Profesionālās pilnveides un inovāciju kursi

Mēs esam cilvēkzinātnes augstskola. Mēs mācām lietas, kas cilvēkiem vajadzīgas, un nemācam to, ko zina visi.

Aicināti sociālo un palīdzošo profesiju speciālisti, pedagogi, psihoterapeiti, mediķi, juristi – ikviens, kas grib iegūt garīgu izpratni par moderno cilvēku un Eiropas sabiedrību.

Kursi notiek LKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies, bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).

NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 15 cilv.).

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

 

JAUNUMS!

“Ielūdz Ēriks Jēkabsons” teoloģijas maģistrs, ilggadējs konsultants, starptautiskās analīzes un drošības eksperts konfliktu risināšanas jautājumos, bijušais LR Iekšlietu ministrs. Katra tikšanās būs veltīta savai tēmai, bet visas tās apvienos zināšanas par to, kā risināt konfliktus iestādē, kolektīvā un starppersonu attiecībās. Nodarbības skars psiholoģijas un komunikācijas attiecību jomas. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv. Tikšanās reizes – ceturtdienu vakari no plkst. 18.00.

 

JAUNUMS!

PROGRAMMA MILENIĀĻU PAAUDZES BĒRNU VECĀKIEM un PEDAGOGIEM – “Kā audzināt personību un nevis tikai indivīdu?”

Iespējams saņemt sertifikātu ar 2 kredītpunktu apjomu, ja apmeklējiet visu programmu. Visas programmas apguves maksa – EUR 200. Apmeklējot atsevišķu nodarbību, maksa – EUR 30,00. Maksā ietilpst izdales materiāli un apliecība. (Maksājumam: SIA “Latvijas Kristīgā akadēmija”, Reģ. Nr. 40003129210, AS Swedbank, SWIFT: HABALV22; IBAN: LV33HABA0551007993096).

Piektdien, 13. septembrī, plkst. 10.00-16.00 / Rudens brīvlaikā – Pirmdien, 21. oktobrī, plkst. 10.00-16.00

1) Hierarhijas audzināšana: audzinām personību vai indivīdu? Personības audzināšanas pamats. Personības audzināšana un brīvība versus visatļautība. Dresūra vai brīvība? Bērna nekaunība, reaģējot uz aizliegumu. Bērna nekaunība kā hierarhiska ietvara deficīts bērna apziņā. Kas jādara, lai saglabātu pozitīvu abpusējību starp bērnu un vecākiem?

Piektdien, 20. septembrī, plkst. 10.00-16.00 / Rudens brīvlaikā – Otrdien, 22. oktobrī, plkst. 10.00-16.00

2) Vecāku izglītošanās kā ģimenes dzīves stila pazīme. Kādas zināšanas vecākiem nepieciešamas, lai nerastos paaudžu nesaprašanās? Kā vecākiem veidot pozitīvu savstarpību ar pusaudzi, kurš ik brīdi vēlas pavadīt sociālajos tīklos? Ar ko atšķiras X un Y paaudzes antropoloģiski? Kā rīkoties pedagoģiski mērķtiecīgi?

Piektdien, 27. septembrī, plkst. 10.00-16.00 / Rudens brīvlaikā – Trešdien, 23. oktobrī, plkst. 10.00-16.00

3) Bērnu audzināšana digitālo pārmaiņu vidē. Bērns datorspēļu sociālo tīklu kontekstā: problēmas un aizliegumi. Kā rīkoties vecākiem, lai nepazaudētu bērnu uzticību? Kāpēc Y paaudze antropoloģiski neatšķiras no citām agrākajām paaudzēm? Kā iegūt bērna uzticību? Pedagoģiskā metodoloģija, kas balstās antropoloģiskajā pieejā.

Piektdien, 4. oktobrī, plkst. 10.00-16.00 / Rudens brīvlaikā – Ceturtdien, 24. oktobrī, plkst. 10.00-16.00

4) Kas ir ģimene kā dzīvs organisms? Vīrieša un sievietes sociālo instinktu atšķirība. Ar ko atšķiras meitenes un zēna personības audzināšana? Kā nodrošināt pilnvērtīgu audzināšanu nepilnajās ģimenēs?

