimta vidū. Latviešu garīgās domāšanas krustceles 21. gadsimtā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība.

Uzmanību! Precizēti datumi!
Semināru cikls PAMATATTIECĪBU PSIHOLOĢIJA (LAULĪBU PSIHOLOĢIJA)

Trešdienu vakaros – 9., 16., 23., 30. janvārī, plkst. 18.00-21.00. Ir iespējams apmeklēt atsevišķu semināru – maksa EUR 20.00.

Tēmas: 1. Laulība kā sakraments. Laulības institūta veidošanās vēsture un tās desakramentalizācija. 2. Laulības antropoloģiskie aspekti Bībelē un tās bibliskās funkcijas. 3. Vīrieša un sievietes attiecību intimitāte. Mīlestība un seksualitāte. Šķīstības problēma laulībā. Bioētikas jautājumi. Uzticība. Piedošana. 4. Vīra un sievas attiecību dinamika ģimenē. Ģimenes veidošana. Laulātā partnera izvēle. Laulāto lomas un garīgie uzdevumi ģimenē. 5. Ģimene kā attiecību telpa bērna dzimšanai un audzināšanai: tēva un mātes loma. Ģimenes iekšējā hierarhija. Bērna ieņemšana, gaidīšana, dzimšana. Lūgšanu nozīme. Vecāku garīgās pilnvaras un autoritātes nosacījumi bērna audzināšanā. Vecāku “mīlestības anomālijas.” Aborti. Bezbērnu ģimenes. 6. Destruktīvu attiecību modeļi laulāto starpā. Lomu krīzes. Laulības pārkāpšana. Šķiršanās. Emocionālā vardarbība, emocionālā kontrole. Atkarība, līdzatkarība, tās pārvarēšana. 7. Ģimenes krīzes situāciju analīze – Problēmas risinājuma integratīva stratēģija. (12 stundas.) Semināru vada LKrA lektors, mag.theol. Valters Dolacis, kas apguvis laulību psiholoģiju pie sertificēta laulību psiholoģijas speciālista Volfganga Vāgnera (IGNIS Kristīgās psiholoģijas akadēmija, Vācija). Maksa par semināru – EUR 60.00. Noslēgumā apliecība.

PLĀNOTIE SEMINĀRI (kursu datumi tiks paziņoti drīzumā):

 • Kas ir liturģiskā māksla?
 • Ikonu godināšana – kāpēc to dara pareizticīgie un nedara luterāņi? Ieskats ikonu godināšanas vēsturē un būtībā. Baznīcas tēva Damaskas Jāņa uzskati. Ikonu apkarošanas herēze (9. gs.) un kāpēc tā ir herēze vēl šodien?

 

Semināri notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.
NB!
 Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

LKrA piedāvā apgūt arī IZM licencētas profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas:

Nr.
p.k.
Programmas nosaukumsProgrammas veidsProgrammas apjoms stundās/minimālais mācību ilgumsMaksa (EUR)Izglītību apliecinošs dokuments
Kopā
1.Karitatīvais sociālais darbs ar bērniem un pusaudžiemProfesionālās pilnveides izglītības programma400 st. / 3 mēn.257,14IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
2.Karitatīvais sociālais darbs ar marginālajām un atkarīgajām personāmProfesionālās pilnveides izglītības programma800 st. / 6 mēn.514,28IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
3.Konfliktu risināšanas psiholoģija apsardzes profesionālajā darbībāProfesionālās pilnveides izglītības programma280 st. / 2 mēn.171,42IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
4.Asistents personām ar invaliditātiProfesionālās tālākizglītības programma960 st. / 7 mēn.600,00IZM izdota profesionālās kvalifikācijas apliecība par iegūto 3.profesionālo  kvalifikāciju
5.Karitatīvā supervizora darbība (uzņem tos, kam ir augstākā - bakalaura līmeņa - izglītība humanitārajā, sociālajā vai veselības aprūpes jomā)Profesionālās pilnveides izglītības programma1560 st. / 1 studiju gads1071,42IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
6.Bērna aprūpes pamatiProfesionālās pilnveides izglītības programma40 st. / 1 - 2 mēneši110IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Pieteikšanās kārtība uz profesionālās pilnveides programmām:

 1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (677 533 60; 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Neskaidrību gadījumos zvaniet!

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:

 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docente, starptautiski sertificēta supervizore, Mag.theol. D.Dolace,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektors, soc.zin.doktorants, Mag.theol. V.Dolacis,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.