Pētniecība

LKrA strādā pie dažādu zināšanu jomu mijiedarbības izpētes.

Starpdisciplinārā pētniecība, lietojot integratīvās teoloģijas metodi.

LKrA korporatīvās pētniecības grupu darba galvenie virzieni:

1. Starpdisciplinārās pētniecības grupa.

Vadītāja: LKrA rektore Dr.phil., prof. Skaidrīte Gūtmane.
Locekļi: Dr. phil. habil., asoc. prof. Jānis Nameisis Vējš, LKrA; Dr. soc. Ilze Trapenciere, LV; Dr. phil., prof. Aino Kuzņecova, LKrA; Mg. philol., Mag. theol. (doktorante) Dace Dolace, LKrA; Mag. philol., Mag. theol. (doktorants) Guntis Dišlers, LKrA; Dr. habil. Peter Törok, Semmelveis University, Institute of Mental Health, HU; Dr. theol., asoc. prof., Dr. HC William Bell, Bakke Graduate University, SHUV Institute, Seattle, USA; Dr. theol., Dr. psych., prof. Klaus Kiessling, Sankt Georgen University of Philosophy and theology; President of International Deaconate Center, DE; Dr. theol. Nicu Dumitrascu, University of Oradea, RU; Dr.theol. habil. Ioann Chirilla, University of Babes-Bolyai, RU; Dr.soc., prof. Elvyra Aciene, University of Klaipeda, LT; Dr. phil. habil. Vaidas Matonis, Vilnius State Pedagogical institute, LT.

2.Austrumu Baznīcas tēvu teoloģija, antropoloģija.

Vadītājs: Dr.theol. Aleksandrs Šabeļņiks.
Locekļi: Prof. Nikolae Kanonasu (Orthodox Academy of Crete), LKrA; Mag. philol., Mag.theol. (doktorants) Guntis Dišlers, LKrA; Dr. art. George Marcel Muntean, University of Babes-Bolyai, RU; ikonogrāfs, Mag.art. Georgijs Mironovs, RU. Grupas darbā iesaistās mākslas un teoloģijas studenti.

3. Austrumu Baznīcas tēvu darbu tulkošana latviešu valodā.

Vadītājs: Dr.theol. Ilmārs Hiršs-Iršs, LKrA.
Locekļi: Mag. philol., Mag.theol.  (doktorants) Guntis Dišlers, LKrA; Mag. philol., Mag. theol.  (doktorante) Dace Dolace, LKrA; Mag.philol. Aleksandrs Starožiļecs, IS; Mag.theol., grieķu val. speciālists Juris Jefuni; Baznīcslāvu valodas speciāliste Guzeļ Gurdus un Artis Eglītis (daļēji). Grupa strādā ciešā kontaktā ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Tulkošanas komisiju.

4. Karitatīvais sociālais darbs kā profesija un sociāla zinātne.

Vadītāja: LKrA rektore Dr.phil., prof. Skaidrīte Gūtmane.
Locekļi: Mag. philol., Mag.theol. (doktorante) Dace Dolace, LKrA; Mag. philol., Mag.theol.  (doktorants) Guntis Dišlers, LKrA; Dr.soc., prof. Elvyra Aciene, University of Klaipeda, LT; prof. Indre Dirgeliene (supervīzijā), University of Klaipeda, LT; Marianne Wasermann, BE;  Dr. theol., Dr. psych., prof. Klaus Kiessling, Sankt Georgen University of Philosophy and theology; President of International Deaconate Center, DE; Dr. Norbert Hark (Sociālā darba inovatīvo metodoloģiju jautājumos). Grupas darbā iesaistās karitatīvā sociālā darba studenti.

Grupas darbs fokusēts uz starpdisciplināro pētniecību sociālā darba profesijas attīstībai un inovācijām sociālā darba jomā.

Grupa strādā pie monogrāfijas “Karitatīvā sociālā darba metodoloģija: Sociālā darba inovācijas”.

5. Sociālais dialogs un darba jautājumu izpēte.

Vadītājs: As. prof., Dr.soc. Ivars Indāns.
Locekļi: LKrA rektore Dr.phil., prof. Skaidrīte Gūtmane; DrHC Pēteris Krīgers, bij. Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības ģenerālsekretārs, LV; DrHC Roswitha Gottbehut, former Secretary General of EZA (European Center for Workers’ Questions), DE; Bartho Pronk, Secretary General of EZA.

Starpnozaru pētniecība 2017-2019

  • Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos – 9,
  • Zinātniskās publikācijas citos starptautiskos izdevumos – 21,
  • Publikācijas Latvijas izdevumos – 9,
  • Monogrāfijas – angļu val. 2, latviešu val. 2,
  • Mācību līdzekļi un metodiskie materiāli – 12,
  • Konferenču tēzes –13,
  • Piedalīšanās zinātniskajos un akadēmiskajos projektos un programmās – 9,
  • Starptautisko projektu koordinēšana – 5.

Saīsne uz pilnu LKrA publikāciju sarakstu.