Piektdien, 11. oktobrī, plkst. 10.00-16.00 / Pavasara brīvlaikā – Pirmdien, 16. martā, plkst. 10.00-16.00

5) Mūsdienu skolu sistēmas analīze. Izglītība kā personības veidotājs process. Izglītība kā ilūzija. Izglītotība kā personības pazīme. Erudīcija un gudrība – kā atšķirt? Pēc kādām pazīmēm var spriest, ka skolotājs ir labs vai dziļi viduvējs profesionālis?

Piektdien, 18. oktobrī, plkst. 10.00-16.00 / Pavasara brīvlaikā – Otrdien, 17. martā, plkst. 10.00-16.00

6) Vecāki kā ģimeniskās izglītības mentori. Ko darīt, ja nevar vecāki “nevar palīdzēt sagatavot skolas uzdevumus”? Pēc kādām pazīmēm pieņemt darbā privātskolotāju? Privātskolotāja apmaksa. Privātskolotājs ģimenes sistēmā. Vecāku un bērnu sociālo paradumu atšķirības.

Piektdien, 25. oktobrī, plkst. 10.00-16.00 / Pavasara brīvlaikā – Trešdien, 18. martā, plkst. 10.00-16.00

7) Iekļaujošā pedagoģija: ģimenes audzināšana kā kompensējošs mehānisms audzināšanā bērniem ar veselības problēmām. Personības vērtības apzināšanās un aktīvas dzīves pozīcijas iedzīvināšana bērna apziņā.

Piektdien, 1. novembrī, plkst. 10.00-16.00 / Pavasara brīvlaikā – Ceturtdien, 19. martā, plkst. 10.00-16.00

8) Ģimene kā audzināšanas sistēma bērniem ar emocionālas un gribas problēmām. Ģimene audzināšana bērniem, kuriem ir traucēta valodas attīstība. Ģimene audzināšana bērniem, kuriem ir redzes un dzirdes traucējumi.

 

KURSU PROGRAMMA 2019.-2020. GADAM

1) PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI sociālajiem darbiniekiem un karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem. Tie atvieglos reālās grūtības darbā ar klientiem, apgūstot atbilstošus modernus zināšanu instrumentus – virzība no problēmcentrētā sociālā darba uz antropoloģiski centrēto sociālo darbu.

2) MEISTARĪBAS KLASES PEDAGOGIEM – modernajā skolu darbā, kur turpmāk dominēs kompetencēs balstīta izglītība; efektīgā darbā ar dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem.

3) HUMANITĀRO ZINĀŠANU KURSI – fokusēti uz Eiropas kultūras kristīgo pamatu izpratni un kristietības transformācijām šodienā. Mākslas kursi – tēls un attēls: sakrālās mākslas jautājumi, praktiski – ikonogrāfija, kaligrāfija, altārglezniecība.

 

PATRISTISKĀS ANTROPOLOĢIJAS ZINĀŠANAS KĀ METODOLOĢISKS INSTRUMENTS DARBĀ AR DAŽĀDĀM KLIENTU GRUPĀM: agresīviem klientiem, manipulatīviem klientiem, nemotivētiem klientiem, atšķirīgu klientu sistēmām. Šo kursu lasa teoloģijas maģistrs, Pareizticīgās Baznīcas virspriesteris Jānis Dravants. Reta iespēja konsultēties par dažādiem gadījumiem par nelabvēlīgām ģimenēm un dažādām klientu krīzes situācijām. Lekciju sākums ar 9. septembri. Maksa par nodarbību un konsultāciju – EUR 20.00. Informācija pa e-pastu: kursi@kra.lv. Reģistrācija uzsākta – vietu skaits ierobežots.

SPĒCINĀŠANA KĀ INSTRUMENTS DARBĀ AR KLIENTIEM. Nodarbības vada teoloģijas maģistrs, bijušais LR Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons. Nodarbību sākums ar 9. septembri, piesakoties pa e-pastu: kursi@kra.lv. Reģistrācija uzsākta – vietu skaits ierobežots. Iespējamie nodarbību laiki – ceturtdiena, piektdiena, vai sestdiena no plkst. 18.00.

