Profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi

Uz profesionālās pilnveides programmām un tālākizglītības semināriem aicināti sociālās jomas speciālisti, pedagogi, medicīnas iestāžu darbinieki un visi, kas strādā ar cilvēkiem un vēlas iegūt padziļinātu garīgu izpratni par cilvēku un sabiedrību, apgūt šodienas sabiedrībā tik nepieciešamos karitatīvās metodes pamatus un antropoloģiskajās zināšanās balstītas kompetences un prasmes.

Kursi notiek LKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60; 29 338 605) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies (-usies), bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).

NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

 

MĀKSLAS ZINĀŠANU CIKLS

Semināru cikls SAKRĀLĀS MĀKSLAS TEORIJA UN SIMBOLI.

Cikls norisināsies pirmdienās – 9.,16.,23. APRĪLĪ, no plkst. 10.00-13.15, un 9.,16. MAIJĀ, plkst. 14.00-17.15 (kopā 20 stundas)

Tēmas: Kristīgās mākslas tradīcija un simboli. Jēdzienu “Bībeles māksla” un “Sakrālā māksla” skaidrojums un saturs kristīgajā un citu lielāko pasaules reliģiju tradīcijās. Sakrālās mākslas mērķi un uzdevumi monoteistiskajās (jūdaismā, kristietībā un islāmā) un politeistiskajās (hinduismā un budismā) reliģijās. Cilvēks pēc “Dieva tēla un līdzības” un Trīsvienīgā Dieva teoloģijas nostādnes. Reliģiskās mākslas tēli un simboli. Pasaules reliģiju Svētie Raksti par mākslas formu un pasaules uzskatu. Cilvēka un Dieva attēlojamība. Ikonaklasma problemātika jūdaismā, kristietībā un islāmā. Mākslas vērtējuma problemātika pēc kristīgās Baznīcas kanona kritērijiem. Modernās mākslas formas un kristietības pamatnostādnes. Kristietība kā pasaules uzskats un tās sasaiste ar mākslas darbu.

Maksa par nodarbību ciklu – EUR 80.00 (vai EUR 20.00 par nodarbību). Semināru vadīs LKrA docents, Guntis Dišlers. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

 

SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM un PEDAGOGIEM

Semināru cikls TRADICIONĀLO KONFESIJU MĀCĪBA, kas paredzēts tiem, kas grib izdomāt domas līdz galam.

Cikls norisināsies četrās PIRMDIENĀS: 5. martā, plkst. 10.00-13.00; 12. martā, plkst. 14.00-17.00; 19. martā, plkst. 10.00-13.00; 26. martā, plkst. 10.00-13.00 (16 stundas).

Tēmas: Kāpēc es esmu pareizticīgais, katolis, luterānis vai baptists? Kas ir vienojošais, kas atšķirīgais konfesionālajā doktrīnā? Būs interesanti, jo par katru no konfesijām pieredzējis un izglītots lektors.Aicināti visi interesenti, varēsiet uzdot jautājumus un brīvi diskutēt!

Maksa – EUR 30.00 par vienu dienu. Semināru vadīs priesteris, LKrA docents A.Šabeļņiks, priesteris A.Kravalis, mācītājs A.Eglītis un Mg.theol. L.Fokrote. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Semināru cikls LIETVEDĪBA UN FINANŠU UZSKAITE SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM.

Cikls norisināsies četrus vakarus, OTRDIENĀS – 6.,13.,20.,27. MARTS, no plkst. 18.00-21.00 (kopā 12 stundas).

Tēmas: 6.03. – Lietvedības pamatjēdzieni, reglamentējošie normatīvie dokumenti. Dokumentu noformēšanas prasības. Dokumentu veidi, izstrādāšana, noformēšana. Elektroniskie dokumenti un paraksti. 13.03. – Dokumentu apstiprināšana, kopijas, noraksti. Dokumentu uzglabāšana, iznīcināšana, nodošana arhīvā. Dokumentu apgrozība, reģistrēšanas kārtība, Saņemto dokumentu aprites shēma. Dokumentu reģistrācijas žurnāls. 20.03. – Finanšu jēdziens un būtība. Finanšu funkcijas un to raksturojums. Finanšu sistēma, plānošana, pārvalde, kontrole uzņēmumā. Investīcijas, kredīti. Finanšu uzskaite uzņēmumā. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un krājumi Naudas plūsma. Saimnieciskās izmaksas. Izmaksu kalkulācija. Pašizmaksa un cena. 27.03. – Finanšu kontrole. Peļņas plānošana. Finanšu pārskati. Gada pārskati, to sastādīšanas principi.

Maksa par nodarbību ciklu – EUR 50.00 (vai EUR 15.00 par nodarbību). Semināru vadīs LKrA lektore, grāmatvede Ingrīda Jespere. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Mainīti datumi! Semināru cikls SUPERVĪZIJA SOCIĀLAJĀ DARBĀ.

