Pētniecība

LKrA strādā pie dažādu zināšanu jomu mijiedarbības izpētes.

Starpdisciplinārā pētniecība, lietojot integratīvās teoloģijas metodi.

LKrA korporatīvās pētniecības grupu darba galvenie virzieni:

1. Starpdisciplinārās pētniecības grupa.

Vadītāja: LKrA rektore Dr.phil., prof. Skaidrīte Gūtmane.
Locekļi: Dr. phil. habil., asoc. prof. Jānis Nameisis Vējš, LKrA; Dr. soc. Ilze Trapenciere, LV; Dr. phil., prof. Aino Kuzņecova, LKrA; Mg. philol., Mag. theol. (doktorante) Dace Dolace, LKrA; Mag. philol., Mag. theol. (doktorants) Guntis Dišlers, LKrA; Dr. habil. Peter Törok, Semmelveis University, Institute of Mental Health, HU; Dr. theol., asoc. prof., Dr. HC William Bell, Bakke Graduate University, SHUV Institute, Seattle, USA; Dr. theol., Dr. psych., prof. Klaus Kiessling, Sankt Georgen University of Philosophy and theology; President of International Deaconate Center, DE; Dr. theol. Nicu Dumitrascu, University of Oradea, RU; Dr.theol. habil. Ioann Chirilla, University of Babes-Bolyai, RU; Dr.soc., prof. Elvyra Aciene, University of Klaipeda, LT; Dr. phil. habil. Vaidas Matonis, Vilnius State Pedagogical institute, LT.

2.Pareizticības teoloģija un kanoniskā māksla Latvijā.

Vadītājs: Dr.theol. Aleksandrs Šabeļņiks.
Locekļi: Mag.theol. (doktorants) Mikus Solovejs, LKrA; Mag. philol., Mag.theol. (doktorants) Guntis Dišlers, LKrA; Dr. art. George Marcel Muntean, University of Babes-Bolyai, RU; ikonogrāfs, Mag.art. Georgijs Mironovs, RU. Grupas darbā iesaistās mākslas un teoloģijas studenti.

3. Austrumu Baznīcas tēvu darbu tulkošana latviešu valodā.

Vadītājs: Dr.theol. Ilmārs Hiršs-Iršs, LKrA.
Locekļi: Mag. philol., Mag.theol.  (doktorants) Guntis Dišlers, LKrA; Mag. philol., Mag. theol.  (doktorante) Dace Dolace, LKrA; Mag.philol. Aleksandrs Starožiļecs, IS. Grupa strādā ciešā kontaktā ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Tulkošanas komisiju.

4. Karitatīvais sociālais darbs kā profesija un sociāla zinātne.

Vadītāja: LKrA rektore Dr.phil., prof. Skaidrīte Gūtmane.
Locekļi: Mag. philol., Mag.theol. (doktorante) Dace Dolace, LKrA; Mag. philol., Mag.theol.  (doktorants) Guntis Dišlers, LKrA; Dr.soc., prof. Elvyra Aciene, University of Klaipeda, LT; Marianne Wasermann, BE;  Dr. theol., Dr. psych., prof. Klaus Kiessling, Sankt Georgen University of Philosophy and theology; President of International Deaconate Center, DE. Grupas darbā iesaistās karitatīvā sociālā darba studenti.

5. Sociālais dialogs un darba jautājumu izpēte.

Vadītājs: As. prof., Dr.soc. Ivars Indāns.
Locekļi: LKrA rektore Dr.phil., prof. Skaidrīte Gūtmane; Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības ģenerālsekretārs, LV; EZA (European Center for Workers’ Questions,), DE.

Starpnozaru pētniecība 2011-2013

  • Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos – 2,
  • Zinātniskās publikācijas citos starptautiskos izdevumos – 14,
  • Publikācijas Latvijas izdevumos – 8,
  • Monogrāfijas – 17,
  • Mācību līdzekļi un metodiskie materiāli – 12,
  • Konferenču tēzes– 14,
  • Piedalīšanās zinātniskajos un akadēmiskajos projektos un programmās – 3,
  • Starptautisko projektu koordinēšana – 8.

Saīsne uz pilnu LKrA publikāciju sarakstu.