MEDIĀCIJA JEB KONFLIKTA RISINĀŠANA – ģimenē, iestādē, kolektīvā, starppersonu attiecībās. Nodarbības vada teoloģijas maģistrs, bijušais LR Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons. Nodarbību sākums ar 9. septembri, piesakoties pa e-pastu: kursi@kra.lv. Reģistrācija uzsākta – vietu skaits ierobežots. Iespējamie nodarbību laiki – ceturtdiena, piektdiena, sestdiena no plkst. 18.00.

Piektdien, 27. septembrī, plkst. 10.00-16.00

SOCIĀLĀ DARBINIEKS PROFESIONĀLĀS IDENTITĀTES KRĪZĒ. Sociālais darbinieks institūcijas sistēmā – kā panākt, ka personība netiek “izstumta” no sociālā darbinieka fokusa? Krīzes pārvarēšanas instrumenti. Kā pārvarēt fokusēšanos uz sociālā darba kā profesijas birokratizēšanu? Aktuālie Eiropas Komisijas normatīvie dokumenti kā pamats profesijas birokratizācijas pārvarēšanai. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 4. oktobrī, plkst. 10.00-16.00

PRAKTISKS SEMINĀRS SOCIĀLAJĀ DARBĀ –
KĀ STRĀDĀT AR CILVĒKIEM AR PSIHISKIEM TRAUCĒJUMIEM?

Kāpēc dvēsele nav psiholoģiski slima un kas ir psiholoģiskie traucējumi? Uzzināsiet, ko par to domā ārsts-psihiatrs un kā psiholoģiski slimības jāuztver kā relatīvas attieksmē pret veselo cilvēku. Ko nozīmē psiholoģiski vesels cilvēks? Kādas ir “veselo cilvēku” dvēseles patoloģijas un kāpēc psihiski saslimušajiem tādas nepiemīt?

Tēmas: Saskarsme ar cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem darba vidē: – cilvēka raksturojums, darbinieka psihohigiēna. Gadījumu praktikumi. Psihisko saslimšanu specifika un palīdzības iespējas. Pašizziņas tests: savstarpības principa prakse attiecībās ar cilvēku ar traucējumiem – primārās un sekundārās savstarpības analīze. (8 stundas.) Semināru vadīs ārste psihiatre Inga Grīnfelde, un LKrA docente, Mag.theol., supervizore Dace Dolace. Maksa – EUR 40.00. Cenā iekļauti izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 18. oktobrī, plkst. 10.00-16.00

PROFESIONĀLĀ IZDEGŠANA UN TĀS PROFILAKSE. Profesionālā izdegšana, profesionālā pārslodze. Profesionāļa ignorance pret profesijas garīgo saturu kā izdegšanas cēlonis. Neizdegšanas pieredze pārslodzes situācijā – konkrēti piemēri un atbilstošu antropoloģisko situāciju analīze. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 25. oktobrī, plkst. 10.00-16.00

SOCIĀLĀ DARBINIEKA ĒTISKAIS IDEĀLS PROFESIJĀ – praktiska rīcība, kurā saskaras profesionāļa altruisma un egoisma nostādnes. Vai darbu “var nest uz mājām”: profesionāļa ētiskā un marksistiskā nostāja attiecībā pret cilvēku. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 1. novembrī, plkst. 10.00-16.00

1. seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. I daļa.

Tēmas: 1) Kas ir naratīvs un kas to veido, 2) Cilvēks “pats” un viņa iedomas par sevi, 3) Kas ir “dominējošais diskurss”? 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu dzīvi, 5) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis DišlersMaksa par atsevišķu semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 15. novembrī, plkst. 10.00-16.00

2. seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. II daļa.