Cikls norisināsies trīs vakarus – 15., 20., 22. MARTĀ, no plkst. 18.00-21.00 (kopā 9 stundas).

Tēmas: 15.03. – Ievads. Supervīzijas definīcija, funkcijas, veidi. Supervīzijas ētikas jautājumi. Problēmas, kas saistās ar supervīzijas praksi. Vadlīnijas, kas jāievēro, saņemot supervīziju. Supervīzijas vēsture, attīstība. Garīgās pārraudzības tradīcija un loma mūsdienu supervīzijas struktūrā. 20.03. – Kolēģu savstarpējā supervīzija. Apmācība noturēt savstarpējo supervīziju savā darbavietā. 22.03. – Supervīzijas analīzes rakstīšana. Supervizējamā pašanalīze.

Maksa par nodarbību ciklu – EUR 45.00 (vai EUR 15.00 par nodarbību). Semināru vadīs LKrA LKrA docente, supervizore Dace Dolace. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Jaunums! Seminārs MODERNĀS SOCIĀLĀ DARBA FORMAS KRĪŽU ĢIMENĒS AR BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM.

Piedāvājums sociālajiem darbiniekiem, karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitētājiem, supervizoriem un ne tikai!

Seminārs norisināsies 26.MARTĀ, plkst. 10.00-17.00, un 28. MARTĀ, plkst. 14.00-17.00 (kopā 12 stundas).

Semināru vadīs starptautisks, sociālā darba eksperts ar 20 gadu pieredzi, supervizors, psihoterapeits, profesors Džeimss Hils (James Hill) no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Seminārs tiks tulkots no angļu uz latviešu valodu.

Maksa – EUR 100. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta, vietu sskaits ir ierobežots.

Semināru cikls STARPTAUTISKAIS MENEDŽMENTS.

Ciklam četras nodarbības: 27.aprīlī (plkst. 10.00-13.00), 28.aprīlī (plkst. 10.00-17.00), 11.maijā (plkst. 10.00-13.00), 12.maijā (plkst. 10.00-17.00) (kopā 24 stundas).

Tēmas: 1. Mārketinga stratēģijas pamatelementi un tās praktiskā sagatavošana; 2. Produktu un pakalpojumu virzīšana (pārdošana); 3. Attiecību kopšana (relationship marketing) ar klientiem B2B vidē; 4. Kāpēc kāds nopērk - pircēja motivāciju analīze; 5. Klientu apkalpošanas rokasgrāmatas ieviešana, jeb kā uzlabot servisu; 6. Pārdodošā satura veidošana interneta vidē; 7. Pircējam nav taisnība! - ko mums darīt ar iracionālu uzvedību; 8. Pozitīvas domāšanas veicināšana - vitamīni savas imūnsistēmas stiprināšanai.

Maksa par nodarbību ciklu – EUR 120.00. Semināru vadīs LKrA docents, Mag.bizn.vad. MBA., Ervīns Butkevičs. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana sociālajā darbā – darbā ar klientiem.

Piektdiena, 27. aprīlis, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Tēmas: 1) Naratīva terapijas lietošana: Eksternalizācija, internalizācija un problēmas definēšana. 2) Kas ir naratīvā metafora? Dekonstrukcija. Unikālās epizodes un kritiskie punkti. 3) Terapeita pozīcija un alternatīvā naratīva konstruēšana. 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu dzīvi, 5) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā (8 stundas).

Maksa – EUR 30.00. Semināru vadīs LKrA docents, Mg.theol. Guntis Dišlers. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv


PEDAGOGIEM un AUDZINĀTĀJIEM

Semināru cikls BĒRNU/ PUSAUDŽU/ JAUNIEŠU KRĪZES UN TO NOVĒRŠANA.

Ciklu veido 3 semināri. Var apmeklēt arī atsevišķu semināru un iegūt apliecību. Ja maksā par visu moduli uzreiz – EUR 60.00

1) Seminārs DROŠĪBAS ASPEKTI BĒRNU AUDZINĀŠANĀ PEDAGOĢISKAJĀ JOMĀ STRĀDĀJOŠIEM – pedagogiem, auklītēm, audzinātājiem bērnu namos un bērnu dārzos, vecākiem!

Piektdien, 2. MARTĀ, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Tēmas: Bērna tiesiskā aizsardzība. Drošības jautājumi bērna aprūpē. Vides pielāgošana bērna drošai attīstībai – aktualitātes. Bērna garīgā drošība ģimenē un tās nosacījumi (8 stundas). Maksa  – EUR 25.00Semināra lektori: darba aizsardzības un drošības speciāliste Eleonora Mārciņa & supervizore, konsultante Dace Dolace. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

2) Seminārs MORĀLES DILEMMAS UN TIKUMISKĀS AUDZINĀŠANAS INTEGRATĪVĀ STRATĒĢIJA.

Piektdien, 9. MARTĀ, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Tēmas: Morālās/ tikumiskās apziņas veidošanās. Ideāla un izvēles problēma: „vajadzēt-varēt.” Vērtību konflikts starp personisko pārliecību un grupas/ sociālo viedokli pusaudžu vecumā; gadījumu analīze. Ētikas un morāles krīze kā cilvēka identitātes problēma. Sirds un sirdsapziņa personības struktūrā.  Semināra lektore: LKrA rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane; supervizore, Mag. theol. Dace Dolace. Maksa  – EUR 25.00Semināra lektore: LKrA rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane; supervizore, Mag. theol. Dace Dolace. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

3) Seminārs TRAUKSMES UN AGRESIJAS KOREKCIJA PUSAUDŽIEM.

Piektdien, 16. MARTĀ, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas)

Tēmas: Antropoloģisko zināšanu nozīme darbā ar cilvēku. Palīdzība izprast un pārvarēt trauksmi un agresiju. Trauksmes un agresijas vadīšana un korekcija pusaudžiem. Maksa  – EUR 25.00. Semināra lektori: bērnu psihiatre Inga Grīnfelde & supervizore, konsultante Dace Dolace. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

 

Semināru cikls UZ KOMPETENCĒM BALSTĪTĀ IZGLĪTĪBAPedagogiem, auklītēm, audzinātājiem bērnu namos un bērnu dārzos, vecākiem!

Ciklu veido 4 semināri. Var apmeklēt arī atsevišķu semināru (EUR 25.00) un iegūt apliecību. Ja maksā par visu moduli uzreiz – EUR 70.00. Semināra lektore – pedagoģijas profesore, doktore Skaidrīte Gūtmane, LKrA rektore. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

1) Seminārs VĒRTĪBU ORIENTĀCIJA UN SKOLĒNU TIKUMISKĀS AUDZINĀŠANAS METODOLOĢIJA.

Pirmdien, 12. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).

2) Seminārs ATBILDĪBAS AUDZINĀŠANA. Cilvēka garīgā un tikumiskā krīze kā globāla parādība.

Otrdien, 13. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).

3) Seminārs KAS IR CILVĒKDROŠĪBA? Cilvēka garīgā, morālā, ētiskā, fiziskā drošība. Drošība un ģimene. Integrētais cilvēkdrošības jēdziens dažādās skolas izglītības pakāpēs.

Trešdien, 14. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).

4) Seminārs VĒRTĪBIZGLĪTĪBA UN KRĪZES PREVENCE SKOLU VIDĒ. Kā mācīt riskus un iespējas novērst krīzes – atkarības, prostitūcija, cilvēktirdzniecība, fiktīvās laulības.

Ceturtdien, 15. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).


Semināri notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.
NB!
 Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

LKrA piedāvā apgūt arī IZM licencētas profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas:

Nr.
p.k.
Programmas nosaukumsProgrammas veidsProgrammas apjoms stundās/minimālais mācību ilgumsMaksa (EUR)Izglītību apliecinošs dokuments
Kopā
1.Karitatīvais sociālais darbs ar bērniem un pusaudžiemProfesionālās pilnveides izglītības programma400 st. / 3 mēn.257,14IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
2.Karitatīvais sociālais darbs ar marginālajām un atkarīgajām personāmProfesionālās pilnveides izglītības programma800 st. / 6 mēn.514,28IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
3.Konfliktu risināšanas psiholoģija apsardzes profesionālajā darbībāProfesionālās pilnveides izglītības programma280 st. / 2 mēn.171,42IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
4.Asistents personām ar invaliditātiProfesionālās tālākizglītības programma960 st. / 7 mēn.600,00IZM izdota profesionālās kvalifikācijas apliecība par iegūto 3.profesionālo  kvalifikāciju
5.Karitatīvā supervizora darbība (uzņem tos, kam ir augstākā - bakalaura līmeņa - izglītība humanitārajā, sociālajā vai veselības aprūpes jomā)Profesionālās pilnveides izglītības programma1560 st. / 1 studiju gads1071,42IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
6.Bērna aprūpes pamatiProfesionālās pilnveides izglītības programma40 st. / 1 - 2 mēneši110IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Pieteikšanās kārtība uz profesionālās pilnveides programmām:

 1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (677 533 60; 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Neskaidrību gadījumos zvaniet!

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.

 

 • TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:
 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Asoc.prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Asoc.prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docente, supervizore, Mag.theol. D.Dolace,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektors, soc.zin.doktorants, Mag.theol. V.Dolacis,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.