Tēmas: 1) Naratīva terapijas lietošana: eksternalizācija, internalizācija un problēmas definēšana. 2) Naratīvā metafora. Dekonstrukcija. Unikālās epizodes un kritiskie punkti. 3) Terapeita pozīcija un alternatīvā naratīva konstruēšana. 4) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis Dišlers. Maksa par atsevišķu semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 8. novembrī, plkst. 10.00-16.00

KAS IR KVALITATĪVA, ĪSTA, SAPROTOŠA SASKARSME AR KLIENTU? “Rata” komunikācijas modelis – bailes no klienta, profesionāļa/ klienta lomas, profesionāļa/ klienta vērtības. Kā piedāvāt klientam individuālu “vērtību riteni” (no vienas vērtības pie otras) un īstenot solidaritāti ar klientu? “Rata” komunikācija kā laika ekonomēšanas fenomens darbā ar klientu. Kā pārvarēt klienta orientētību uz pabalstu un naudu, iedzīvinot orientāciju uz kopīgo labumu? Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv Piektdien, 8. novembrī, plkst. 10.00-16.00

Piektdien, 8. novembrī, plkst. 10.00-16.00

SMILŠU TERAPIJA DARBĀ AR BĒRNIEM AR PSIHISKA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM. Maksa par semināru – EUR 40.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Mainīts datums! Piektdien, 15. novembrī, plkst. 10.00-16.00

SOCIĀLĀ DARBINIEKA ĒTISKAIS IDEĀLS PROFESIJĀ – praktiska rīcība, kurā saskaras profesionāļa altruisma un egoisma nostādnes. Vai darbu “var nest uz mājām”: profesionāļa ētiskā un marksistiskā nostāja attiecībā pret cilvēku. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 22. novembrī, plkst. 10.00-16.00

SOCIĀLĀ DARBINIEKA PROFESIONĀLAIS EKVILIBRISMS SARUNĀ AR KLIENTU: plastiskais sarunu modelis, “konteinera” sarunu modelis, sistēmiskā komunikācija. Kā atrast alternatīvas dzīvē, individualitātē, mobilitātē, uzvedībā un apziņas patoloģijās? Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 6. decembrī, plkst. 10.00-16.00

KLIENTU SEPTIŅAS KATEGORIJAS – DARBS AR SOCIĀLO KLIENTU. Klientu septiņas kategorijas – raksturojums. Septiņas prāta formas. Modernie koncepti un modeļi, kā profesionāli palīdzēt pārvarēt sociālo nevienlīdzību. Kā palīdzēt klientam izprast savu personību? Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

 

Semināri notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.
NB!
 Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

LKrA piedāvā apgūt arī IZM licencētas profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas:

Nr.
p.k.
Programmas nosaukums Programmas veids Programmas apjoms stundās/minimālais mācību ilgums Maksa (EUR) Izglītību apliecinošs dokuments
Kopā
1. Karitatīvais sociālais darbs ar bērniem un pusaudžiem Profesionālās pilnveides izglītības programma 400 st. / 3 mēn. 257,14 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
2. Karitatīvais sociālais darbs ar marginālajām un atkarīgajām personām Profesionālās pilnveides izglītības programma 800 st. / 6 mēn. 514,28 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
3. Konfliktu risināšanas psiholoģija apsardzes profesionālajā darbībā Profesionālās pilnveides izglītības programma 280 st. / 2 mēn. 171,42 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
4. Asistents personām ar invaliditāti Profesionālās tālākizglītības programma 960 st. / 7 mēn. 600,00 IZM izdota profesionālās kvalifikācijas apliecība par iegūto 3.profesionālo  kvalifikāciju
5. Karitatīvā supervizora darbība (uzņem tos, kam ir augstākā – bakalaura līmeņa – izglītība humanitārajā, sociālajā vai veselības aprūpes jomā) Profesionālās pilnveides izglītības programma 1560 st. / 1 studiju gads 1071,42 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
6. Bērna aprūpes pamati Profesionālās pilnveides izglītības programma 40 st. / 1 – 2 mēneši 70 IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Pieteikšanās kārtība uz profesionālās pilnveides programmām:

 1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (677 533 60) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Neskaidrību gadījumos zvaniet!

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:

 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.